top of page

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E:     16 - 23.06.2024 r.

 

N I E D Z I E L A – 11 Zwykła,   16.06.2024 r.

 

  9.30: 1/+Kamilę Moń – 7 r. śm., Władysławę, Stefana, Andrzeja Wójcików.

          2/+Annę Magdalenę Molędę – od koleżanek z pracy.

 

          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12.00: 1/+Przemysława, Czesława, Stefanię Marczewskich. Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

          2/+Leszka Piszczka – od siostry Iwony i chrześnicy Pauli.

          3/+Stanisławę Nurską – od wnuka Łukasza z rodziną.

==========================================================================================

W tym tygodniu:

 

Poniedziałek – 17 czerwca, św. Brata Alberta Chmielowskiego, wspomnienie

 

Piątek – 21 czerwca, Zakończenie Roku Szkolnego, pierwszy dzień lata

==========================================================================================

N I E D Z I E L A – 12 Zwykła , Dzień Ojca,       23.06.2024 r.

 

  9.30: 1/+Janinę, Alfreda Sikora, + Agatę i Stefana Żak.

          2/+Jana Szymczyka, Eleonorę i Antoniego Kopa, +Jadwigę i Andrzeja Szot.

          3/+Annę Magdalenę Molędę – od rodziny p. Pietryckich.

          4/+Rafała Liszkę – 9 r. śm. - int. od rodziców.

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12.00: 1/+Marka Mastalerza, Stefanię i Józefa Kolczyków.

          2/+Jana Żerdkę – im., int. od małżonki, synów i córek z rodzinami.

          3/+Stanisławę Nurską – od wszystkich prawnuków.

===========================================================================================

 

1/ Za sprzątanie kościoła dziękujemy p. Ewelinie, Grzegorzowi, Julii i Filipowi Walczyńskim.

 

2/ W piątek 21 czerwca kończymy rok szkolny i katechetyczny. Zapraszam dzieci i młodzież do udziału w Eucharystii w niedzielę

    za tydzień o 12.00. Zachęcam do przystąpienia do sakramentu pokuty.

 

3/ Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej.

    Wszystkim dziękuję za obecność eucharystyczną, dobrze przeżytej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E,   9 - 16.06.2024 r.

 

N I E D Z I E L A – 10 Zwykła,   09.06.2024 r.

 

  9.30: 1/+Małgorzatę i Józefa Sroków – 10 i 15 r. śm., od. r. Skupińskich i Popiołków.

          2/+Edwarda Dreksę – od chrześnicy Pauliny z rodziną.

          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.00: 1/+Annę Magdalenę Molędę – od Gabrysi i Ryśka z rodziną.

          2/+Stanisławę Nurską – od wnuka Pawła z rodziną.

          3/+Danutę Wójcicką – ur., Marię, Andrzeja Wójcickich. +Janinę, Eugeniusza Bigaj, +Zygmunta Mączkę.

          4/ Dziękczynna za otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Zdzisława

              z okazji 75 urodzin z najlepszymi życzeniami uśmiechu i miłości od Bożenki.

==============================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Wtorek – 11 czerwca, św. Barnaby, apostoła, wspomnienie

Czwartek – 13 czerwca, św. Antoniego z Padwy, wspomnienie

Piątek – 14 czerwca, bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika, wspomnienie.

 

Sobota – 15 czerwca

16.00 + Bronisławę Nidzińską – w 80 ziemskie urodziny, +Antoniego Nidzińskiego.

         + Bronisławę Nidzińską, Bogusława Nidzińskiego – od synów i wnuków z rodzinami, ( od Pawła, Justyny, Agnieszki)

         + Bronisławę Nidzińską – od rodziny p. Bożków z Chechła,

         + Bronisławę Nidzińską – od rodziny p. Stachurskich z Chechła.

 

=============================================================================================

N I E D Z I E L A – 11 Zwykła,  16.06.2024 r.

 

9.30: 1/+Kamilę Moń – 7 r. śm., Władysławę, Stefana, Andrzeja Wójcików.

        2/+Annę Magdalenę Molędę – od koleżanek z pracy.

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.00: 1/+Przemysława, Czesława, Stefanię Marczewskich. Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

          2/+Leszka Piszczka – od siostry Iwony i chrześnicy Pauli.

          3/+Stanisławę Nurską – od wnuka Łukasza z rodziną.

=============================================================================================

 

1/ Za sprzątanie kościoła dziękujemy p. Anicie i Krzysztofowi Łaskawiec. Bóg zapłać za złożoną ofiarę „do ołtarza”.

 

2/ Bardzo dziękuję wszystkim parafianom, którzy pamiętali o moich imieninach, dziękuję za piękne życzenia, kwiaty i „prezent”.

    Bóg zapłać za modlitwę w mojej intencji.

3/ Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej.

    Wszystkim dziękuję za obecność eucharystyczną, życzę dobrze przeżytej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E:       26.05.  -  02.06.2024 r.

 

N I E D Z I E L A – Najświętszej Trójcy, uroczystość,  Dzień Matki            26.05.2024 r.

 

  9.30: 1/+Janusza i Kazimierę Ziębów, r. śm., Edwarda Dreksę - od r. Kubackich.

          2/+Adama Cabaja – r. śm., Otylię, Franciszka Cabaj. Jana Puza, Mariannę, Ignacego Puz, Stefanię Stanisławską.

          3/+Krystynę Ziębę – od Janiny i Henryka Musiorskich,

                                     – od Marii Skubis i Bogumiły Pęgiel.

          4/+Stanisławę Nurską – od wnuczki Agnieszki z rodziną.

                -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.00: 1/+Bogusławę Perek – 6 r. śm., w Dniu Matki, od córki z rodziną.

          2/+Bronisławę Nidzińską – od synów z rodzinami.

          3/+Annę Magdalenę Molędę – od Oli, Roberta i Martyny.

          4/Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Mateusza Mystka z okazji 12 urodzin.

          5/Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla wnuków: Kamilka, Mai, Maksymiliana i Mikołaja.

====================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Czwartek – 30 maja, Boże Ciało, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, uroczystość.

 

    9.30: Msza św. z procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy.

           1/ Dziękczynna za dar Eucharystii, w intencji dzieci i rodziców – Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

               ( Maja, Kinga, Szymon, Mikołaj, Aleksander, Mikołaj).

           2/+ Edwarda Dreksę - od r. Liszków.

           3/+ Adama Cebo, Zofię, Jakuba Molęda, Franciszkę, Stanisława Pęgiel, Marię, Mariannę, Adama Cebo.

 

Piątek – 31 maja, Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny, święto

Sobota – 1 czerwca, św. Justyna, męczennika, wspomnienie. Dzień Dziecka.

=====================================================================================

 

N I E D Z I E L A – 9 Zwykła,         02.06.2024 r.

 

   9.30: 1/+Halinę Lipską – 4 r. śm.

           2/+Annę Magdalenę Molędę – od Ady i Darka z rodziną.

           3/+Stanisława, Elżbietę Czerniak – r. śm., int. od córek z rodzinami.

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.00: 1/+Józefa Łaskawca – r. śm., Eugeniusza Ślusarczyka, zm. z rodz. Łaskawiec.

          2/+Stanisławę Nurską – od wnuczki Mariolki z rodziną.

======================================================================================

 

1/ Za sprzątanie kościoła dziękujemy rodzinie p. Mystek: Marcie, Zosi, Przemkowi i Mateuszowi. Bóg zapłać.

2/ Bardzo proszę o przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało. Przypominam, że za ołtarz 1-szy od ul. Głównej odpowiadają wierni z Kolonii i Lasek,

    za ołtarz 2-gi przy zakrystii wierni z Podlipia i Bukowna, ołtarz 3-ci przygotowują wierni z Hutek i Olkusza, ołtarz 4 wierni z Bolesławia.

    Prosimy wszystkich wiernych z tych miejscowości o aktywne włączenie się w prace porządkowe i przygotowawcze.

3/ Wszystkich wiernych zapraszam do udziału we Mszy św. i w procesji eucharystycznej w Boże Ciało.

    W naszej parafii jest to święto patronalne (odpust). Zechciejmy razem podziękować Jezusowi za obecność w Najświętszym Sakramencie

    i prosić Go o potrzebne łaski dla parafii i naszych rodzin.

    Dla dzieci, które przystąpiły do I Komunii w ubiegłym roku będzie to rocznica I Komunii.

4/ Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej. Wszystkim dziękuję

    za obecność eucharystyczną, dobrze przeżytej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E    19 - 26.05.2024 r.

N I E D Z I E L A – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO,   Uroczystość.     19.05.2024 r.

 

  9.30: 1/+Juliana, Stanisławę Porębskich.

           2/+Barbarę Kostecką – od sąsiadów Władysławy Staroń, Bożeny Rudy i Sylwii z rodziną, od Haliny Gołąb z rodz.

           3/+Andrzeja, Józefę Wójcik, Leona i Zofię Olesińskich.

           4/+Marię Dąbek – w pół roku po śmierci, od córki Stanisławy Szpyt z rodziną.

           5/+Stanisławę Nurską – od wnuczki Justyny z rodziną.

           6/+Edwarda Dreksę – 7 dnia po śmierci, od małżonki Ewy i dzieci z rodzinami.

       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.00: 1/+Zofię, Mariana, Mariannę, Władysława, Włodzimierza Sroków. +Stanisławę i Jana Kurowskich.

          2/+Stefana, Martę i Wiesława Wilk.

          3/+Stefana Kępkę, Edwarda Czarnotę – od małżonek z rodzinami.

          4/+Władysława, Annę Gałków, Bogdana Misiowca.

          5/+Annę Magdalenę Molędę – od Maryli i Sławka z rodziną. 

================================================================================================

W tym tygodniu:

 

Poniedziałek – 20 maja, Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, święto

Środa – 22 maja, św. Rity z Cascii

Czwartek – 23 maja, Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, święto.

Piątek – 24 maja, Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych, wspomnienie

 

================================================================================================

 

N I E D Z I E L A – Najświętszej Trójcy, uroczystość, Dzień Matki 26.05.2024 r.

 

  9.30: 1/+Janusza i Kazimierę Ziębów, r. śm., Edwarda Dreksę - od r. Kubackich.

          2/+Adama Cabaja – r. śm., Otylię, Franciszka Cabaj. Mariannę, Ignacego Puz, Stefanię Stanisławską.

          3/+Krystynę Ziębę – od Janiny i Henryka Musiorskich,

          4/+Krystynę Ziębę – od Marii Skubis i Bogumiły Pęgiel.

          5/+Stanisławę Nurską – od wnuczki Agnieszki z rodziną.

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.00: 1/+Bogusławę Perek – 6 r. śm., od córki z rodziną.

          2/+Bronisławę Nidzińską – od synów z rodzinami.

          3/+Annę Magdalenę Molędę – od Oli, Roberta i Martyny.

          4/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Mateusza Mystka z okazji 12 urodzin.

          5/ Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla wnuków: Kamilka, Mai, Maksymiliana i Mikołaja.

=================================================================================================

 

1/ Dziękujemy Wojciechowi i Oli Mazur za przygotowanie kościoła do niedzieli, Bóg zapłać za ofiarę złożoną do ołtarza przy sprzątaniu świątyni.

2/ Jeszcze raz bardzo dziękuje rodzicom dzieci komunijnych i dzieciom za Uroczystość I Komunii Świętej, za Biały Tydzień, za współpracę,

    za aktywny udział w liturgii.

3/ Dzieci komunijne i te, które przystąpiły do I Komunii w ubiegłym roku zapraszam na Mszę Św. i procesję eucharystyczną w Boże Ciało

    30 maja o 9.30.

4/ W czwartek 16 maja pożegnaliśmy w rodzinie parafialnej śp. Edwarda Dreksę (67 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

5/ Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej. Wszystkim dziękuję

    za obecność eucharystyczną i życzę dobrze przeżytej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E   12 - 19.05.2024 r.

N I E D Z I E L A – Wniebowstąpienie Pańskie,  Uroczystość.     12.05.2024 r.

 

  9.30: 1/+Stanisławę, Tadeusza, Alfreda, Kazimierę Ziębów. Zm. z r. Wójcików i Szyguła, Alfredę i Pawła Lekston.

          2/+Stanisławę i Tadeusza Probierz, Mieczysława Ślusarczyka, Sławomira Gadomskiego.

          3/+Annę Magdalenę Molędę – od Urszuli i Marka z rodziną i od cioci Jani.

          4/+Stanisławę Nurską – od Lucji i Tadeusza Nurskich.

 

12.00 Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, w intencji dzieci, rodziców, chrzestnych i rodzin.

=====================================================================================

W tym tygodniu:

Poniedziałek – 13 maja, Matki Bożej z Fatimy

18.00: 1/+Bronisławę Nidzińską – od Teresy Bargieł z rodziną.

          2/+Antoniego Twardowskiego – z okazji 100 ziemskich urodzin, od córki z rodziną.

Wtorek – 14 maja, św. Macieja, apostoła, święto

18.00 +Stanisława Pietrasa – miesiąc po pogrzebie, od siostry Krystyny z rodziną, +Stanisławę Pietras.

Środa – 15 maja, Zofii

18.00 +Mieczysława – 38 r. śm., Lidię Wilk – od syna Józefa z rodz., +Teofilę i Stanisława Kaczmarzyk.

Czwartek – 16 maja, św. Andrzeja Boboli, męczennika, patrona Polski, święto.

18.00 +Krystynę Ziębę – miesiąc po pogrzebie, od uczestników.

Piątek – 17 maja

18.00 +Bronisławę Nidzińską – od chrześnicy Jasi Maryszewskiej i rodziny Kowalewskich.

======================================================================================

 

N I E D Z I E L A – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO,  Uroczystość.       19.05.2024 r.

 

  9.30: 1/+Juliana, Stanisławę Porębskich.

          2/+Barbarę Kostecką – od sąsiadów Władysławy Staroń, Bożeny Rudy i Sylwi z rodziną, od Haliny Gołąb z rodz.

          3/+Andrzeja, Józefę Wójcik, Józefa i Zofię Olesińskich.

          4/+Marię Dąbek – w pół roku po śmierci, od córki Stanisławy Szpyt z rodziną.

          5/+Stanisławę Nurską – od wnuczki Justyny z rodziną.

 

12.00: 1/+Zofię, Mariana, Mariannę, Władysława, Włodzimierza Sroków. +Stanisławę i Jana Kurowskich.

          2/+Stefana, Martę i Wiesława Wilk.

          3/+Stefana Kępkę, Edwarda Czarnotę – od małżonek z rodzinami.

          4/+Władysława, Annę Gałków, Bogdana Misiowca.

          5/+Annę Magdalenę Molędę – od Maryli i Sławka z rodziną.

=====================================================================================

 

1/ Bardzo dziękujemy rodzicom dzieci komunijnych i dzieciom za przygotowanie kościoła do dzisiejszej uroczystości. Bóg zapłać za prace   

    porządkowe w świątyni i w terenie przy kościele.

 

2/ Biały Tydzień – zapraszam dzieci komunijne z rodzicami do udziału w codziennej Mszy św. dziękczynnej Jezusowi za dar Eucharystii o g. 18.00.

 

3/ Rocznica I Komunii Świętej dla dzieci, które przystępowały w ubiegłym roku do Komunii będzie w Boże Ciało 30 maja o 9.30.

    Do udziału w Eucharystii zapraszam również tegoroczne dzieci komunijne.

 

4/ Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej. Wszystkim dziękuję za dar

    wspólnej modlitwy i życzę błogosławionej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E   05 - 12.05.2024 r.

 

6 N I E D Z I E L A WIELKANOCY.          05.05.2024 r.

 

  9.30: 1/+Zofię, Stefana, Barbarę, zm. z r. Sikorów, Mariannę, Mariana, Kazimierza zm. z rodz. Ozioro, zm. z r. Zykubków i Cieślików.

             +Zbigniewa Stojewskiego, Teresę Młynek.

          2/+Zygmunta, Zofię, Stefanię, Konstantego Czerniak, +Mariana, Genowefę Kocjan.

          3/+Stanisławę Nurską – od Zenona z rodziną. + Tadeusza Nurskiego – 25 r. śm.

 

12.00: 1/+Janinę, Eugeniusza Pietrzyk, Romana, Bronisławę, Józefa Gołąb, Marię i Jana Wilk.

          2/+Krystynę Ziębę – od syna Mariana z rodziną.

          3/+Annę Magdalenę Molędę – od chrzestnej Barbary i Henryka Chojowskich.

=============================================================================================

 

W tym tygodniu:

Poniedziałek – 6 maja, Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, święto

Środa – 8 maja, św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski, uroczystość

 

Piątek – 10 maja, 16.00 Spowiedź dzieci przed I Komunią, sprzątanie kościoła

 

=============================================================================================

 

N I E D Z I E L A – Wniebowstąpienie Pańskie, Uroczystość                   12.05.2024 r.

 

  9.30: 1/+Stanisławę, Tadeusza, Alfreda, Kazimierę Ziębów. Zm. z r. Wójcików i Szyguła, Alfredę i Pawła Lekston.

          2/+Stanisławę i Tadeusza Probierz, Mieczysława Ślusarczyka, Sławomira Gadomskiego.

          3/+Annę Magdalenę Molędę – od Urszuli i Marka z rodziną i od cioci Jani.

          4/+Stanisławę Nurską – od Lucji i Tadeusza Nurskich.

 

12.00 Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, w intencji dzieci, rodziców, chrzestnych i rodzin.

 

=============================================================================================

 

1/ Dzisiaj po Mszy św. o 12.00 będzie spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej. Uroczystość I Komunii będzie

   w niedzielę za tydzień 12 maja o 12.00.

   Rocznica I Komunii Świętej dla dzieci, które przystępowały w ubiegłym roku do Komunii będzie w Boże Ciało 30 maja o 9.30.

 

2/ W piątek o 16.00 spowiedź dla dzieci przed I Komunią.

    Po spowiedzi rodzice będą przygotowywać kościół do uroczystości komunijnej.

 

3/ Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej. Wszystkim dziękuję za dar

    wspólnej modlitwy.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E,    28.04. - 05.05.2024 r.

 

 

5 N I E D Z I E L A WIELKANOCY,   28.04.2024 r.

 

  9.30: 1/+Krystynę, Pawła, Janinę, Krzysztofa Lorków, Stanisławę, Władysława, Jerzego Lesiów, Jana Czuła.

          2/+Bronisławę Nidzińską – od Anny Lorek z rodziną.

          3/+Krystynę Ziębę – od koleżanek z KGW Bolesław.

 

12.00: 1/+Liliannę Gołąb – 3 r. śm., Andrzeja i Norberta Gołąb – od syna z rodziną.

          2/+Annę, Magdalenę Molęda – od mamy Stanisławy.

          3/+Stanisławę Nurską – od syna Jana z żoną.

          4/+Włodzimierza Stanka – od rodziny Ciszewskich,

             +Włodzimierza Stanka – od Celiny Dybich i od Basi Madejskiej.

==========================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Środa – 1 maja, św. Józefa, rzemieślnika. Święto Pracy.

Czwartek – 2 maja, Dzień Flagi RP

 

Piątek – 3 maja, NMP Królowej Polski, Święto Konstytucji 3 Maja

​​

12.00 Msza św. w intencji Ojczyzny, +Zdzisława Stefaniaka, Annę Mazgaj, Krystynę Gnyp, Jerzego Wadowskiego,

                                                      +Tadeusza Stróżyńskiego – int. od rodziny.

 

Sobota – 4 maja, św. Floriana, męczennika, wspomnienie

=============================================================================================

 

6   N I E D Z I E L A  WIELKANOCY.             05.05.2024 r.

 

9.30: 1/+Zofię, Stefana, Barbarę, zm. z r. Sikorów, Mariannę, Mariana, Kazimierza, +Zbigniewa Stojewskiego, Teresę Młynek,

             zm. z r. Ozioro, Zykubków, Cieślików.

        2/+Zygmunta, Zofię, Stefanię, Konstantego Czerniak, +Mariana, Genowefę Kocjan.

        3/+Stanisławę Nurską – od Zenona z rodziną.

 

12.00: 1/+Janinę, Eugeniusza Pietrzyk, Romana, Bronisławę, Józefa Gołąb, Marię i Jana Wilk.

          2/+Krystynę Ziębę – od syna Mariana z rodziną.

          3/+Annę Magdalenę Molędę – od chrzestnej Barbary i Henryka Chojowskich.

 

=============================================================================================

 

1/ Bóg zapłać za przygotowanie kościoła do niedzieli p. Katarzynie, Tadeuszowi i Michalinie Cabaj.

 

2/ W niedzielę za tydzień zapraszam na Mszę św. o 12.00 rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej.

 

3/ Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E     21 - 28.04.2024 r.

 

4  N I E D Z I E L A  WIELKANOCY.    21.04.2024 r.

 

  9.30: 1/+Stanisława Łaskawca – 3 r. śm., od syna z małżonką i rodziną.

          2/+Bronisławę Nidzińską – od Barbary Bargieł.

         

12.00: 1/+Kazimierza Wadasa, Stanisławę Kajdę, Genowefę i Tadeusza Wyżychowskich.

          2/+Krystynę Ziębę – od córki Anny z rodziną.

          3/+Włodzimierza Stanka - od mamy Wiesławy i brata Wieśka, +Edwarda Stanka.

======================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Wtorek – 23 kwietnia, św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, uroczystość

Czwartek – 25 kwietnia, św. Marka, ewangelisty, święto

 

======================================================================================

 

5   N I E D Z I E L A   WIELKANOCY,    28.04.2024 r.

 

  9.30: 1/+Krystynę, Pawła, Janinę, Krzysztofa Lorków, Stanisławę, Władysława, Jerzego Lesiów, Jana Czuła.

           2/+Bronisławę Nidzińską – od Anny Lorek z rodziną.

           3/+Krystynę Ziębę – od koleżanek z KGW Bolesław.

12.00: 1/+Liliannę Gołąb – 3 r. śm., Andrzeja i Norberta Gołąb – od syna z rodziną.

           2/+Annę, Magdalenę Molęda – od mamy Stanisławy.

           3/+Stanisławę Nurską - od syna Jana z żoną.

           4/+Włodzimierza Stanka - od rodziny Ciszewskich,

           5/+Włodzimierza Stanka - od Celiny Dybich i Basi Madejskiej.

======================================================================================

 

1/ Bóg zapłać za przygotowanie kościoła do niedzieli p. Elizie, Jarosławowi, Agatce i Dorotce Jędrzejewskim. Dziękujemy za pozostawione środki

    czystości oraz odnowienie sprzętu liturgicznego - gongu i dzwonków. 

2/ Dzisiaj po Mszy św. o 12.00 będzie spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej. Zapraszam.

 

3/ W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Annę Magdalenę Molędę (52 l.), śp. Stanisławę Nurską (86 l.), śp. Włodzimierza Stanka (65 l.)

    Niech odpoczywają w pokoju.

 

4/ Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E,   14 - 21.04.2024 r.

 

3   N I E D Z I E L A   WIELKANOCY,  Święto Chrztu Polski,  14.04.2024 r.

 

  9.30: 1/+Krystynę, Kazimierza Filipek, Sabinę i Mariana Walczak, Jadwigę Gomółkę, Franciszka Jędrzejewskiego, Stefanię, Władysława Podyma.

          2/+Antoninę, Annę, Teresę, Marię, Mieczysławę, Annę, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

 

12.00: 1/+Mieczysławę, Kazimierza Zygmunt, +Anielę, Wacława, Edwarda Sikorów, Mariana Sierkę.

          2/+Apolonię, Zenona, Józefa Gołąb.

          3/+Bronisławę Nidzińską – od sąsiadów r. Górskich.

          4/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Jasia Kozioł z okazji 5 urodzin.

 

===========================================================================================

 

W dniach 14 – 20 kwietnia przeżywamy XVI Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Tematem przewodnim Tygodnia są słowa: „Powołani do wspólnoty – komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele”.

Celem wydarzenia jest odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych.

Zachęcam do lektury Pisma Świętego.

Przypomnę, że Niedzielę Słowa Bożego obchodzimy w styczniu, w III Niedzielę Zwykłą.

 

===========================================================================================

 

4 N I E D Z I E L A   WIELKANOCY.        21.04.2024 r.

 

  9.30: 1/+Stanisława Łaskawca – 3 r. śm., od syna z małżonką i rodziną.

          2/+Bronisławę Nidzińską – od Barbary Bargieł.

12.00: 1/+Kazimierza Wadasa, Stanisławę Kajdę, Genowefę i Tadeusza Wyżychowskich.

          2/+Krystynę Ziębę – od córki Anny z rodziną.

===========================================================================================

 

1/ Bóg zapłać za przygotowanie kościoła do niedzieli p. Anecie, Oliwierowi i Tymkowi Nawara oraz Edycie Kika, dziękuję za złożoną ofiarę do ołtarza.

 

2/ Następne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej będzie w niedzielę za tydzień.

    Zapraszam na Mszę św. o 12.00.

 

3/ W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Stanisława Pietrasa (69 l.) i śp. Krystynę Ziębę (96 l.). Niech odpoczywają w pokoju.

 

4/ Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E:   07 - 14.04.2024 r.

 

2 N I E D Z I E L A WIELKANOCY, Uroczystość Miłosierdzia Bożego,     07.04.2024 r.

 

  9.30: 1/+Lidię – 2 r. śm., Stefana, Jana, Franciszkę Tomsiów. +Mariannę i Stanisława Kolczyków.

          2/+Zbigniewa Wyrzychowskiego – od małżonki z córkami.

          3/+Antoniego i Helenę Twardowskich w 16 r. i 4 r. śm.

12.00: 1/+Władysława, Władysławę Leśniak, Bonifacego Binkiewicza. - O zdrowie i Bożą opiekę dla p. Wiesławy

          2/+Mariana – 7 r. śm., Anielę i Jana Perek, Martę i Stanisława Wcisło, zm. z rodz.

          3/+Bronisławę Nidzińską – od Władysławy Kulig z rodziną.

=========================================================================================

W tym tygodniu:

 

Poniedziałek – 8 kwietnia, Zwiastowanie Pańskie, Uroczystość, Dzień Świętości Życia

 

=========================================================================================

 

3 N I E D Z I E L A WIELKANOCY, Święto Chrztu Polski, 14.04.2024 r.

 

  9.30: 1/+Krystynę, Kazimierza Filipek, Sabinę i Mariana Walczak, Jadwigę Gomółkę, Franciszka Jędrzejewskiego, Stefanię, Władysława Podyma.

          2/+Antoninę, Annę, Teresę, Marię, Mieczysławę, Annę, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

 

12.00: 1/+Mieczysławę, Kazimierza Zygmunt, +Anielę, Wacława, Edwarda Sikorów, Mariana Sierkę.

          2/+Apolonię, Zenona, Józefa Gołąb.

          3/+Bronisławę Nidzińską – od sąsiadów r. Górskich.

          4/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Jasia Kozioł z okazji 5 urodzin.

 

===========================================================================================

 

1/ Dzisiaj po Mszy św. o 12.00 będzie spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej.

 

2/ Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy.

Słowa Jezusa zapisane przez św. siostrę Faustynę w Dzienniczku Duszy: 

"Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników.

W tym dniu otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżą się do źródła

miłosierdzia Mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. ...

Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat" (Dz 699).

"Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego.

Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na wieki" (Dz 965).

Święto Miłosierdzia ma najwyższą rangę spośród wszystkich postaci nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Święto to jest nie tylko dniem szczególnego uwielbienia Boga w tajemnicy miłosierdzia, ale także czasem łaski dla wszystkich ludzi. Święto obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy na święto Miłosierdzia wskazuje na ścisły związek, jaki istnieje pomiędzy wielkanocną tajemnicą Odkupienia a tajemnicą miłosierdzia Bożego. Ten związek podkreśla jeszcze nowenna z koronki do Miłosierdzia Bożego,

która rozpoczyna się w Wielki Piątek i polega na odmawianiu przez dziewięć kolejnych dni tej koronki.

O G Ł O S Z E N I A       P A R A F I A L N E:    31.03. - 07.04.2024 r.

 

N I E D Z I E L A WIELKANOCY – Zmartwychwstanie Pańskie,    31.03.2024 r.

 

  6.00 REZUREKCJA + Marka, Pawła, Stefana, Barbarę Turskich, Annę Imielską, Piotra, Helenę, Teresę Mitka, Józefa, Zofię Kopczyk.

 

  9.30 +Przemysława, Czesława, Stefanię Marczewskich, Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

 

12.00: 1/+ Zdzisława Opalę, Walerię, Mariana Kotwinowskich.

          2/+ Bronisławę Nidzińską – od kuzynów Adama i Jana Fajfer z rodzinami.

===========================================================================

 

PONIEDZIAŁEK   WIELKANOCNY - 01.04.2024 r.  

 

  9.30 +Barbarę - 10 r. śm.,  Jana  Kula.

 

12.00: 1/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów: p. Wandy Sośnierz (90 urodziny)

              i p. Ryszarda Godynia (80 urodziny), o błogosławieństwo dla wnuków i prawnuków.

          2/+Apolonię i Mariana Żmuda, Stefana i Celinę  Leś.

============================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Oktawa Wielkanocy

============================================================================

 

2  N I E D Z I E L A  WIELKANOCY,    Uroczystość Miłosierdzia Bożego.         07.04.2024 r.

 

  9.30: 1/+Lidię – 2 r. śm., Stefana, Jana, Franciszkę Tomsiów. +Mariannę i Stanisława Kolczyków.

          2/+Zbigniewa Wyrzychowskiego – od małżonki z córkami.

          3/+Antoniego i Helenę Twardowskich w 16 r. i 4 r. śm.

 

12.00: 1/+Władysława, Władysławę Leśniak, Bonifacego Binkiewicza.

           - O zdrowie i Bożą opiekę dla p. Wiesławy

          2/+Mariana – 7 r. śm., Anielę i Jana Perek, Martę i Stanisława Wcisło, zm. z rodz.

          3/+Bronisławę Nidzińską – od Władysławy Kulig z rodziną.

============================================================================

 

1/ Niech Zmartwychwstały Chrystus Pan pobłogosławi wszystkim przeżywającym Święta Wielkanocne w naszej świątyni. Wszystkim modlącym się 

    z nami składam serdeczne Bóg zapłać i życzę by spędzone tu chwile wydały piękne owoce wiary w Waszym życiu osobistym.

 

2/ Za sprzątanie kościoła po Niedzieli Palmowej dziękujemy p. Annie i Jerzemu Opala oraz Tomaszowi i Andrzejowi Cebo.

 

3/ Bóg zapłać wszystkim, którzy dostarczali do naszych domów Gazetkę Parafialną i zbierali ofiary „na kwiaty do Grobu Pańskiego”. Bóg zapłać 

    wszystkim, którzy złożyli ofiary na kwiaty oraz na potrzeby parafii.

 

4/ Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej będzie w niedzielę 7 kwietnia o g. 12.00. 

 

5/ Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej. Wszystkim dziękuję za dar 

    wspólnej modlitwy.

 

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E:    24.03. - 01.04.2024 r.

 

N I E D Z I E L A   P A L M O W A,  Narodowy Dzień Życia,   24.03.2024 r.

 

  9.30: 1/+Antoninę, Annę, Teresę, Marię, Mieczysławę, Annę, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

          2/+Czesława i Lidię Mrówka.

 

12.00: 1/+Bronisławę Nidzińską – od Urszuli i Tadeusza Fajfer.

          2/+Elżbietę Czerniak - r. śm.

          3/ O Światło Ducha Świętego w podjęciu decyzji zgodnej z Bożą wolą.

===========================================================================================

WIELKI TYDZIEŃ

 

Wielki Czwartek – 18.00 Msza Św. Wieczerzy Pańskiej / +Bronisławę Nidzińską – od siostry Ireny z rodziną.

Wielki Piątek      – 18.00 Liturgia Męki Pańskiej

Wielka Sobota    – 19.00 Liturgia Wielkiej Soboty / +Elżbietę i Stanisława Czerniak – od córek z rodzinami.

Święcenie pokarmów:  W kościele w Bolesławiu o g. 9.00 i 13.00

                                       Poza kościołem:   Hutki - g. 9.45.,  ul. Ponikowska - g. 10.00,

                                                                      Podlipie - od g. 10.30, 1/ przy krzyżu u p. Januszek,

                                                                                                           2/ u p. Taborek,

                                                                                                           3/ przy krzyżu u p. Poczęsnych. 

                                       W pozostałych miejscach /domach/ wg indywidualnych ustaleń.                              

===========================================================================================

 

N I E D Z I E L A  WIELKANOCY – Zmartwychwstanie Pańskie,  31.03.2024 r.

 

  6.00 REZUREKCJA + Marka, Pawła, Stefana, Barbarę Turskich, Annę Imielską, Piotra, Helenę, Teresę Mitka, Józefa, Zofię Kopczyk.

 

  9.30 +Przemysława, Czesława, Stefanię Marczewskich, Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

 

12.00: 1/+ Zdzisława Opalę, Walerię, Mariana Kotwinowskich.

          2/+ Bronisławę Nidzińską – od kuzynów Adama i Jana Fajfer z rodzinami.

===========================================================================================

 

PONIEDZIAŁEK   WIELKANOCNY - 01.04.2024 r.  

 

  9.30 +Barbarę - 10 r. śm.,  Jana  Kula.

 

12.00: 1/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów: p. Wandy Sośnierz (90 urodziny) i p. Ryszarda Godynia

               (80 urodziny), o błogosławieństwo dla wnuków i prawnuków.

             +Apolonię i Mariana Żmuda, Stefana i Celinę  Leś.

============================================================================================

 

1/ Za przygotowanie kościoła do niedzieli oraz złożoną ofiarę do ołtarza dziękujemy p. Elżbiecie Kaźmierczak, Alinie Glanowskiej.

2/ Bardzo dziękuję p. Mirosławowi Kubańskiemu za prace informatyczne związane z obsługą strony internetowej naszej parafii.

3/ Dziękuję za składane ofiary „na kwiaty do Grobu Pańskiego” oraz na potrzeby parafii.

4/ Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej będzie w niedzielę 7 kwietnia o g. 12.00. 

5/ Zapraszamy Druhów Strażaków do trzymania straży przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę oraz na Rezurekcję.

6/ Solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej. Wszystkim dziękuję za dar   

    wspólnej modlitwy.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E:   17 - 24.03.2024 r.

 

N I E D Z I E L A – 5 Wielkiego Postu,   17.03.2024 r.

 

   9.30: 1/+Kazimierę i Władysława Podyma, Henryka Jędrzejewskiego

           ☺Dziękczynna z prośbą o Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo dla Dorotki Jędrzejewskiej

              z okazji 11 urodzin, zam. Rodzice.

           2/+Józefa Łaskawca – im., od małżonki Marianny z rodziną.

 

12.00: 1/+ Józefa Łaskawca – im., od małżonki Reginy z rodziną.

          2/+ Kazimierę i Józefa Urbanek.

          3/+ Marię Gomółkę – od córki Pauliny z małżonkiem Grzegorzem i synem Alanem.

========================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Wtorek – 19 marca, św. Józefa, Oblubieńca NMP, uroczystość

Czwartek – 21 marca, pierwszy dzień wiosny

Piątek – 15 marca, 16.00 Droga Krzyżowa

========================================================================================

 

N I E D Z I E L A    P A L M O W A,   Narodowy Dzień Życia,        24.03.2024 r.

 

   9.30: 1/+Antoninę, Annę, Teresę, Marię, Mieczysławę, Annę, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

           2/+Czesława i Lidię Mrówka.

 

12.00: 1/+Bronisławę Nidzińską – od Urszuli i Tadeusza Fajfer.

          2/ O Światło Ducha Świętego w podjęciu decyzji zgodnej z Bożą wolą.

          3/+ Elżbietę Czerniak - r. śm.

=========================================================================================

 

1/ Za przygotowanie kościoła do niedzieli oraz złożoną ofiarę do ołtarza dziękujemy p. Monice, Januszowi i Oli  Kosno z Lasek oraz p. Elżbiecie

    i Henrykowi Wiktor.

    P. Januszowi i Monice Kosno dodatkowo dziękujemy za wcześniejszą znaczną ofiarę złożoną  na potrzeby parafii.

2/ Sobota była kolejnym dniem prac porządkowych przy kościele. Za te prace dziękujemy p. Wiesławie i Lucjanowi Wilk oraz p. Teresie Słupskiej.

3/ Dziękuję za składane ofiary „na kwiaty do Grobu Pańskiego”.

4/ Dzisiaj po Mszy św. o 12.00. będziemy mieć spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej.

    Serdecznie zapraszam.

5/ W sobotę 16 marca pożegnaliśmy śp. Bronisławę Nidzińską (97 l.). Niech po trudach doczesnego życia znajdzie miejsce odpoczynku w Bogu.

6/ Za tydzień w Niedzielę Palmową poświęcenie i procesja z palmami będzie przed Mszą św. o 12.00.,  podczas Mszy św. o 9.30 będzie tylko

    poświęcenie palm.

7/ Solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej. Wszystkim dziękuję

    za dar wspólnej modlitwy.

 

REKOLEKCJE

Dziękujemy rodzicom i dzieciom kl. 5 - 8 za udział w rekolekcjach w minioną niedzielę, dzisiaj na g. 12.00 zapraszamy klasy 1 - 4.

24 marca – w Niedzielę Palmową - przyjdźmy wszyscy na Mszę św. i procesję z palmami.

Spowiedź święta w konfesjonale będzie w tych dniach przed Mszą Św.

Spowiedź ogólna dla dorosłych w Niedzielę Palmową i Wielkanoc.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E:  10 - 17.03.2024 r.

 

N I E D Z I E L A – 4 Wielkiego Postu,   10.03.2024 r.

 

  9.30: 1/+Krystynę i Władysława Krawczyk, Jana i Anastazję Krawczyk.

           2/+Halinę Spyrkę – 7 r. śm., Arkadiusza Spyrkę, Władysławę Mrzygłód – 7 r. śm.

           3/+Bogdana Kwiecińskiego – 1 r. śm., - od żony, córki z zięciem, syna z żoną, od wnuków i prawnuków.

              +Janinę, Stanisława Kwiecińskich – od rodziny.

 

12.00: 1/+Tomasza Jarońskiego – im., od rodziców i brata.

           2/+Bogusławę Perek – r. śm., +Marię Stanek – r. śm., +Beniamina Wójcika, Helenę Dudek.

           3/+Jadwigę Weryńską – 19 r. śm., od małżonka, syna i córki z rodzinami.

           4/+Marię Gomółkę – 13 r. śm., od małóżonka z rodziną.

 

=============================================================================================

 

          PIĄTEK  - 15 marca:    16.00  DROGA   KRZYŻOWA

    

=============================================================================================

 

N I E D Z I E L A – 5 Wielkiego Postu,   17.03.2024 r.

 

   9.30: 1/+Kazimierę i Władysława Podyma, Henryka Jędrzejewskiego

           ☺Dziękczynna z prośbą o Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo dla Dorotki Jędrzejewskiej

               z okazji 11 urodzin, zam. Rodzice.

           2/+Józefa Łaskawca – im., od małżonki Marianny z rodziną.

 

12.00: 1/+ Józefa Łaskawca – im., od małżonki Reginy z rodziną.

           2/+ Kazimierę i Józefa Urbanek.

           3/+ Marię Gomółkę – od córki Pauliny z małżonkiem Grzegorzem i synem Alanem.

 

=============================================================================================

 

 

1/ Za przygotowanie kościoła do niedzieli oraz złożoną ofiarę do ołtarza dziękujemy p. Grażynie Gołąb i Krystynie Dąbek z Lasek.

 

2/ Wczoraj porządkowaliśmy teren przy kościele. Bardzo dziękuję za prace p. Wiesławie i Lucjanowi Wilk, Teresie Słupskiej,

    Elżbiecie i Bartłomiejowi Chrostkom.  Wielkie Bóg Zapłać !!!

 

3/ Dziękuję za składane ofiary „na kwiaty do Grobu Pańskiego”.

 

4/ Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do przyjęcia Jezusa w Pierwszej Komunii będzie 17 marca o 12.00.

    Serdecznie zapraszam.

5/ Solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy.

 

REKOLEKCJE - WEDŁUG planu w Gazetce Parafialnej:

Msze Święte o 12.00: 10 marca – 4 Niedziela Wielkiego Postu: klasy 5 – 8, +młodzież

                                   17 marca – 5 Niedziela Wielkiego Postu: klasy 1 – 4,

                                   24 marca – Niedziela Palmowa: wszyscy

Spowiedź święta w konfesjonale będzie w tych dniach przed Mszą Św.

Spowiedź ogólna dla dorosłych w Niedzielę Palmową i Wielkanoc.


 

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E,    03 - 10.03.2024 r.

 

N I E D Z I E L A – 3 Wielkiego Postu,   03.03.2024 r.

 

  9.30: 1/+Krystynę Walczak – od Haliny Cebuli z rodziną.

          2/+Barbarę Kostecką – od swatowej Zofii, od Moniki i Tomka z rodziną.

          3/+Helenę Mitka – im., Annę Imielską – 12 r. śm., +Teresę, Piotra Mitka, Marka i Pawła Turskich.

          4/ Dziękczynna z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla ks. inf. Kazimierza Fonfary, wiololetniego proboszcza naszej parafii,

              z okazji imienin i 86 urodzin.

12.00: 1/+ Grażynę Cebo – od małżonka i syna.

          2/ W intencjach p. Andrzeja.

          3/ Dziękczynna z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla ks. inf. Kazimierza Fonfary, wiololetniego proboszcza naszej parafii,

              z okazji imienin i 86 urodzin.

===========================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Poniedziałek – 4 marca, św. Kazimierza, królewicza, święto

 

Piątek – 8 marca, Dzień Kobiet

16.00 Droga Krzyżowa Kobiet

 

Sobota – 9 marca

17.00 Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i o dary Ducha Świętego

         dla Wiktorii z okazji 18 urodzin.

 

===========================================================================

 

N I E D Z I E L A – 4 Wielkiego Postu,    10.03.2024 r.

 

  9.30: 1/+Krystynę i Władysława Krawczyk, Jana i Anastazję Krawczyk.

           2/+Halinę Spyrkę – 7 r. śm., Arkadiusza Spyrkę, Władysławę Mrzygłód – 7 r. śm.

           3/+Bogdana Kwiecińskiego – 1 r. śm., - od żony, córki z zięciem, syna z żoną, od wnuków i prawnuków.

             +Janinę, Stanisława Kwiecińskich – od rodziny.

 

12.00: 1/+Tomasza Jarońskiego – im., od rodziców i brata.

           2/+Bogusławę Perek – r. śm., +Marię Stanek – r. śm., +Beniamina Wójcika,  Helenę  Dudek.

           3/+Jadwigę Weryńską – 19 r. śm., od małżonka, syna i córki z rodzinami.

           4/+ Marię Gomółkę - 13 r. śm.,  od małżonka z rodziną.

==========================================================================

 

1/ Za przygotowanie kościoła do niedzieli oraz złożoną ofiarę do ołtarza dziękuję p. Agnieszce i Zbigniewowi Siodłak z Lasek.

 

2/ W piątek 8 marca, w Dzień Kobiet zapraszam wszystkie Panie na g. 16.00 do wspólnego rozważenia „Drogi Krzyżowej Kobiet”.

 

3/ Bóg zapłać za składane ofiary „na kwiaty do Grobu Pańskiego”.

 

4/ Dzisiaj o 12.00 będzie spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii świętej, następne spotkanie będzie

    za dwa tygodnie 17 marca.

 

REKOLEKCJE - WEDŁUG planu w Gazetce Parafialnej:

Msze Święte o 12.00:

      10 marca – 4 Niedziela Wielkiego Postu: klasy 5 – 8, +młodzież

      17 marca – 5 Niedziela Wielkiego Postu: klasy 1 – 4,

      24 marca – Niedziela Palmowa: wszyscy

Spowiedź święta w konfesjonale będzie w tych dniach przed Mszą Św.

Spowiedź ogólna dla dorosłych w Niedzielę Palmową i Wielkanoc.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E -  25.02.2024 r. - 03.03.2024 r.

 

N I E D Z I E L A – 2 Wielkiego Postu,    25.02.2024 r.

 

   9.30 +Barbarę Kostecką – od Agaty z rodziną.

 

12.00: 1/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, o dary Ducha Świętego dla Zosi Mystek z okazji 15 urodzin,

              zam. rodzice.

          2/ +Edwarda Rudawskiego – od sąsiadów r. Pieckich i Zagórskich.

=============================================================================================

W tym tygodniu:

 

Piątek – 1 marca

16.00 Droga Krzyżowa

 

Sobota – 2 marca

13.00 Chrzest Hanny

 

16.00 Msza św. + Leona Starczynowskiego - r. śm.

===========================================================================================

 

N I E D Z I E L A – 3 Wielkiego Postu,    03.03.2024 r.

 

  9.30: 1/+Krystynę Walczak – od Haliny Cebuli z rodziną.

          2/+Barbarę Kostecką – od swatowej Zofii, od Moniki i Tomka z rodziną.

          3/+Helenę Mitka – im., Annę Imielską – 12 r. śm., +Teresę, Piotra Mitka, Marka i Pawła Turskich.

 

12.00: 1/+ Grażynę Cebo – od małżonka i syna.

          2/ W intencjach p. Andrzeja.

============================================================================================

1/ Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję Lidii, Klaudii, Kamilowi i Filipkowi Januszek z Podlipia.

    Bóg zapłać za złożoną przy sprzątaniu ofiarę do ołtarza.

 

2/ W piątek o 16.00 zapraszam do wspólnego rozważenia Drogi Krzyżowej.

 

3/ Bóg zapłać za składane ofiary „na kwiaty do Grobu Pańskiego”.

 

4/Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii świętej będzie za tydzień w niedzielę 3 marca o g. 12.00.

 

REKOLEKCJE - WEDŁUG planu w Gazetce Parafialnej:

Zapraszam na Msze Święte o 12.00: 10 marca – 4 Niedziela Wielkiego Postu: klasy 5 – 8, +młodzież

                                                      17 marca – 5 Niedziela Wielkiego Postu: klasy 1 – 4,

                                                      24 marca – Niedziela Palmowa: wszyscy

Spowiedź święta w konfesjonale będzie w tych dniach przed Mszą Św.

Spowiedź ogólna dla dorosłych w Niedzielę Palmową i Wielkanoc.

 

5/ Solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej.

    Wszystkim dziękuję za obecność i dar wspólnej modlitwy.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E       18 - 25.02.2024 r.

 

N I E D Z I E L A – 1 Wielkiego Postu,   18.02.2024 r.

 

  9.30 + Barbarę Kostecką – od siostry Lucyny z rodziną.

 

12.00: 1/+ Annę i Władysława Gałków, Bogdana Misiowca.

          2/+ Wilhelma, Helenę, Eugeniusza Janta. +Jana Mrówkę, Zdzisława Warzechę.

          3/ W intencjach  Andrzeja.

 

=====================================================================================

N I E D Z I E L A – 2 Wielkiego Postu,    25.02.2024 r.

 

  9.30 +Barbarę Kostecką – od Agaty z rodziną.

 

12.00: 1/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, o dary Ducha Świętego

              dla Zosi Mystek z okazji 15 urodzin, zam. rodzice.

          2/ +Edwarda Rudawskiego – od sąsiadów r. Pieckich i Zagórskich.

 

 

=====================================================================================

 

 

1/ Za przygotowanie kościoła do niedzieli, za środki czystości, ofiarę do ołtarza i ofiarę na potrzeby parafii dziękuję

   p. Anecie, Krzysztofowi i Grażynie Kosno.

 

2/ Ze względu na moją nieobecność w piątek i obawę, że mogę nie zdążyć wrócić z powodu blokad rolniczych proszę

    o rozważenie Drogi Krzyżowej prywatnie.

 

3/ W Wielkim Poście między innymi składamy ofiary „na kwiaty do Grobu Pańskiego”. Z góry dziękuję za zrozumienie.

 

4/Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii świętej będzie w niedzielę 3 marca o g. 12.00.

 

5/ Solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy.

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E:   11 - 18.02.2024 r.

 

N I E D Z I E L A – 6 Zwykła,   Dzień Chorego,   11.02.2024 r.

 

9.30: 1/+Lidię, Andrzeja Probierz, Tadeusza, Stanisława, Antoninę Banyś. +Jana i Amelię Fulbiszewskich.

        2/+Barbarę Kostecką – od rodz. Łonaków i Machów.

        3/ O łaskę uzdrowienia Damiana z Łodzi

 

12.00: 1/ +Krystynę Walczak – od Eli i Jacka z rodziną.

          2/ +Henryka Gawrona – 30 r. śm.

          3/ O łaskę uzdrowienia Damiana z Łodzi

===========================================================================================

W tym tygodniu:

 

Środa Popielcowa – 14 lutego, (Dzień Zakochanych – Walentynki)

 

16.00 Msza św. z poświęceniem i posypaniem głów popiołem.

===========================================================================================

N I E D Z I E L A – I Wielkiego Postu,    18.02.2024 r.

 

  9.30 + Barbarę Kostecką – od siostry Lucyny z rodziną.

 

12.00: 1/+ Annę i Władysława Gałków, Bogdana Misiowca.

          2/+ Wilhelma, Helenę, Eugeniusza Janta. +Jana Mrówkę, Zdzisława Warzechę.

==========================================================================================

 

 

1/ Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję p. Agnieszce i Dariuszowi Liber.

 

2/ W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczynamy Wielki Post, zapraszam na Eucharystię o g. 16.00.

    Niech ten czas 40 dniowego przygotowania do Świąt Wielkanocnych nie przeminie nam bezowocnie, niech będzie wypełniony modlitwą,    

    udziałem w niedzielnej Eucharystii, Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach.

    Na pierwszą wspólną Drogę Krzyżową zapraszam po I Niedzieli Wielkiego Postu w piątek 23 lutego.

 

3/ Kolejne spotkanie z rodzicami i dzieć przygotowującymi się do I Komunii świętej będzie w niedzielę 3 marca o g. 12.00.

 

4/ Solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E:    4 - 11 lutego 2024 r.

 

N I E D Z I E L A – 5 Zwykła, 04.02.2024 r.

 

  9.30: 1/+ Krystynę Walczak – od Jolanty i Janusza Kolczyk,

          2/+ Barbarę Kostecką, od rodz. Dybichów,

          3/+ Ryszarda Kopczyka – 3 r. śm., od małżonki, +Dawida Stolarczyka.

          4/+ Janinę, Alfreda Sikorów, Agatę i Stefana Żak.

          5/+ Antoninę, Annę, Teresę, Marię, Mieczysławę, Annę, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

 

12.00: 1/+ Adama Cebo, od wnuczki Agnieszki z mężem.

          2/+ Edwarda Rudawskiego, od siostry Danuty z rodziną i od siostrzeńców Bożeny i Zbigniewa.

          3/+ Jana Żerdkę – ur., od małżonki i dzieci z rodzinami.

          4/ W intencji rodziców i dzieci komunijnych

 

=================================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Poniedziałek – 5 lutego, św. Agaty, dziewicy i męczennicy, wspomnienie

Sobota – 10 lutego, św. Scholastyki, dziewicy, wspomnienie

 

==================================================================================================

 

N I E D Z I E L A – 6 Zwykła Dzień Chorego,   11.02.2024 r.

 

  9.30: 1/+Lidię, Andrzeja Probierz, Tadeusza, Stanisława, Antoninę Banyś. +Jana i Amelię Fulbiszewskich.

          2/+Barbarę Kostecką – od rodz. Łonaków i Machów.

12.00: 1/ +Krystynę Walczak – od Eli i Jacka z rodziną.

          2/ +Henryka Gawrona – 30 r. śm.

 

==================================================================================================

 

1/ Za przygotowanie kościoła do niedzieli oraz za "ofiarę do ołtarza" złożoną przy sprzątaniu dziękuję p. Helenie Sośnierz, Krystynie Makuch

   i Krystynie Pietras.

 

2/ Dziękuję wiernym, którzy pamiętali w piątek o święcie Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej i uczestniczyli w procesji

    ze świecami i w Eucharystii, byłem mile zaskoczony frekwencją.

3/ Dzisiaj podczas Mszy św. o 12.00 poświęcę świece komunijne, zapraszam na Eucharystię i do wspólnej modlitwy rodziców i dzieci  

    przygotowujące się do I Komunii.

 

4/ Solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej. Wszystkim dziękuję

    za  dar wspólnej modlitwy.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E,     28.01.2024 r. - 04.02.2024 r.

 

N I E D Z I E L A – 4 Zwykła,    28.01.2024 r.

 

  9.30: 1/+Mariannę, Jana, Zdzisława, Michała Woźniczko, +Zofię, Stefana Sikorów.

          2/+Barbarę Kostecką – od pracowników „Karczmy Bida” w Bogucinie.

          3/+Józefę – 1 r. śm., Mariana Olesińskich.

 

12.00: 1/ +Adama Cebo – od wnuczki Agnieszki z mężem.

          2/ +Krystynę Walczak – od Grażyny Nocoń z rodziną.

          3/ +Tomasza Jarońskiego – 7 r. śm., od rodziców i brata.

          4/ +Stanisławę Ziębę – 1 r. śm., od syna Zbigniewa z rodziną.

          5/ +Genowefę, Mariana, Mikołaja Ziębów, Cecylię i Józefa Mucha,

               O łaskę uzdrowienia.

===========================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Środa – 31 stycznia, św. Jana Bosko, wspomnienie

 

Piątek – 2 lutego, Ofiarowanie Pańskie, Matki Bożej Gromnicznej, święto

16.00 Msza św. z poświęceniem świec i procesją w kościele.

 

===========================================================================================

 

N I E D Z I E L A – 5 Zwykła,    04.02.2024 r.

 

  9.30: 1/+ Krystynę Walczak – od Jolanty i Janusza Kolczyk,

          2/+ Barbarę Kostecką, od rodz. Dybichów,

          3/+ Ryszarda Kopczyka – 3 r. śm., od małżonki,

          4/+ Janinę, Alfreda Sikorów, Agatę i Stefana Żak.

          5/+ Antoninę, Annę, Teresę, Marię, Mieczysławę, Annę, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

12.00: 1/+ Adama Cebo, od wnuczki Agnieszki z mężem.

          2/+ Edwarda Rudawskiego, od siostry Danuty z rodziną i od siostrzeńców Bożeny i Zbigniewa.

          3/+ Jana Żerdkę – ur., od małżonki i dzieci z rodzinami.

 

=========================================================================================

 

1/ Bóg zapłać wszystkim przyjmującym mnie „po kolędzie”, dziękuję za gościnność, życzliwość, modlitwę, ofiary składane na potrzeby parafii

    i kapłanowi.

 

2/ W niedzielę 4 lutego podczas Mszy św. o 12.00 poświęcę świece komunijne, zapraszam na Eucharystię i do wspólnej modlitwy rodziców

    i dzieci przygotowujące się do I Komunii.

 

3/ Solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej. Wszystkim dziękuję

    za dar wspólnej modlitwy.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E    21 - 28.01.2024 r.

 

N I E D Z I E L A – 3 Zwykła, Niedziela Słowa Bożego, / Dzień Babci /,   21.01.2024 r.

 

  9.30 1/+ Krystynę Walczak – od wnuków: Małgorzaty, Sylwestra, Przemysława, Krzysztofa z rodzinami,

               od wnuczki Eweliny i wnuka Kamila z rodzinami.

         2/+ Mariana Kalecińskiego – 1 r. śm., od małżonki, córki i syna z rodzinami.

 

12.00: 1/+ Włodzimierza Srokę – 1 r. śm., od małżonki Katarzyny z rodziną.

          2/+ Barbarę Kostecką – od pracowników „Karczma Bida” w Bolesławiu.

          3/+ Wiesławę Kołodziejczyk – tydzień po pogrzebie (Strzemieszyce) , int. od córki Marzeny i syna Grzegorza z rodzinami.

          4/ W Bogu znanej intencji, (zam. Andrzej).

===========================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Poniedziałek,  22 stycznia – Dzień Dziadka

Środa,             14 stycznia – św. Franciszka Salezego, wspomnienie

Czwartek,        25 stycznia – Nawrócenie św. Pawła, apostoła, święto

Piątek,             26 stycznia – świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów, wspomnienie

 

Sobota 27 stycznia

16.00 +Stefana Czerniaka, Franciszkę i Stanisława Pęgiel, zm. z r. Czerniak i Kaziród

===========================================================================================

 

N I E D Z I E L A – 4 Zwykła,      28.01.2024 r.

 

9.30: 1/+Mariannę, Jana, Zdzisława, Michała Woźniczko, +Zofię, Stefana Sikorów.

        2/+Barbarę Kostecką – od pracowników „Karczmy Bida” w Bogucinie.

        3/+Józefę – 1 r. śm., Mariana Olesińskich.

 

12.00: 1/ +Adama Cebo – od wnuczki Agnieszki z mężem.

          2/ +Krystynę Walczak – od Grażyny Nocoń z rodziną.

          3/ +Tomasza Jarońskiego – 7 r. śm., od rodziców i brata.

          4/ +Stanisławę Ziębę – 1 r. śm., od syna Zbigniewa z rodziną.

          5/ +Genowefę, Mariana, Mikołaja Ziębów, Cecylię i Józefa Mucha,

              O łaskę uzdrowienia

===========================================================================================

 

1/ Babciom i Dziadkom z okazji ich święta życzę Bożego błogosławieństwa, dużo miłości i wdzięczności od dzieci i wnuków.

 

2/ Bóg zapłać wszystkim przyjmującym mnie „po kolędzie”, dziękuję za gościnność, modlitwę, ofiary składane na potrzeby parafii i kapłanowi.   

 

3/ W poniedziałek 15 stycznia na cmentarzu w Strzemieszycach pożegnaliśmy śp. Wiesławę Kołodziejczyk (72 l.) Niech odpoczywa w pokoju.

 

4/ Przeżywamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18 -25 stycznia). Przebiega on pod hasłem: "Będziesz miłował Pana, swego Boga... a

    swego bliźniego jak siebie samego." Łk 10,27  W naszych modlitwach pamiętajmy o woli Jezusa: "Aby wszyscy byli jedno, jak Ty,

    Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni byli w Nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś". J 17,21

 

5/ Solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E   14 - 21.01.2024 r.

 

N I E D Z I E L A – 2 Zwykła,   14.01.2024 r.

  9.30: 1/+Jana, Annę, Andrzeja Szymczyk, Artura i Henryka Frycz, +Jadwigę i Andrzeja Szot – od córek i sióstr z rodzinami.

          2/+Barbarę Kostecką – od córki Ani z małżonkiem Arkadiuszem i córką Natalią.

 

12.00: 1/ + Danutę – 7 r. śm., Mariannę, Andrzeja Wójcickich, Eugeniusza i Janinę Bigaj, Zygmunta Mączkę.

          2/ + Rafała Liszkę – ur. , od rodziców.

          3/ + Mariana – 1 r. śm., Stanisławę Szlęzak – 2 r. śm., int. od syna Tadeusza z rodziną.

===============================================================================================

 

KOLĘDA w tym tygodniu:

 

Poniedziałek 15 stycznia – od g. 14.00 - Olkusz

Wtorek 16 stycznia – od g. 12.00 - Olkusz wg ustaleń

Środa 17 stycznia – od g. 15.00 - Olkusz

 

Czwartek 18 stycznia

Piątek 19 stycznia          pozostałe miejsca wg ustaleń

Sobota 20 stycznia

==============================================================================================

 

N I E D Z I E L A – 3   Zwykła / Dzień Babci / 21.01.2024 r.

 

  9.30 1/+ Krystynę Walczak – od wnuków: Małgorzaty, Sylwestra, Przemysława, Krzysztofa z rodzinami,

               od wnuczki Eweliny i wnuka Kamila z rodzinami.

         2/+ Mariana Kalecińskiego – 1 r. śm., od małżonki, córki i syna z rodzinami.

 

12.00: 1/+ Włodzimierza Srokę – 1 r. śm., od małżonki Katarzyny z rodziną.

          2/+ Barbarę Kostecką – od pracowników restauracji Bida w Bolesławiu.

==============================================================================================

 

 

1/ Babciom i Dziadkom z okazji ich święta życzę Bożego błogosławieństwa, dużo miłości i wdzięczności od dzieci i wnuków.

 

2/ Bóg zapłać wszystkim przyjmującym mnie „po kolędzie”, dziękuję za gościnność, modlitwę, ofiary składane na potrzeby parafii i kapłanowi.

    Bóg zapłać.

 

3/ W czwartek 18 stycznia rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku będzie on przebiegał pod hasłem: "Będziesz

    miłował Pana, swego Boga... a swego bliźniego jak siebie samego." Łk 10,27  W naszych modlitwach pamiętajmy o woli Jezusa:

    "Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni byli w Nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś". J 17,21

 

4/ Solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej. 

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy. Dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E   7 - 14.01.2024 r.

 

N I E D Z I E L A – Święto Chrztu Pańskiego,      7.01.2024 r.

  9.30 + Jarosława – 2 r. śm., Stanisława Dąbrowskiego, Czesława, Józefa Bilczyńskich. Salomeę i Jana Molęda, Małgorzatę Sikora,  

            Józefę,  Jana, Stefanię Dąbrowskich.

 

12.00: 1/ +Krystynę Walczak – od współpracowników córki Mirosławy z Restauracji „Finezja Smaku” w Sławkowie.

          2/ +Bronisławę, Kazimierza Pietrzyk, Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka, Jana Pacię – od Bogusi z małżonkiem Sławomirem

                i rodziną.

          3/ Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, o zdrowie i długie lata życia w łasce u Boga

              i ludzi dla Jubilatki p. Barbary Bargieł z okazji 90 urodzin, zam. córki i syn z rodzinami.

 

===============================================================================================

 

KOLĘDA w tym tygodniu:

 

Poniedziałek   08 stycznia – od g. 9.00: Bolesław, ul. Głowna od trasy do Szkoły

Wtorek            09 stycznia od g. 11.00 Bolesław, ul. Główna c.d.

Środa             10 stycznia od g. 14.30 Hutki

Czwartek        11 stycznia od g. 15.30 Bukowno

Piątek             12 stycznia od g. 15.30 Bukowno/ Przeń

Sobota            13 stycznia od g. 9.00 Bolesław, ul. Chmielna

Niedziela        14 stycznia od g. 13.30 Bolesław, ul. Kluczewska

 

=============================================================================================

 

N I E D Z I E L A – 2 Zwykła, 14.01.2024 r.

  9.30: 1/+Jana, Annę, Andrzeja Szymczyk, Artura i Henryka Frycz, +Jadwigę i Andrzeja Szot – od córek i sióstr z rodzinami.

          2/+Barbarę Kostecką – od córki Ani z małżonkiem Arkadiuszem i córką Natalią.

 

12.00: 1/ + Danutę – 7 r. śm., Mariannę, Andrzeja Wójcickich, Eugeniusza i Janinę Bigaj, Zygmunta Mączkę.

          2/ + Rafała Liszkę – ur. , od rodziców.

          3/ + Mariana – 1 r. śm., Stanisławę Szlęzak – 2 r. śm., int. od syna Tadeusza z rodziną.

 

============================================================================================

 

1/ Bóg zapłać wszystkim przyjmującym mnie „po kolędzie”, dziękuję za gościnność, modlitwę, ofiary składane na potrzeby parafii i kapłanowi. 

  

2/ W sobotę 6 stycznia pożegnaliśmy śp. Edwarda Rudawskiego (70 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

 

3/ Wszystkim solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej.

    Dziękuję za dar wspólnej modlitwy. Dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E  31.XII.2023 r. - 07.I.2024 r.

 

N I E D Z I E L A – Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa,    31.12.2023 r.

 

Na okres zimowy zawieszamy Msze św. o 7.30

 

9.30: + Zmarłych, których żegnaliśmy w odchodzącym roku 2023. (31 osób)

        +Krystynę Walczak – od syna i córek z rodzinami

        +Barbarę Kostecką – od męża Andrzeja i córek: Marty, Kasi, Ewy i Ani z rodziną.

 

12.00: 1/ + Aleksandrę – Zofię i Eugeniusza Łukowskich – od synowej Bogumiły.

          2/ + Stanisława, Annę Hajduła, +Jana, Władysławę Mrówka.

 

===============================================================================================

NOWY ROK – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, uroczystość 1.01.2024 r.

 

   9.30 + Adama Cebo – od syna Henryka z rodziną

 

12.00: 1/ + Barbarę Kostecką – od szwagierki Zofii z córkami Barbarą i Anią,

          2/ Dziękczynna z prośbą o zdrowie dla Barbary i o łaskę przebaczenia.

 

===============================================================================================

 

SOBOTA – 6 stycznia 2024 r. Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli,    6.01.2024 r.

   9.30: 1/ +Krzysztofa Nocenia – 5 r. śm., od małżonki i dzieci z rodzinami.

           2/ +Krystynę Walczak – od Amelii i Alicji Czerniak,

           3/ +Barbarę Kostecką – od Zarządu Sieci Restauracji „Karczma Bida”.

 

12.00: 1/ + Adama Cebo – od córki Czesławy z rodziną,

          2/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Adama Nurskiego z okazji 18 urodzin, zam. Rodzice,

          3/ +Ks. Marka Pawełczyka – 9 r. śm., Władysława Pawełczyka.

===============================================================================================

 

 

N I E D Z I E L A – Święto Chrztu Pańskiego,      7.01.2024 r.

Na okres zimowy zawieszamy Msze św. o 7.30

 

   9.30 + Jarosława – 2 r. śm., Stanisława Dąbrowskiego, Czesława, Józefa Bilczyńskich. Salomeę i Jana Molęda, Małgorzatę Sikora,

             Józefę, Jana, Stefanię Dąbrowskich.

 

12.00: 1/ + Krystynę Walczak – od współpracowników córki Mirosławy z Restauracji „Finezja Smaku” w Sławkowie.

          2/ +Bronisławę, Kazimierza Pietrzyk, Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka, Jana Pacię – od Bogusi z małżonkiem

               Sławomirem i rodziną.

          3/ Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, o zdrowie i długie lata życia w łasce

              u Boga i ludzi  dla Jubilatki p. Barbary Bargieł z okazji 90 urodzin, zam. córki i syn z rodzinami.

 

===============================================================================================

 

1/ Bóg zapłać wszystkim, przeżywali z nami w kościele Święta Bożego Narodzenia, dziękuję za dar wspólnej modlitwy, niech Boże Dziecię   

   obdarzy wszystkich łaską pokoju i zdrowia.

 

2/ Wszystkim przyjmującym mnie „po kolędzie” dziękuję za gościnność, modlitwę, ofiary składane na potrzeby parafii i kapłanowi. Bóg zapłać.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    24.12.2023 r. - 01.01.2024 r.

 

N I E D Z I E L A – 4 Adwentu,    Wigilia 24.12.2023 r.

         Na okres zimowy zawieszamy Msze św. o 7.30

 

  9.30 + Adama Cebo – od małżonki i dzieci z rodzinami.

 

12.00: 1/ + Krystynę Walczak – od dzieci i wnuków z rodzinami.

          2/ Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o wypełnienie woli Bożej wobec Andrzeja i jego całej rodziny.

 

22.00 PASTERKA, Msza św. w intencji wszystkich parafian i uczestniczących w Eucharystii o Boże błogosławieństwo, zdrowie, pokój,

                             pojednanie, o potrzebne łaski.

PONIEDZIAŁEK - 25 grudnia, Narodzenie Pańskie, Uroczystość 25.12.2023 r.

 

          Na okres zimowy zawieszamy Msze św. o 7.30

 

  9.30 + Adama – im., Otylię, Franciszka Cabaj, Marię, Ignacego Puz, Stefanię Stanisławską.

 

12.00: 1/ +Przemysława, Czesława, Stefanię Marczewskich, Władysławę, Władysława Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

          2/ +Elżbietę i Stanisława Czerniak – od córek z rodzinami.

 

WTOREK – 26 grudnia, św. Szczepana, święto 26.12.2023 r.

        Na okres zimowy zawieszamy Msze św. o 7.30

 

  9.30 + Lucję, Stefana Ostalak.

 

12.00 + Jadwigę Szot – od rodziny Krępów i Kulawików.

====================================================================================

 

Środa – 27 grudnia, św. Jana, apostoła i ewangelisty, święto

Czwartek – 28 grudnia, św. Młodzianków, męczenników, święto

====================================================================================

 

N I E D Z I E L A – Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 31.12.2023 r.

 

           Na okres zimowy zawieszamy Msze św. o 7.30

 

  9.30 + Zmarłych, których żegnaliśmy w odchodzącym roku 2023. (31 osób)

 

12.00 + Aleksandrę – Zofię i Eugeniusza Łukowskich – od synowej Bogumiły.

 

NOWY ROK – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, uroczystość 1.01.2024 r.

 

  9.30 + Adama Cebo – od syna Henryka z rodziną

 

12.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie dla Barbary i o łaskę przebaczenia.

====================================================================================

 

1. W sobotę 23 grudnia pożegnaliśmy śp. Barbarę Kostecką (58 l.) Niech odpoczywa w pokoju.

2. Wszystkim życzę błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego, zdrowia, pokoju, miłości.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E      17 - 26.12.2023 r.

 

N I E D Z I E L A – 3 Niedziela Adwentu,  17.12.2023 r.

 

  7.30 + Zygmunta Musiałka – miesiąc po pogrzebie, int. od koleżanek córki Doroty z Zespołu Laboratoriów Badawczych przy ZGH Bolesław.

 

  9.30: 1/+Eugenię i Michała Mielnik.

          2/+Marię Dąbek – miesiąc po śmierci/pogrzebie.

          3/+Jadwigę Szot – od szwagrów Artura i Waldemara Szot z rodzinami.

 

12.00: 1/+ Kamilę Moń, Aleksandra Monia – r. śm., Janinę Barczyk.

          2/+ Kazimierza Wadasa – od rodziny.

          3/+ Zbigniewa Wyrzychowskiego – 2 r. śm., od małżonki i córek z rodzinami.

===========================================================================================

W tym tygodniu:

Piątek – 22 grudnia, pierwszy dzień zimy.

===========================================================================================

N I E D Z I E L A – 4 Adwentu, Wigilia 24.12.2023 r.

 

Na okres zimowy zawieszamy Msze św. o 7.30

  9.30 + Adama Cebo – od małżonki i dzieci z rodzinami.

12.00: 1/ + Krystynę Walczak – od dzieci i wnuków z rodzinami.

          2/ Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o wypełnienie woli Bożej wobec Andrzeja i jego całej rodziny.

 

22.00 PASTERKA, Msza św. w intencji wszystkich parafian i uczestniczących w Eucharystii o Boże błogosławieństwo, zdrowie, pokój,         

                            pojednanie, o potrzebne łaski.

 

==========================================================================================

 

PONIEDZIAŁEK - 25 grudnia, Narodzenie Pańskie, Uroczystość 25.12.2023 r.

 

Na okres zimowy zawieszamy Msze św. o 7.30

 

  9.30 + Adama – im., Otylię, Franciszka Cabaj, Marię, Ignacego Puz, Stefanię Stanisławską.

 

12.00: 1/ +Przemysława, Czesława, Stefanię Marczewskich, Władysławę, Władysława Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

          2/ +Elżbietę i Stanisława Czerniak – od córek z rodzinami.

==========================================================================================

 

WTOREK – 26 grudnia, św. Szczepana, święto 26.12.2023 r.

Na okres zimowy zawieszamy Msze św. o 7.30

  9.30 + Lucję, Stefana Ostalak.

12.00 + Jadwigę Szot – od rodziny Krępów i Kulawików.

=========================================================================================

1. Za sprzątanie kościoła i ofiarę do ołtarza złożoną przy sprzątaniu dziękujemy Agnieszce Nurskiej, Oli i Miłoszowi Stach.

2. Za choinki ofiarowane parafii dziękujemy p. Andrzejowi Nidzińskiemu, Małgorzacie i Waldemarowi Kozioł.

3. Za obsadzanie choinek w stojaki, prace przy Szopce, dekorowanie kościoła dziękujemy Lucjanowi Wilkowi i Marianowi Mystkowi.

4. Bóg zapłać posługującym przy dostarczaniu do naszych domów opłatków i Gazetki: p.Teresie Słupskiej, Marii Turskiej,

    Grażynie Gołąb, Joli Wyrzychowskiej, Edwardowi Wasińskiemu, Arturowi Januszkowi, Katarzynie Cabaj i innym osobom.

    Bardzo dziękuję wszystkim nabywającym opłatki w naszej parafii i składającym przy tej okazji ofiary. Bóg zapłać.

Kolęda 2023/2024:

                               27 grudnia /Śr. / od g. 9.00 Laski i część Kolonii

                               28 grudnia /Cztk/ od g. 9.00 Kolonia cd. + Poręba, Pleścińska

                               29 grudnia / Ptk / od g. 10.00 Bolesław, ul. Wyzwolenia i Ponikowska

                               30 grudnia / Sob./ od g. 9.30 Bolesław, ul. Kopalniana, Laskowska, Browarna

                                2 stycznia /Wt./ od g. 9.00 Podlipie / od Krążka/

                                3 stycznia /Śr./ od g. 9.00 Podlipie c. d.

                                4 stycznia /Cztk/ od g. 15.00 Małobądz, Krzykawa, Krzykawka, Krze

                                5 stycznia / Ptk / od g. 15.30 Krążek, Bolesław, ul. Polna

                                8 stycznia /Pon. / od g. 9.00 Bolesław, ul. Głowna od trasy do Szkoły

                                9 stycznia /wt./ od g. 11.00 Bolesław, ul. Główna c.d.

                              10 stycznia /śr. / od g. 14.30 Hutki

                              11 – 12 stycznia /cztk. i ptk./ od g. 15.30 Bukowno, Przeń

                              13 stycznia /sob./ od g. 10.00 Bolesław, ul. Chmielna

                              14 stycznia /ndla/ od g. 14.00 Bolesław, ul. Kluczewska

 

     15 stycznia /Pon./ od g. 11.00 Olkusz (Nałkowskiej, Orzeszkowej, Tuwima, Reja, Krasińskiego, Armii Kr., Batalionów, Makowa)

     16 stycznia / Wt. / od g. 11.00 Olkusz (Skalska, Floriańska, Żuradzka, Korczaka, Kazimierza W., Legionów, Strzelców)

 

     17 – 20 stycznia Pozostałe miejsca według ustaleń.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E     10 - 17.XII.2023 r.

 

N I E D Z I E L A – 2 Adwentu,   10.12.2023 r.

 

   7.30 + Stanisława Żurka – r. śm.

 

   9.30: 1/+ Annę, Romana Lekston, Andrzeja, Eugeniusza, Wacława, Zdzisława, Apolonię Lekson, Wiesławę i Antoniego Sochackich,    

                 Władysława Sośnierza.

           2/+ Jadwigę Szot – od rodz. Kopów i Wojnów.

           3/+ Krystynę Walczak – od syna Krzysztofa z rodz., tydzień po pogrzebie.

 

12.00: 1/+ Jana, Kazimierza, Ignacego, Marię, Józefa, Emilię Ziębów.

          2/+ Krystynę Krawczyk – od p. sołtys Steni Pichlak.

          3/+ Zygmunta Musiałka – od mieszkańców Kolonii.

 

======================================================================================

W tym tygodniu:

 

Wtorek – 12 grudnia, Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe.

Środa – 13 grudnia, św. Łucji, dziewicy i męczennicy.

Czwartek – 14 grudnia, św. Jana od Krzyża.

 

=====================================================================================

 

N I E D Z I E L A – 3 Niedziela Adwentu,   17.12.2023 r.

 

   7.30 + Zygmunta Musiałka – miesiąc po pogrzebie, int. od koleżanek córki Doroty z Zespołu Laboratoriów Badawczych przy ZGH Bolesław.

 

   9.30: 1/+Eugenię i Michała Mielnik.

           2/+Marię Dąbek – miesiąc po śmierci/pogrzebie.

           3/+Jadwigę Szot – od szwagrów Artura i Waldemara Szot z rodzinami.

 

12.00: 1/+ Kamilę Moń, Aleksandra Monia – r. śm., Janinę Barczyk.

          2/+ Kazimierza Wadasa – od rodziny.

          3/+ Zbigniewa Wyrzychowskiego – 2 r. śm., od małżonki i córek z rodzinami.

=====================================================================================

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli i ofiarę „do ołtarza” złożoną przy sprzątaniu dziękujemy p. Joli Daneckiej i Darii Muzyk. Bóg zapłać.

 

  - p. Andrzejowi Nidzińskiemu i jego koledze (?) dziękujemy za ofiarowane do kościoła choinki, za pracę przy ich wycince i transporcie.

  - p. Lucjanowi Wilkowi i p. Marianowi Mystkowi dziękujemy za oprawienie choinek.

 

2. Poświęcone opłatki możemy nabywać w kościele. Tam, gdzie będzie to możliwe, proszę o pomoc w dostarczeniu opłatków wraz z Gazetką

    do naszych parafian.

 

3. Bóg zapłać Górnikom i wszystkim, którzy uczestniczyli w Barbórce w niedzielę 3 grudnia. Dziękujemy Górniczemu Sztandarowi

    Pocztowemu - p. Lucjanowi Wilkowi, Tadeuszowi Cabajowi i Eugeniuszowi Kubańskiemu. Dziękujemy za udział we Mszy św., za życzenia

    i  „dar do ołtarza” Wójtowi Gminy Bolesław p. Krzysztofowi Dudzińskiemu oraz Zastępcy p. Wójta p. Agacie Borkiewicz.

    Dziękujemy również za wspólną modlitwę rodzicom i dzieciom przygotowującym się do I Komunii.

4. Wszystkim solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej. Wszystkim

    dziękuję za dar wspólnej modlitwy. Dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A       P A R A F I A L N E    3 - 10.XII.2023 r.

 

N I E D Z I E L A – 1 Niedziela Adwentu,     03.12.2023 r.

 

   7.30 + Zofię, Stefana, Barbarę i zm. z r. Sikorów, +Mariannę, Mariana, Kazimierza i zm. z r. Ozioro, Zykubków, Cieślików,

          +Zbigniewa Stojewskiego, Teresę Młynek.

 

   9.30: 1/+Kazimierza – ur., Bronisławę Pietrzyk – od córki Bogusi z rodz., +Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka.

           2/+Krystynę Krawczyk – od Stowarzyszenia Optymistów z Bukowna.

           3/+Marię Dąbek – od syna i córek z rodzinami.

 

12.00: W intencji Górników i ich rodzin z okazji jutrzejszego wspomnienia św. Barbary.

          1/+ Barbarę, Kazimierza, Bogumiłę, Czesława Straszak. +Mariannę, Antoniego, Adama Sikora.

          2/+ Emilię Michalik – od rodziny Stachów z Osieka.

          3/+ Zygmunta Musiałka – od r. Fałowskich.

          4/+ Jadwigę Szot – od cioci Marysi z Głogowa z dziećmi i ich rodzinami.

 

==============================================================================================

W tym tygodniu:

 

Poniedziałek – 4 grudnia, św. Barbary, dziewicy i męczennicy.

Środa – 6 grudnia, św. Mikołaja, biskupa.

Piątek – 8 grudnia, Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, uroczystość.

 

Sobota – 9 grudnia

16.00 +Tadeusza Nasidłowskiego – od córki i syna z rodzinami.

16.30 +Sławomira Gadomskiego – 10 r. śm., +Janusza Ziębę, +Józefę i Edwarda Dreksa.

==============================================================================================

N I E D Z I E L A – 2 Adwentu,   10.12.2023 r.

 

   7.30 + Stanisława Żurka – r. śm.

 

   9.30: 1/+ Annę, Romana Lekston, Andrzeja, Eugeniusza, Wacława, Zdzisława, Apolonię Lekson, Wiesławę i Antoniego Sochackich,

                 Władysława Sośnierza.

           2/+ Jadwigę Szot – od rodz. Kopów i Wojnów.

           3/+ Krystynę Walczak – od syna Krzysztofa z rodz., tydzień po pogrzebie.

 

12.00: 1/+ Jana, Kazimierza, Ignacego, Marię, Józefa, Emilię Ziębów.

          2/+ Krystynę Krawczyk – od p. sołtys Steni Pichlak.

          3/+ Zygmunta Musiałka – od mieszkańców Kolonii.

 

==================================================================================================

 

1. Dzisiaj po pierwszej Mszy św. poświęcamy opłatki. Bardzo proszę o pomoc w dostarczeniu ich wraz z Gazetką do naszych parafian. Opłatki

    możemy nabywać również w kościele.

2. Na Mszę św. o 12.00 zapraszam Górników z rodzinami. Zapraszam również rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii św.

3. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Adama Cebo (88 l.) oraz śp. Krystynę Walczak (91 l.). Niech odpoczywają w pokoju.

4. Wszystkim solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej. Wszystkim

    dziękuję za dar wspólnej modlitwy. Dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E:      26.XI. - 03.XII. 2023 r.

 

N I E D Z I E L A – UROCZYSTOŚĆ Chrystusa Króla Wszechświata,    26.11.2023 r.

 

  7.30: 1/+ Józefa Gołębia – 3 r. śm., od małżonki i dzieci z wnukami

          2/+ Tadeusza Nasidłowskiego – od sąsiadów z ul. Browarnej

  9.30: 1/+ Elżbietę Czerniak – od syna i córek z rodzinami, 74 ziemskie urodziny mamy, + Janinę Bożek.

          2/+ Krystynę Krawczyk – od mieszkańców Kolonii.

          3/+ Marię Dąbek – od swatów Zofii i Zdzisława Kubańskich, w tydzień po pogrzebie.

          4/+ Marię Dąbek – od rodziny Sadowskich z Bukowna Starego

 

12.00: 1/+ Marka Mastalerza – 16 r. śm.

          2/+ Emilię Michalik – od wnuka Martina z rodziną.

          3/+ Zygmunta Musiałka – od małżonka i córek z rodzinami.

 

========================================================================================

W tym tygodniu:

 

Czwartek – 30 listopada, św. Andrzeja, apostoła

 

========================================================================================

 

N I E D Z I E L A – 1 Niedziela Adwentu,     03.12.2023 r.

 

7.30 + Zofię, Stefana, Barbarę i zm. z r. Sikorów, +Mariannę, Mariana, Kazimierza i zm. z r. Ozioro, Zykubków, Cieślików,

       + Zbigniewa Stojewskiego, Teresę Młynek.

 

9.30: 1/+Kazimierza – ur., Bronisławę Pietrzyk – od córki Bogusi z rodz., +Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka.

        2/+Krystynę Krawczyk – od Stowarzyszenia Optymistów z Bukowna.

        3/+Marię Dąbek – od syna i córek z rodzinami.

 

12.00: W intencji górników, pracowników górniczych i ich rodzin z okazji wspomnienia św. Barbary.

          1/+ Barbarę, Kazimierza, Bogumiłę, Czesława Straszak. +Mariannę, Antoniego, Adama Sikora.

          2/+ Emilię Michalik – od rodziny Stachów z Osieka.

          3/+ Zygmunta Musiałka – od r. Fałowskich.

          4/+ Jadwigę Szot – od cioci Marysi z Głogowa z dziećmi i ich rodzinami.

 

 

========================================================================================

 

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękujemy p. Wiolecie i Mariuszowi Daneckim.

 

2. W niedzielę za tydzień Adwentem rozpoczniemy nowy rok kościelny. Po pierwszej Mszy św. poświęcę opłatki.

    Bardzo proszę o pomoc w dostarczeniu ich wraz z Gazetką do naszych parafian. Opłatki możemy nabywać również w kościele.

 

3. W poniedziałek 4 grudnia będziemy obchodzić wspomnienie św. Barbary - patronki górników, trudnej pracy i dobrej śmierci.

    Serdecznie zapraszam wszystkich górników z naszej parafii do udziału we Mszy św. w niedzielę za tydzień 3 grudnia na g. 12.00.

    Zechciejmy razem uczcić św. Barbarę, podziękować Bogu za opiekę i prosić o pomoc i błogosławieństwo.

   

    Na tę Mszę św. zapraszam również rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii św.

 

4. Wszystkim solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej.   

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy. Dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E       19 - 26.XI.2023 r.    

 

N I E D Z I E L A – 33 Zwykła,  Dzień Ubogich,    19.11.2023 r.

 

  7.30: 1/+ Tadeusza, Władysławę Cebo.

          2/+ Emilię Michalik – miesiąc po pogrzebie.

 

  9.30: 1/+Martę, Stefana Wilk, Janinę i Jerzego Lubaszka.

          2/+Krystynę Krawczyk – od koleżanek Neli i Basi.

          3/+Wacława Lekstona – od małżonki i córek z rodzinami.

 

12.00: 1/+ Andrzeja Krzemińskiego – 4 r. śm.

          2/+ Janinę i Zygfryda Imielskich – 1 i 8 r. śm., – od dzieci.

          3/ Msza dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Oliwiera Nawary z okazji 18 urodzin, zam. Rodzice.

 

13.30 Pogrzeb śp. Jadwigi Szot

=========================================================================================

W tym tygodniu:

 

Wtorek – 21 listopada, Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny, wspomnienie

Środa – 22 listopada, św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, wspomnienie

 

Sobota – 25 listopada, św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy

 

=========================================================================================

 

N I E D Z I E L A – UROCZYSTOŚĆ Chrystusa Króla Wszechświata,   26.11.2023 r.

 

  7.30: 1/+ Józefa Gołębia – 3 r. śm., od małżonki i dzieci z wnukami

          2/+ Tadeusza Nasidłowskiego – od sąsiadów z ul. Browarnej

 

  9.30: 1/+ Elżbietę Czerniak – od syna i córek z rodzinami, 74 ziemskie urodziny mamy.

          2/+ Krystynę Krawczyk – od mieszkańców Kolonii.

          3/+ Marię Dąbek - od swatów Zofii i Zdzisława Kubańskich

          4/+ Marię Dąbek - od rodziny Sadowskich z Bukowna Starego

 

12.00: 1/+ Marka Mastalerza – 16 r. śm.

          2/+ Emilię Michalik – od wnuka Martina z rodziną.

          3/+ Zygmunta Musiałka – od małżonki i córek z rodzinami.

========================================================================================

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękujemy p. Beacie i Robertowi Frycz.

 

2. Wypominki – modlitwę za zmarłych wymienianych z imienia i nazwiska odmawiamy w niedziele w listopadzie przed Mszami Świętymi.

 

3. Bóg zapłać za ofiary składane w kopertach lub w innej formie na przeprowadzone prace w kościele i na potrzeby parafii.

    Niech Pan Bóg wynagrodzi waszą dobroć zdrowiem i pomyślnością, niech pomnoży wasze dobra.

 

4. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w rodzinie parafialnej:

    +Zygmunta Musiałka z Kolonii (85 l.),

    +Marię Dąbek z Olkusza (95 l.),

    +Jadwigę Szot z Bolesławia (66 l.) Niech odpoczywają w pokoju.

 

5. Wszystkim solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej.   

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy. Dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E   12 - 19.XI.2023 r.

 

N I E D Z I E L A – 32 Zwykła,     12.11.2023 r.

 

  7.30 + Helenę i Tadeusza Gondek

  9.30: 1/+ Henryka Jędrzejewskiego, Kazimierę i Władysława Podyma.

          2/+ Józefę Olesińską – od Stanisławy Paci.

 

12.00 + Zygmunta Puza – 5 r. śm., Kazimierę Puz – 24 r. śm.

========================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Piątek – 17 listopada, św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, wspomnienie.

 

Sobota – 18 listopada, bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, wspomnienie.

16.00 + Włodzimierza Słupskiego – r. śm., Bronisławę, Władysława Słupskich, zm. z r. Kuchta, + Elżbietę i Stanisława Czerniak.

==========================================================================================

N I E D Z I E L A – 33 Zwykła,    Dzień Ubogich,      19.11.2023 r.

 

7.30: 1/+ Tadeusza, Władysławę Cebo.

        2/+ Emilię Michalik – miesiąc po pogrzebie.

 

9.30: 1/+Martę, Stefana Wilk, Janinę i Jerzego Lubaszka.

        2/+Krystynę Krawczyk – od koleżanek Neli i Basi.

        3/+Wacława Lekstona - od małżonki i córek z rodzinami.

 

12.00: 1/+ Andrzeja Krzemińskiego – 4 r. śm.

          2/+ Janinę i Zygfryda Imielskich – 1 i 8 r. śm., – od dzieci.

          3/ Msza dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Oliwiera Nawary z okazji 18 urodzin, zam. Rodzice.

 

==========================================================================================

 

1. Wypominki – modlitwę za zmarłych wymienianych z imienia i nazwiska odmawiamy w niedziele w listopadzie przed Mszami Świętymi.

 

    Bóg zapłać za ofiary składane w kopertach lub w innej formie na przeprowadzone prace w kościele i na potrzeby parafii.

    Niech Pan Bóg wynagrodzi waszą dobroć zdrowiem i pomyślnością, niech pomnoży wasze dobra.

 

2. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w rodzinie parafialnej:

   +Wandę Ciepał – Bryję z Olkusza (89 l.),

   +Janusza Wójcickiego z Hutek (78 l.),

   +Tadeusza Nasidłowskiego z Bolesławia (89 l.)    Niech odpoczywają w pokoju.

 

3. Wszystkim solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej.    

    Wszystkim dziękuję za obecność i wspólną modlitwę. Życzę dobrego Dnia Pańskiego.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E    5 - 11.XI.2023 r.

 

N I E D Z I E L A – 31 Zwykła,       05.11.2023 r.

 

  7.30 + Janinę, Alfreda Sikorów, Agatę i Stefana Żak.

 

  9.30: 1/+Adama, Otylię, Franciszka Cabaj, +Marię, Ignacego Puz, +Stefanię Stanisławską.

          2/+Krystynę Krawczyk – od chrześnicy Ewy z mamą.

 

12.00: 1/+Stefanię, Anastazję, Józefa Łaskawców, zm. z rodz. Łaskawiec.

          2/+Bogdana Misiowca – 3 miesięcznica po śmierci, od bratanka Tomasza z rodz.

          3/+Tadeusza, Waldemara i Ryszarda Śledzickich.

========================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Piątek – 10 listopada, św. Leona Wielkiego, wspomnienie.

17.00 +Krystynę Krawczyk – od córki Anety i syna Sylwestra z rodzinami, miesiąc po śmierci/pogrzebie

 

Sobota – 11 listopada, Święto Niepodległości, św. Marcina z Tours, wspomnienie.

9.30: 1/ Msza za Ojczyznę

        2/ +Jana Furmana i rodziców Stefanię i Jana Furman,

        3/ +Piotra Hapetę – miesiąc po pogrzebie,

        4/ +Ks. Tadeusza Balickiego (+11.11.1973 r. 54l.) - 50 r. śm., od parafian i proboszcza.

 

=========================================================================================

N I E D Z I E L A – 32 Zwykła,      12.11.2023 r.

 

  7.30 + Helenę i Tadeusza Gondek

  9.30: 1/+ Henryka Jędrzejewskiego, Kazimierę i Władysława Podyma.

          2/+ Józefę Olesińską – od Stanisławy Paci.

 

12.00 + Zygmunta Puza – 5 r. śm., Kazimierę Puz – 24 r. śm.

========================================================================================

 

1. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła p. Jadwidze i Józefowi Pilarskim oraz Bogusławie i Andrzejowi Jarońskim. Bóg zapłać za złożoną przy  

    sprzątaniu ofiarę do ołtarza.

    Bóg zapłać wszystkim, którzy w Uroczystość Wszystkich Świętych uczestniczyli w Eucharystii i procesji żałobnej na na naszym 

    cmentarzu. Jeszcze raz dziękuję za przygotowanie kaplicy na cmentarzu do Uroczystości Wszystkich Świętych p. Elżbiecie Wiktor, Marii 

    Nidzińskiej, Monice i Januszowi Kosno, p. kościelnemu Marianowi Mystkowi.

 

    Dziękuję wszystkim, którzy zamawiają „wypominki” - będziemy modlić się za zmarłych polecanych Kościołowi w niedziele w listopadzie

    przed Mszami Świętymi.

 

    Bóg zapłać za ofiary składane w kopertach lub w innej formie na przeprowadzone prace w kościele i na potrzeby parafii. Niech Pan Bóg

    wynagrodzi waszą dobroć zdrowiem i pomyślnością, niech pomnoży wasze dobra.

 

2. Wszystkim solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej.

    Dziękuję za dar wspólnej modlitwy. Dobrej niedzieli.  

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E    29.10. - 05.11.2023 r.

 

N I E D Z I E L A – 30 Zwykła,    Przejście na czas zimowy,     29.10.2023 r.

 

  7.30: 1/+ Władysława Łaskawca – 4 r. śm.

          2/+ Emilię Michalik – od wnuka Michaela z narzeczoną Weroniką

 

  9.30: 1/+ Mariana Olesińskiego – 18 r. śm.

          2/+ Mariusza Molędę – od chrześnika Waldemara, od r. Wiktorów i od r. Bigajów.

          3/+ Irminę Stróżyńską z d. Gajsler.

 

12.00: 1/+ Rafała Liszkę – od brata Mariusza z rodziną.

          2/+ Zofię Topolską – 1 r. śm., int. od małżonka, syna i córek z rodzinami.

          3/+ Piotra Hapetę – od sąsiadów rodz. Falba i Kajda.

======================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Środa – 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych

 

  9.30: 1/ Msza św. dziękczynna za Boże miłosierdzie, opiekę i otrzymane łaski.

          2/+ Barbarę, Eugeniusza, Mariannę, Jana Kołodziejczyk, +Antoninę, Antoniego Remesz, + Juliana, Krystynę Barańskich.

 

13.00 W kaplicy na cmentarzu: 1/+ Stanisławę, Józefa Ziębów – od syna Zbigniewa z rodz. + Adama Ziębę, Stanisławę Skupień.

                                                 2/+ Krystynę Krawczyk – od koleżanki Zofii Jaźwińskiej,

                                                 3/+ Za zmarłych polecanych w „wypominkach”.

 

Czwartek – 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

 

==========================================================================================

 

N I E D Z I E L A – 31 Zwykła,       05.11.2023 r.

 

  7.30 + Janinę, Alfreda Sikorów, Agatę i Stefana Żak.

 

  9.30: 1/+Adama, Otylię, Franciszka Cabaj, +Marię, Ignacego Puz, +Stefanię Stanisławską.

          2/+Krystynę Krawczyk – od chrześnicy Ewy z mamą.

 

12.00: 1/+Stefanię, Anastazję, Józefa Łaskawców, zm. z rodz. Łaskawiec.

          2/+Bogdana Misiowca – 3 miesięcznica po śmierci, od bratanka Tomasza z rodz.

          3/+Tadeusza, Waldemara i Ryszarda Śledzickich.

=========================================================================================

 

1. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła p. Bogusławie, Andrzejowi Jarońskim oraz Jadwidze i Józefowi Pilarskim. Bóg zapłać za złożoną przy 

   sprzątaniu ofiarę do ołtarza.

   Za przygotowanie kaplicy na cmentarzu do Uroczystości Wszystkich Świętych bardzo dziękujemy p. Elżbiecie Wiktor, Marii Nidzińskiej,

   Monice i Januszowi Kosno, p. kościelnemu Marianowi Mystkowi.

 

   Bardzo dziękuję wszystkim, którzy składają ofiary w kopertach lub w innej formie na przeprowadzone prace w kościele i na potrzeby parafii.

   Niech Pan Bóg wynagrodzi waszą dobroć zdrowiem i pomyślnością, niech pomnoży wasze dobra.

 

2. We środę 1 listopada, w Uroczystość Wszystkich Świętych Msze Święte będą odprawione w kościele o 9.30 oraz na cmentarzu

    o g. 13.00. Pamiętajmy o wypominkach za zmarłych, ofiarujmy im modlitwę czy nawet Mszę świętą. Msza św. w intencji zmarłych    

    polecanych w wypominkach będzie na cmentarzu 1 listopada o g.13.00. Po Mszy św. będzie procesja żałobna.

3. Wszystkim solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej   

    Różańcowej i Aniołów Stróżów. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy. Dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E   22 - 29.X.2023 r.

 

N I E D Z I E L A – 29 Zwykła,   Dzień Misyjny,    22.10.2023 r.

 

  7.30  +Piotra – 12 r. śm., Teresę, Helenę Mitka. +Annę Imielską, Marka i Pawła Turskich.

 

  9.30: 1/+Bonifacego, Anielę, Teofila Binkiewiczów. +Władysławę, Władysława Leśniak.

          2/+Zdzisława Stefaniaka.

 

12.00: 1/+Kazimierę i Józefa Urbanków.

          2/+Krystynę Krawczyk – od Jurka Warwasa z rodz.

 

===========================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Sobota – 28 października, Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, święto

 

 

===========================================================================================

 

N I E D Z I E L A – 30 Zwykła Przejście na czas zimowy 29.10.2023 r.

  7.30: 1/+ Władysława Łaskawca – 4 r. śm.

          2/+ Emilię Michalik – od wnuka Michaela z narzeczoną Weroniką

 

  9.30: 1/+ Mariana Olesińskiego – 18 r. śm.

          2/+ Mariusza Molędę – od chrześnika Waldemara, od r. Wiktorów i od r. Bigajów.

          3/+ Irminę Stróżyńską z d. Gajsler.

 

12.00: 1/+ Rafała Liszkę – od brata Mariusza z rodziną.

          2/+ Zofię Topolską – 1 r. śm., int. od małżonka, syna i córek z rodzinami.

          3/+ Piotra Hapetę – od sąsiadów rodz. Falba i Kajda.

 

============================================================================================

 

 

1. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła Halinie i Włodzimierzowi Słota oraz Anecie i Grzegorzowi Kania. Bóg zapłać

    za złożoną przy sprzątaniu ofiarę do ołtarza.

 

    Kolejny raz dziękuję wszystkim, którzy składają ofiary w kopertach lub w innej formie na przeprowadzone prace w kościele

    i na potrzeby parafii.

    Niech Pan Bóg wynagrodzi waszą dobroć zdrowiem i pomyślnością, niech pomnoży wasze dobra.

 

2. W sobotę 21 października pożegnaliśmy w parafii śp. Emilię Michalik (82 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

 

3. Zbliża się 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych, zechciejmy pamiętać o naszych zmarłych nie tylko porządkując

    i upiększając ich groby ale pamiętajmy o modlitwie wstawienniczej w ich intencji, o wypominkach i Mszy św.

    W Uroczystość Wszystkich Świętych będzie odprawiona Msza św. żałobna na cmentarzu o g. 13.00 za zmarłych polecanych

    w wypominkach. Po Mszy św. procesja żałobna.  Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 

    W tym tygodniu będziemy porządkować kaplicę na cmentarzu,  zapraszamy chętnych do pomocy. Bliższych informacji udzieli wam

    p. kościelny lub p. Elżbieta Wiktor.

4. Wszystkim solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej

    Różańcowej i Aniołów Stróżów. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy. Dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E    15 - 22.10.2023 r.

N I E D Z I E L A – 28 Zwykła,  15.10.2023 r.

 

  7.30 + Antoninę, Annę, Teresę, Marię, Mieczysławę, Annę, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

  9.30 + Janusza Kulanty – 1 r. śm.

 

12.00: 1/+ Marię i Jana Wilk, Romana, Bronisławę i Józefa Gołąb.

          2/+ Piotra Hapetę – od Wiesławy i Zdzisława Radeckich

 

Poświęcenie różańców, spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii świętej

========================================================================================

W tym tygodniu:

Poniedziałek – 16 października, św. Jadwigi Śląskiej, wspomnienie

Wtorek – 17 października, św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, wspomn.

Środa – 18 października, św. Łukasza, ewangelisty, święto

Piątek – 20 października, św. Jana Kantego, prezbitera, wspomnienie

=======================================================================================

N I E D Z I E L A – 29 Zwykła,   22.10.2023 r.

 

  7.30 +Piotra – 12 r. śm., Teresę, Helenę Mitka. +Annę Imielską, Marka i Pawła Turskich.

 

  9.30: 1/+Bonifacego, Anielę, Teofila Binkiewiczów. +Władysławę, Władysława Leśniak.

           2/+Zdzisława Stefaniaka.

 

12.00: 1/+Kazimierę i Józefa Urbanków.

          2/+Krystynę Krawczyk – od Jurka Warwasa z rodz.

 

======================================================================================

 

1. Dzisiaj podczas Mszy św. o 12.00 poświęcimy różańce komunijne dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej

    w naszej parafii. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy.

 

    Bardzo dziękuję wszystkim, którzy składają ofiary w kopertach lub w innej formie na przeprowadzone prace w kościele,

    na Uroczystość bierzmowania, przyjęcie Księdza Biskupa.

    Niech Pan Bóg wynagrodzi waszą dobroć zdrowiem i pomyślnością, niech pomnoży wasze dobra.

 

2. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w parafii śp. Piotra Hapetę (81 l.) oraz śp. Krystynę Krawczyk (72 l.)

    Niech odpoczywają w pokoju.

 

3. Zbliża się 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych, zechciejmy pamiętać o naszych zmarłych nie tylko porządkując

    i upiększając ich groby ale pamiętajmy o modlitwie wstawienniczej w ich intencji, o wypominkach i Mszy św.

 

4. Wszystkim solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa,

    opieki Matki Bożej Różańcowej i Aniołów Stróżów. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy. Dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A       P A R A F I A L N E    8 - 15.10.2023 r.

 

N I E D Z I E L A – 27 Zwykła,    08.10.2023 r.

 

  7.30 +Przemysława, Czesława, Stefanię Marczewskich. Władysławę, Władysława Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

 

  9.30: 1/+Stefana Tomsię – 21 r. śm., +Lidię, Jana, Franciszkę Tomsiów. +Mariannę i Stanisława Kolczyków

          2/+Mariusza Molędę, miesiąc po pogrzebie.

12.00: 1/+Zofię i Karola Godyń, Barbarę Grzywniak, Marka Kowalskiego

          2/+Bogdana Misiowca – 2-ga miesięcznica po śmierci, int. od siostry Urszuli z rodz.

          3/+Krystynę Nasidłowską – 6 r. śm., int. od córki Joanny z rodziną.

 

====================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Sobota – 14 października, św. Małgorzaty Marii Alcocoque, Dzień Edukacji

16.00 +Jana Żertkę – 8 r. śm., od małżonki, synów i córek z rodzinami

 

====================================================================================

 

N I E D Z I E L A – 28 Zwykła,  15.10.2023 r.

 

  7.30 + Antoninę, Annę, Teresę, Marię, Mieczysławę, Annę, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

 

  9.30 + Janusza Kulanty – 1 r. śm.

 

12.00 + Marię i Jana Wilk, Romana, Bronisławę i Józefa Gołąb.

 

            Poświęcenie różańców, spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii świętej

 

 

====================================================================================

 

 

1. Bóg zapłać wszystkim, którzy wczoraj uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego

    ks. bp. Andrzeja Gontarka.

    Ksiądz Biskup udzielił sakramentu bierzmowani 20-tu kandydatom.

    Dziękuję młodzieży, rodzicom, p. organiście, kościelnemu, p. Marcie i Mai Kaczmarczyk za śpiew, p. Małgorzacie Maj za obiad

    i piękne przyjęcie.

    Dziękuję wszystkim, którzy składają ofiary w kopertach lub w innej formie na przeprowadzone prace w kościele, na Uroczystość

    bierzmowania, przyjazd Księdza Biskupa.

    Niech Pan Bóg wynagrodzi waszą dobroć zdrowiem i pomyślnością, niech pomnoży wasze dobra.

 

2. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej w naszej parafii będzie za tydzień w niedzielę

   15 października o g. 12.00. Serdecznie zapraszam.

 

3. Wszystkim solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej    

    Różańcowej i Aniołów Stróżów. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy. Dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    1 - 8.X.2023 r.

N I E D Z I E L A – 26 Zwykła,        01.10.2023 r.

 

  7.30 +Janinę, Stanisława Kępka, +Elżbietę, Waldemara, Marcina, Annę, Lucjana, Kazimierza Poczęsnych,

         +Antoniego i Jadwigę Skubis.

 

  9.30 +Kamilę Moń – ur., Władysławę, Stefana i Andrzeja Wójcików.

 

12.00 + Adama Wójcika – 4 r. śm., od małżonki i synów z rodzinami.

======================================================================================

W tym tygodniu:

 

Poniedziałek – 2 października, Świętych Aniołów Stróżów, wspomnienie

Środa – 4 października, św. Franciszka z Asyżu, wspomnienie

Czwartek – 5 października, św. Faustyny Kowalskiej, wspomnienie

 

Sobota – 7 października, Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, wspomnienie

11.00 Msza św. w intencji kandydatów do bierzmowania. Bierzmowanie.

         Wizyta ks. bp. Andrzeja Gontarka – Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP

 

======================================================================================

 

N I E D Z I E L A – 27 Zwykła,       08.10.2023 r.

 

  7.30 +Przemysława, Czesława, Stefanię Marczewskich. Władysławę, Władysława Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

 

  9.30: 1/+Stefana Tomsię – 21 r. śm., +Lidię, Jana, Franciszkę Tomsiów.  +Mariannę i Stanisława Kolczyków

          2/+Mariusza Molędę, miesiąc po pogrzebie.

 

12.00: 1/+Zofię i Karola Godyń, Barbarę Grzywniak, Marka Kowalskiego

          2/+Bogdana Misiowca – 2-ga miesięcznica po śmierci, int. od siostry Urszuli z rodz.

 

======================================================================================

 

1. Bóg zapłać p. Marioli, Ewelinie, Tadeuszowi, Mateuszowi i Bartoszowi Szlęzakom za przygotowanie kościoła do niedzieli

   oraz za złożoną „ofiarę do ołtarza”.

 

2. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej w naszej parafii będzie w niedzielę

   15 października o g. 12.00. Serdecznie zapraszam.

 

3. W najbliższą sobotę będziemy gościć w naszej parafii ks. bp. Andrzeja Gontarka - Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP.

    Podczas Mszy św. o g. 11.00 ksiądz biskup udzieli sakramentu bierzmowania 20 -tu kandydatom.

    Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich parafian.

 

    Bardzo dziękuję wszystkim ofiarodawcom, którzy na ten cel oraz na przeprowadzone prace w kościele składają ofiary w kopertach lub

    w innej formie. Bóg zapłać.

 

4. Wszystkim solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej

    Różańcowej i Aniołów Stróżów. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy. Dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E       24.09. - 01.10.2023 r.

N I E D Z I E L A – 25 Zwykła,    24.09.2023 r.

  7.30 +Jana i Halinę Borówka w 10 i 3 r. śm.

  9.30: 1/+Zenobię Kika – 5 r. śm., int. od córki Elżbiety i syna Krzysztofa z rodzinami.

          2/+Mariusza Molędę, int. od rodziny Lesiów.

12.00 + Stefanię i Józefa Kolczyków.

- Spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.

- Spotkanie z kandydatami do bierzmowania

======================================================================================

W tym tygodniu:

Piątek – 29 września, Świętych Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała, święto

17.00 +Lidię – 4 r. śm, Mieczysława Wilka – int. od syna Józefa z rodz. +Teofilę i Stanisława Kaczmarzyk,

Sobota – 30 września, św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła, wspomnienie

16.00 + Mieczysława Łaskawca – 11 r. śm., od córki Marioli z wnuczką Michael

===========================================================================================

N I E D Z I E L A – 26 Zwykła,    01.10.2023 r.

 

  7.30 + Janinę, Stanisława Kępka, +Elżbietę, Waldemara, Marcina, Annę, Lucjana, Kazimierza Poczęsnych,

         +Antoniego i Jadwigę Skubis.

  9.30 + Kamilę Moń – ur., Władysławę, Stefana i Andrzeja Wójcików.

 

12.00 + Adama Wójcika – 4 r. śm., od małżonki i synów z rodzinami.

 

============================================================================================

1. Bóg zapłać p. Lidii, Kamili i Arturowi Januszek za przygotowanie kościoła do niedzieli oraz za złożoną „ofiarę do ołtarza”.

 

2. Dziękuję rodzicom i dzieciom klas pierwszych, które pamiętały i przyszły w minioną niedziele do kościoła, do Pana Jezusa prosić o

    błogosławieństwo. Poświęciliśmy tornistry, przybory szkolne, prosiliśmy o opiekę i pomoc w nauce dla wszystkich dzieci.

 

3. Dzisiaj po Mszy św. o 12.00 będzie krótkie spotkanie organizacyjne w sprawie I Komunii Świętej w naszej parafii w maju 2024 r. 

    Zapraszam na Mszę św. rodziców z dziećmi (kl. 2 i 3).

 

4. Trwa przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Uroczystość będzie w sobotę 7 października o g. 11.00.

    Do naszej parafii przyjedzie ks. bp Andrzej Gontarek, Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP.

    Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich parafian.

    Bardzo dziękuję wszystkim ofiarodawcom, którzy na ten cel oraz na przeprowadzone prace w kościele składają ofiary w kopertach 

    lub w innej formie. Bóg zapłać.

 

5. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, solenizantom, jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i 

    świętych patronów. Wszystkim życzę błogosławionej niedzieli, dobrego wypoczynku.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E    17 - 24.09.2023 r.

 

N I E D Z I E L A – 24 Zwykła,    17.09.2023 r.

 

  7.30 + Janinę Pietrzyk – int. od prawnuczki Oli z mężem Miłoszem i córką Alicją.

  9.30: 1/+ Stefanię i Bolesława Kika.

          2/+ Czesława, Zofię, Edwarda Glanowskich.

12.00: 1/+ Barbarę i Bolesława Jedlińskich, +Tadeusza Siołę.

          2/+ Zofię Topolską – od małżonka, syna i córek z rodzinami.

 

Poświęcenie plecaków, przyborów szkolnych, błogosławieństwo pierwszoklasistów.

================================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Poniedziałek – 18 września, św. Stanisława Kostki, patrona Polski, święto

Czwartek – 21 września, św. Mateusza, apostoła i ewangelisty, święto

Sobota – 23 września, św. Pio z Pietrelciny, wspomnienie, pierwszy dzień jesieni

 

================================================================================================

 

N I E D Z I E L A – 25 Zwykła,      24.09.2023 r.

 

   7.30 +Jana i Halinę Borówka w 10 i 3 r. śm.

 

   9.30: 1/+Zenobię Kika – 5 r. śm., int. od córki Elżbiety i syna Krzysztofa z rodzinami.

           2/+Mariusza Molędę, int. od rodziny Lesiów.

 

12.00 + Stefanię i Józefa Kolczyków.

 

============================================================================================

 

1. Dzisiaj na Mszę Świętą o g. 12.00 szczególnie zapraszam pierwszoklasistów z rodzicami. Razem poprosimy Pana Jezusa o pomoc

    w nauce, o spokojny i błogosławiony rok szkolny i cały okres uczenia się w szkole.

    Poświęcimy tornistry, przybory szkolne, pobłogosławimy dzieci.

 

2. Pierwsze spotkanie organizacyjne w sprawie I Komunii Świętej w naszej parafii w maju 2024 r. będzie w niedzielę 24 września,

    zapraszam na Mszę Świętą rodziców z dziećmi.

 

3. Trwa przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Uroczystość będzie w sobotę 7 października o g. 11.00.

    Do naszej parafii przyjedzie ks. bp Andrzej Gontarek, Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP.

    Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich parafian.

 

    Bardzo dziękuję wszystkim ofiarodawcom, którzy na ten cel oraz na przeprowadzone prace w kościele składają ofiary w kopertach lub

    w innej formie. Bóg zapłać.

 

4. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, solenizantom, jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej

    i świętych patronów. Wszystkim życzę błogosławionej niedzieli, dobrego wypoczynku.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E,     10 - 17.09.2023 r.

 

N I E D Z I E L A – 23 Zwykła,   10.09.2023 r.

 

7.30 +Lidię i Czesława Mrówka – int. od dzieci z rodzinami.

 

9.30: 1/+Józefę, Kazimierza, Małgorzatę Osowskich. +Andrzeja Krzemińskiego.

        2/+Juliana Barańskiego – 8 r. śm., od córki Julity z rodziną.

 

12.00: 1/ +Helenę i Jana Figiel.

          2/ +Mariana, Janinę, Jana Lorków.

          3/ +Bogdana Misiowca – miesiąc po pogrzebie, od najbliższej rodziny.

       Inauguracja roku szkolnego i katechetycznego

       We Mszy św. chrzest Stanisława Perka. ====================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Czwartek – 14 września, Podwyższenia Krzyża Świętego, święto

Piątek – 15 września, Matki Bożej Bolesnej, wspomnienie

Sobota – 16 września

17.00: 1/+ Stefana Wójcika – int. od Joanny i Krzysztofa

          2/+Natalię Barucha – 3 r. śm.

=====================================================================================

 

N I E D Z I E L A – 24 Zwykła,  17.09.2023 r.

 

7.30 + Janinę Pietrzyk – int. od prawnuczki Oli z mężem Miłoszem i córką Alicją.

 

9.30: 1/+ Stefanię i Bolesława Kika.

        2/+ Czesława, Zofię, Edwarda Glanowskich.

 

12.00: 1/+ Barbarę i Bolesława Jedlińskich, +Tadeusza Siołę.

          2/+ Zofię Topolską – od małżonka, syna i córek z rodzinami.

Poświęcenie plecaków, przyborów szkolnych, błogosławieństwo pierwszoklasistów.

===============================================================================================

 

1. Wczoraj 9 września o g. 11.00 w Katedrze Kościoła Polskokatolickiego we Wrocławiu święcenia biskupie przyjęli wybrani na 

    Synodzie elekci: Ks. bp Andrzej Gontarek, ks. bp Henryk Dąbrowski, ks. bp Antoni Norman, ks. bp Stanisław Bosy.

    Nowych biskupów polecamy Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi i Nauczycielowi.

    Niech silni w wierze, święci i gorliwi w pracy apostolskiej dobrze służą Kościołowi i wiernym.

 

    Przypominam, że w sobotę 7 października będziemy gościć w naszej parafii Zwierzchnika Kościoła ks. bp. Andrzeja Gontarka, który

    udzieli sakramentu bierzmowania przygotowującym się kandydatom.

 

2. Dzisiaj Mszą Świętą o g. 12.00 zainaugurujemy nowy rok szkolny i katechetyczny, zapraszam wszystkie dzieci i młodzież do

    wspólnej modlitwy, zachęcam do spowiedzi, przed Mszą Świętą będę dyżurował w konfesjonale.

 

- Poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych i błogosławieństwo pierwszoklasistów będzie w niedzielę 17 września o g. 12.00.

  Serdecznie zapraszam dzieci z rodzicami.

- Pierwsze spotkanie organizacyjne w sprawie I Komunii Świętej w naszej parafii w maju 2024 r. będzie w niedzielę 24 września,

  zapraszam na Mszę Świętą rodziców z dziećmi.

3. W środę 6 września pożegnaliśmy w parafii śp. Mariusza Molędę (90 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

 

4. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają prace remontowe w kościele.

5. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, solenizantom, jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej

    i świętych patronów. Wszystkim życzę błogosławionej niedzieli, dobrego wypoczynku.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E     3 - 10.09.2023 r.

 

N I E D Z I E L A – 22 Zwykła,    3.09.2023 r.

 

  7.30 + Stefana Srokę – im., Antoninę, Annę, Teresę, Marię, Mieczysławę, Annę, Piotra, Czesława, Józefa Sroków.

 

  9.30 + Bronisławę Pietrzyk – im., ur., od córki Bogusi z rodz. + Kazimierza Pietrzyka, Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka.

 

12.00: 1/+ Stefana, Marię, Stanisława Obara, +Marię, Jana, Kazimierza, Jadwigę, Mariana Dąbków.

          2/ Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów Marioli i Tadeusza Szlęzaków

              z okazji 30 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego.

========================================================================================

W tym tygodniu:

 

Piątek – 8 września, Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, święto.

 

Sobota – 9 września

17.00 + Bogdana Kwiecińskiego, int. od r. Popiołków.

 

============================================================================================

 

N I E D Z I E L A – 23 Zwykła,     10.09.2023 r.

 

  7.30 +Lidię i Czesława Mrówka – int. od dzieci z rodzinami.

 

  9.30: 1/ +Juliana Barańskiego – 8 r. śm., od córki Julity z rodziną.

          2/ +Józefę, Kazimierza, Małgorzatę Osowskich. +Andrzeja Krzemińskiego.

 

12.00: 1/ +Helenę i Jana Figiel.

          2/ +Mariana, Janinę, Jana Lorków.

          3/ +Bogdana Misiowca – miesiąc po pogrzebie, od najbliższej rodziny.

 

We Mszy św. chrzest Stanisława Perka.

===========================================================================================

 

1. Jutro 4 września rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Rozpoczęcie w szkołach według własnych planów,

    w Bolesławiu o g. 9.00 dla wszystkich uczniów.

    Wszystkich uczniów oraz rodziców zapraszam na Mszę Świętą inaugurującą nowy rok szkolny w niedzielę za tydzień (10 września)

    o g. 12.00.  W konfesjonale będę czekał przed każdą Mszą św.

    Poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych i błogosławieństwo pierwszoklasistów będzie w niedzielę 17 września o g. 12.00.    

    Serdecznie zapraszam dzieci z rodzicami.

  

2. W sobotę 9 września o g. 11.00 w Katedrze Kościoła Polskokatolickiego we Wrocławiu święcenia biskupie przyjmą  

    wybrani na Synodzie elekci: Ks. bp Andrzej Gontarek, ks. bp Henryk Dąbrowski, ks. bp Antoni Norman, ks. bp Stanisław

    Bosy.

    Nowych biskupów polecamy Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi i Nauczycielowi. Niech silni w wierze, święci i gorliwi

    w pracy apostolskiej dobrze służą Kościołowi i wiernym.

    Przypominam, że w sobotę 7 października będziemy gościć w naszej parafii Zwierzchnika Kościoła ks. bp. Andrzeja Gontarka,

    który udzieli sakramentu bierzmowania przygotowującym się kandydatom.

 

3. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają prace remontowe w kościele.

 

4. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, solenizantom, jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej

    i świętych patronów. Wszystkim życzę błogosławionej niedzieli, dobrego wypoczynku.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E    27.08. - 03.09.2023 r.

 

N I E D Z I E L A – 21 Zwykła,     27.08.2023 r.

 

  7.30 +Stefanię Lekką – int. od sąsiadów Kosiorowskich i Libudów.

 

  9.30 +Mariannę Puz – ur., Ignacego Puz. +Adama, Otylię, Franciszka Cabaj, +Stefanię Stanisławską.

 

12.00: 1/+Mariana Perka, Bogusławę Perek. +Stanisława Bargieła. +Martę i Stanisława Wcisło, zm. z r.

          2/+Sabinę Mizera – 1 r. śm., od córek z rodzinami.

=======================================================================================

W tym tygodniu:

 

Poniedziałek – 28 sierpnia, św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła, wspomnienie

Wtorek – 29 sierpnia, Męczeństwo św. Jana Chrzciciela, wspomnienie

 

Sobota – 2 września

16.00 + Helenę Mitkę – 1 r. śm., Piotra, Teresę Mitka, Annę Imielską, Marka i Pawła Turskich.

16.30 + Stefana Wójcika – im., od małżonki Zdzisławy i córek Małgorzaty i Wiesławy z rodzinami. Miesiąc po śmierci.

=========================================================================================

 

N I E D Z I E L A – 22 Zwykła,      3.09.2023 r.

 

  7.30 + Stefana Srokę – im., Antoninę, Annę, Teresę, Marię, Mieczysławę, Annę, Piotra, Czesława, Józefa Sroków.

 

  9.30 + Bronisławę Pietrzyk – im., ur., od córki Bogusi z rodz. + Kazimierza Pietrzyka, Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka.

 

12.00: 1/+ Stefana, Marię, Stanisława Obara, +Marię, Jana, Kazimierza, Jadwigę, Mariana Dąbków.

          2/ Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów Marioli i Tadeusza Szlęzaków

              z okazji 30 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego.

 

=========================================================================================

 

1. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają prace remontowe w kościele. Ofiary na ten cel w minionym tygodniu złożyli: Cybulski Piotr, 

    Łaskawiec Janina i Edward, Spyrka Stanisław, Lipska Barbara, Bogu znana rodzina, Wyżychowska Jola, Banyś Barbara.

 

 

2. Dziękuję wszystkim za dar wspólnej modlitwy, solenizantom, jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej

   i świętych patronów. Wszystkim życzę błogosławionej niedzieli, dobrego wypoczynku.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E,    20 - 27.08.2023 r.

 

N I E D Z I E L A – 20 Zwykła,     20.08.2023 r.

 

  7.30 + Witolda Lipskiego – 10 r. śm., Eugeniusza i Janinę Pietrzyk.

 

  9.30 + Przemysława, Czesława, Stefanię Marczewskich, Władysławę, Władysława Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

 

12.00: 1/+ Annę i Romana Lekston.

          2/+Zofię Topolską – od małżonka, syna i córek z rodzinami.

          3/+ Liliannę Gołąb – od kuzynki Grażyny Naparty

          4/+ Norberta Gołębia – 22 r. śm., +Andrzeja Gołębia – od brata i syna Ireneusza z rodziną

          5/ Dziękczynna z prośbą o zdrowie, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów z okazji 50-lecia małżeństwa                Zenobii i Tadeusza Gdula, zam. córka Ania z wnukiem Kamilem.

==============================================================================================

W tym tygodniu:

 

Wtorek – 22 sierpnia, NMP Królowej, wspomnienie

Środa – 23 sierpnia, św. Róży z Limy, dziewicy

Czwartek – 24 sierpnia, św. Bartłomieja, apostoła, święto

Sobota – 26 sierpnia, Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, uroczystość

16.00 + Stefana Wójcika – od r. Wilków i Szczerbów

========================================================================================

N I E D Z I E L A – 21 Zwykła,    27.08.2023 r.

 

  7.30 +Stefanię Lekką – int. od sąsiadów Kosiorowskich i Libudów.

 

  9.30 +Mariannę Puz – ur., Ignacego Puz. +Adama, Otylię, Franciszka Cabaj, +Stefanię Stanisławską.

 

12.00: 1/+Mariana Perka, Bogusławę Perek. +Stanisława Bargieła. +Martę i Stanisława Wcisło, zm. z r.

          2/+Sabinę Mizera – 1 r. śm., od córek z rodzinami.

 

========================================================================================

 

1. W kościele nadal trwają prace remontowe, przepraszamy za utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu świątyni.

    Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają nasze prace ofiarami i modlitwą.

    Ofiary na ten cel w minionym tygodniu złożyli: Wilk Wiesława i Lucjan, Jarońscy Bogusława i Andrzej, Cebo Irena, Sroka Iwona

    i Marian, Kulanty Władysława i Władysław, Krawczyk Krystyna, Wójcik Danuta, KGW Bolesław - Hutki, Bogu znana rodzina.

 

2. Bóg zapłać wszystkim, którzy uczestniczyli we wtorek 15 sierpnia w naszych parafialnych dożynkach. Dziękuję za przygotowanie 

    wieńca dożynkowego rodzinie p. Wiktor, dziękuję Kołom Gospodyń Wiejskich z Bolesławia – Hutek, Podlipia, i reprezentującym 

    KGW Kolonia-Laski. Dziękujemy radnemu z Podlipia p. Mirosławowi Ćwięczkowi z małżonką, p. sołtys Elżbiecie Machnik

    i wszystkim modlącym się z nami i pomagającym w liturgii.

    Szczególnie dziękujemy Wójtowi Gminy Bolesław p. Krzysztofowi Dudzińskiemu za pamięć i ofiarowane nam chleby, dziękujemy

    zastępcy Wójta p. Agacie Borkiewicz za obecność, słowo skierowane do zgromadzonych w kościele, za obdarowanie nas chlebem.

    Niech Bóg za przyczyną Królowej nieba i ziemi zachowa nas wszystkich od suszy, gradu, powodzi, ognia i wszelkiej szkody.

 

3. Dziękuję wszystkim za dar wspólnej modlitwy, solenizantom, jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej

    i świętych patronów. Wszystkim życzę błogosławionej niedzieli, dobrego wypoczynku.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E  13 - 20.08.2023 r.

 

N I E D Z I E L A – 19 Zwykła 13.08.2023 r.

 

  7.30 +Mariannę, Stanisława, Józefa Kolczyk. +Zdzisławę Tarnówkę, Lidię Tomsię.

 

  9.30 +Alfreda, Marię, Jana Cebo, +Tomasza Jarońskiego.

 

12.00 +Zofię, Mariana, Mariannę, Władysława, Włodzimierza Sroków. +Stanisławę, Jana Kurowskich.

======================================================================================

W tym tygodniu:

 

Poniedziałek – 14 sierpnia, św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika, wspomnienie

 

Wtorek – 15 sierpnia, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Uroczystość

 

  9.30: 1/ + Stefana Wójcika – int. od Aliny Daneckiej z dziećmi

          2/ W intencji rolników, sadowników, pszczelarzy, działkowców …, o dobre zbiory, dobrą pogodę, o to, by nikomu nie brakowało     

              pożywienia.

    Poświęcenie chleba i wieńca, bukietów z kwiatów, owoców i warzyw przed Mszą Św. na placu przed kościołem.

 

Czwartek – 17 sierpnia, św. Jacka, wspomnienie

Sobota – 19 sierpnia, św. Jana Eudesa, kapłana

16.00 + Stefanię Lekką – od sąsiadów Kulawików i Bryzik

======================================================================================

 

N I E D Z I E L A – 20 Zwykła 20.08.2023 r.

 

  7.30 + Witolda Lipskiego – 10 r. śm., Eugeniusza i Janinę Pietrzyk.

 

  9.30 + Przemysława, Czesława, Stefanię Marczewskich, Władysławę, Władysława Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

 

12.00: 1/+ Annę i Romana Lekston.

          2/+Zofię Topolską – od małżonka, syna i córek z rodzinami.

          3/+ Liliannę Gołąb – od kuzynki Grażyny Naparty

          4/+ Norberta Gołębia – 22 r. śm., +Andrzeja Gołębia – od brata i syna Ireneusza z rodziną

          5/ Dziękczynna z prośbą o zdrowie, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów z okazji 50-lecia małżeństwa 

              Zenobii i Tadeusza Gdula, zam. córka Ania z wnukiem Kamilem.

========================================================================================

 

1. W kościele nadal trwają prace remontowe, przepraszamy za utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu świątyni. Bóg zapłać 

    wszystkim, którzy wspierają nasze prace ofiarami i modlitwą. Ofiary na ten cel w minionym tygodniu złożyli: Sioła Elżbieta i Ryszard, 

    Bogu znana rodzina.

 

2. Serdecznie zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy we wtorek 15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

    Panny na g. 9.30.   Za przyczyną Królowej nieba i ziemi razem podziękujmy Bogu za chleb codzienny, i razem prośmy Boga,

    aby zachował nas od suszy, gradu, powodzi, ognia i wszelkiej szkody. Rozpoczniemy jak zwykle przed kościołem poświęceniem

    chleba, wieńców i bukietów z kwiatów, owoców i warzyw. W tym dniu będzie tylko jedna Msza św. o 9.30. Nie będzie Mszy

    o 7.30 i 12.00.

 

3. W środę 9 sierpnia pożegnaliśmy w parafii śp. Bogdana Misiowca (70 l.) Niech odpoczywa w pokoju.

 

4. Dziękuję wszystkim za dar wspólnej modlitwy, solenizantom, jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej

    i świętych patronów. Wszystkim życzę błogosławionej niedzieli, dobrego wypoczynku.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E    6 -13.08.2023 r.

 

N I E D Z I E L A – Przemienienie Pańskie, święto,       06.08.2023 r.

 

  7.30 + Stefanię Lekką – od Stanisława i Haliny Kapitan

 

  9.30: 1/+ Józefę Olesińską – od wnuczki Patrycji z mężem Przemysławem i prawnukiem Kacprem

          2/+ Annę Wilk – od wnuczka Mateusza z żoną Pauliną i dziećmi.

 

12.00 + Janinę i Franciszka Bartkowiak – od córek z rodzinami w kolejne rocznice śmierci.

========================================================================================

W tym tygodniu wspominamy:

 

Wtorek – 8 sierpnia, św. Dominika, prezbitera, wspomnienie

Środa – 9 sierpnia, św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy, święto

Czwartek – 10 sierpnia, św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, święto

Piątek – 11 sierpnia, św. Klary, wspomnienie

 

Sobota – 12 sierpnia

16.00 + Stefanię Lekką – od Renaty i Marii ze Strzemieszyc

=======================================================================================

 

N I E D Z I E L A – 19 Zwykła,       13.08.2023 r.

 

  7.30 +Mariannę, Stanisława, Józefa Kolczyk. +Zdzisławę Tarnówkę, Lidię Tomsię.

 

  9.30 +Alfreda, Marię, Jana Cebo, +Tomasza Jarońskiego.

 

12.00 +Zofię, Mariana, Mariannę, Władysława, Włodzimierza Sroków. +Stanisławę, Jana Kurowskich.

 

========================================================================================

 

1. W kościele nadal trwają prace remontowe, przepraszamy za utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu świątyni. Bóg zapłać

    wszystkim, którzy wspierają nasze prace ofiarami i modlitwą.

    Ofiary na ten cel w minionym tygodniu złożyli: Sośnierz Wanda i Józef, Sośnierz Janina, Mystek Teresa i Marian.

 

2. Nasze dożynki parafialne będą we wtorek 15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszam

    wszystkich do udziału we Mszy św. o g. 9.30. Rozpoczniemy jak zwykle przed kościołem poświęceniem chleba i wieńców.

    W tym dniu będzie tylko jedna Msza św. o 9.30. Nie będzie Mszy o 7.30 i 12.00. Bardzo proszę o przygotowanie wieńca

    dożynkowego.

 

3. Bierzmowanie w naszej parafii będzie w sobotę 7 października. Na uroczystość zaprosiłem do naszej parafii Biskupów Elektów ks. 

    bp. Andrzeja Gontarka oraz ks. bp. Henryka Dąbrowskiego.

    Ponieważ w kościele mamy jeszcze remont, będę prosił wszystkich wiernych o pomoc i do wszystkich skieruję zaproszenia do

    udziału w uroczystości.

    Święcenia biskupów elektów zostały zaplanowane dopiero na 9 września we Wrocławiu.

 

4. W piątek 4 sierpnia pożegnaliśmy w parafii śp. Stefana Wójcika (81 l.) Niech odpoczywa w pokoju.

 

5. Dziękuję wszystkim za dar wspólnej modlitwy, solenizantom, jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i 

    świętych patronów. Wszystkim życzę błogosławionej niedzieli, dobrego wypoczynku.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E   30.07. - 06.08.2023 r.

 

N I E D Z I E L A – 17 Zwykła 30.07.2023 r.

 

   7.30 +Annę Imielską – im., Piotra, Helenę, Teresę Mitka, Pawła i Marka Turskich.

 

   9.30: 1/+Waldemara Plizgę – 7 r. śm., Zdzisława Daneckiego – 1 r. śm.

           2/+Annę Wilk – od synowej Haliny Wilk, +Zygmunta Wilka – od małżonki

 

12.00 : 1/+Bogdana Kwiecińskiego – od córki Anety z małżonkiem Krzysztofem.

           2/+ Zofię Topolską – od małżonka, syna i córek z rodzinami. =====================================================================

W tym tygodniu wspominamy:

 

Poniedziałek – 31 lipca, św. Ignacego z Loyoli

Wtorek – 1 sierpnia, św. Alfonsa Marii Liquoriego, 79 rocznica Powstania Warszawskiego

 

Piątek – 4 sierpnia, św. Jana Marii Vianneya

 

Sobota – 5 sierpnia

16.00 + Stefanię Lekką – od Wiesławy i Stanisława ze Strzemieszyc

 

=====================================================================

N I E D Z I E L A – Przemienienie Pańskie            06.08.2023 r.

 

   7.30 + Stefanię Lekką – od Stanisława i Haliny Kapitan

 

   9.30: 1/+ Józefę Olesińską – od wnuczki Patrycji z mężem Przemysławem i prawnukiem Kacprem

           2/+ Annę Wilk – od wnuczka Mateusza z żoną Pauliną i dziećmi.

 

12.00 + Janinę i Franciszka Bartkowiak – od córek z rodzinami w kolejne rocznice śmierci.

 

======================================================================

 

1. Za pomoc w przygotowaniu kościoła do niedzieli dziękujemy p. kościelnemu Marianowi Mystkowi, Bożenie, Danucie i Robertowi Gołąb.

    W kościele nadal trwają prace remontowe, przepraszamy za utrudnienia, Bóg zapłać wszystkim, którzy na ten cel składają ofiary.

 

2. Dzisiaj poświęcamy samochody i inne pojazdy, kierowców i wszystkich podróżujących polecamy opiece św. Krzysztofa, Aniołów 

    Stróżów i Opatrzności Bożej.

 

3. Bierzmowanie w naszej parafii będzie w sobotę 7 października. Na uroczystość zaprosiłem do naszej parafii Biskupów Elektów ks. bp. 

    Andrzeja Gontarka oraz ks. bp. Henryka Dąbrowskiego.

 

    Ponieważ w kościele mamy jeszcze remont, będę prosił wszystkich wiernych o pomoc i do wszystkich skieruję zaproszenia do udziału

    w uroczystości.

 

    Święcenia biskupów elektów zostały zaplanowane dopiero na 9 września we Wrocławiu.

 

4. Bóg zapłać ofiarodawcom minionego tygodnia (23 – 30 lipca): p. Bień Mieczysławie i Zdzisławowi, Porębskiej Mirosławie, Gołąb Janinie,

    Gołąb Danucie i Robertowi, Gołąb Bożenie i Andrzejowi. Jędrzejewscy Eliza i Jarosław. Liszka Rozalia i Mariusz. Łaskawiec Janina

    i Edward. Ostalak Dorota i Cezary.

 

5. Dziękuję wszystkim za dar wspólnej modlitwy, solenizantom, jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i świętych 

    patronów. Wszystkim życzę błogosławionej niedzieli, dobrego wypoczynku.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E    23 - 30 lipca 2023 r.

 

N I E D Z I E L A – 16 Zwykła,   23.07.2023 r.

 

  7.30 + Grażynę Cebo – od r. Leników.

 

  9.30: 1/+ Wilhelma, Helenę, Eugeniusza, Zofię, Roberta Janta. +Gizelę i Jana Puśka.

          2/+ Marka Rudawskiego – miesiąc po pogrzebie.

 

12.00 : 1/+ Bogdana Kwiecińskiego – od wnuczków: Jakuba, Kingi, Pauliny z rodziną.

           2/+ Annę Wilk, im., – od wnuka Piotra z rodziną.

           3/+Krystynę Nasidłowską – im., od córki Joanny z rodziną.

====================================================================================

 

W tym tygodniu wspominamy:

Poniedziałek – 24 lipca, św. Kingi

Wtorek – 25 lipca, Jakuba, apostoła, święto

Środa – 26 lipca, Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny

Piątek – 28 lipca, św. Szarbela Makhlufa

 

Sobota – 29 lipca, świętych Marty, Marii i Łazarza

16.00 + Henryka Kajdę, zm. z r. Kajda, Kaziród, +Franciszkę i Stanisława Pęgiel

16.30 + Stefanię Lekką – od Aliny Daneckiej z dziećmi.

 

=====================================================================================

N I E D Z I E L A – 17 Zwykła,      30.07.2023 r.

 

  7.30 +Annę Imielską – im., Piotra, Helenę, Teresę Mitka, Pawła i Marka Turskich.

 

  9.30: 1/+Waldemara Plizgę – 7 r. śm., Zdzisława Daneckiego – 1 r. śm.

          2/+Annę Wilk – od synowej Haliny Wilk, +Zygmunta Wilka – od małżonki

 

12.00 : 1/+Bogdana Kwiecińskiego – od córki Anety z małżonkiem Krzysztofem.

           2/+ Zofię Topolską – od małżonka, syna i córek z rodzinami. =======================================================================================

 

1. W niedzielę za tydzień 30 lipca będziemy modlić się w intencji kierowców i poświęcać samochody i inne pojazdy, serdecznie

    zapraszam do udziału w Eucharystii. Poświęcenie samochodów będzie po każdej Mszy św.

 

2. Bierzmowanie w naszej parafii będzie w sobotę 7 października. Na uroczystość zaprosiłem do naszej parafii Biskupów Elektów

    ks. bp.  Andrzeja Gontarka oraz ks. bp. Henryka Dąbrowskiego. Ponieważ w kościele mamy jeszcze remont, będę prosił wszystkich

    wiernych o pomoc i do wszystkich skieruję zaproszenia do udziału w uroczystości.

 

3. Ofiarodawcy minionego tygodnia (17 – 23 lipca): Filipek Barbara, Władysław. Wiktor Elżbieta, Henryk. Poczęsna Teresa, Jerzy.

    Skrzypiciel Mieczysława, Leszek. Bogu znana rodzina. Łaskawiec Regina. Gadomska Alfreda. Moń Aleksander.

 

4. Dziękuję wszystkim za dar wspólnej modlitwy, solenizantom, jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i świętych

    patronów. Wszystkim życzę błogosławionej niedzieli, dobrego wypoczynku.

O G Ł O S Z E N I A       P A R A F I A L N E    16 - 23 lipca 2023 r.

 

N I E D Z I E L A – 15 Zwykła,  16.07.2023 r.

 

  7.30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla dzieci: Mai, Maksymiliana, Mikołaja,

         o szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki.

 

  9.30 + Józefę i Andrzeja Wójcików.

 

12.00 : 1/+ Józefa Łaskawca – 5 r. śm., od córki Barbary z rodz.

           2/+ Annę Wilk – od Marii i Zbigniewa Dziedziny.

=====================================================================================

W tym tygodniu:

 

Piątek – 21 lipca

17.30 + Helmuta Rohling – od Bogumiły, Alicji, Dariusza

18.00 + Stefanię Lekką – od prawnuków Przemka, Łukasza, Ani i Sebastiana.

 

Sobota – 22 lipca, św. Marii Magdaleny, święto.

15.30 Ślub Katarzyny i Aleksego

====================================================================================

N I E D Z I E L A – 16 Zwykła,     23.07.2023 r.

 

  7.30 + Grażynę Cebo – od r. Leników.

 

  9.30: 1/+ Wilhelma, Helenę, Eugeniusza, Zofię, Roberta Janta. +Gizelę i Jana Puśka.

          2/+ Marka Rudawskiego – miesiąc po pogrzebie.

 

12.00 : 1/+ Bogdana Kwiecińskiego – od małżonka, córek i syna z rodzinami.

           2/+ Annę Wilk, im., – od wnuka Piotra z rodziną.

====================================================================================

 

1. W czwartek 13 lipca w wieku 68 lat zmarł ks. bp Jarosław Rafałko, ordynariusz diecezji zachodniej Polskiego Narodowego Kościoła 

    Katolickiego w Ameryce Północnej. Ks. bp uczestniczył w pogrzebie ks. bp. W. Wysoczańskiego w dn. 9 maja 2023 r. w Warszawie

    oraz w Synodzie Kościoła w dn. 13 czerwca 2023 r. Niech odpoczywa w pokoju.

2. Już trzy tygodnie trwa remont w kościele, przepraszamy za utrudnienia w sprawowaniu Mszy Świętych w tygodniu, kiedy musieliśmy 

    przerywać prace i przygotować kościół do użytku. Prace trwają codziennie od rana do późnych godzin nocnych. W tym tygodniu

    kontynuowaliśmy szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, drzwi, odnowiliśmy stacje Drogi Krzyżowej, różaniec

    procesyjny i wiele innych elementów. Ułożono przewody nagłośnienia kościoła i inne kable w korytkach.

    Wcześniej zostały zdemontowane piece elektryczne stojące wzdłuż ścian bocznych, w minionym tygodniu została przebudowana

    instalacja elektryczna po piecach. Zdemontowano wszystkie gniazda, z których zasilane były piece, założono nowe gniazda

    elektryczne na chórze, po trzy na bocznych ścianach. Przerobiono oświetlenie i założono nowe gniazdo w bocznym wejściu do

    kościoła służące do oświetlenia figury Matki Bożej na zewnątrz kościoła. Wszystkie kinkiety w kościele (18 sztuk) zostały najpierw

    zdemontowane, wyczyszczone, naprawione, przerobione i na nowo założone. Wszystkie żarówki ( 50 szt.) zostały wymienione na

    nowe i jednakowe. Zakupiliśmy 100 m. tunelu – osłony na kable elektryczne i część już zostało ułożonych. Ściany do wysokości okien

    zostały poreperowane, zaszpachlowane, zagruntowane i pomalowane farbą ceramiczną. Pomalowany jest również cokolik przy

    podłodze, drzwi wewnętrzne boczne.

    Wszystkie te prace w czynie społecznym, dokładając jeszcze własne środki finansowe, wykonują małżonkowie p. inż. Jarosław

    Hejzner i p. Alicja Gruszczak oraz p. kościelny Marian Mystek. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ogromny wysiłek i fachową pracę.

 

    Ponieważ mamy duże wydatki związane z zakupem najlepszych i trwałych materiałów, bardzo proszę o pomoc ze strony parafian.

    Kto może niech dołoży się do tych prac, składając dobrowolną ofiarę, pamiętając, że „radosnego dawcę

    miłuje Bóg”. (2Kor 9,7). Z góry składam serdeczne Bóg zapłać za zrozumienie i ofiary.

 

    Ofiarodawcy minionego tygodnia:

    Bogu znana rodzina, Bożena i Włodzimierz Bondyra, Maria i Marianna Łaskawiec, Nocoń Maria i Jacek.

     Ofiarodawcy z poprzedniego tygodnia (2 – 9 lipca):  Sowula Magdalena, Rafał.  Jędrzejewscy Eliza, Jarosław. Musiałek

    Maria, Zygmunt. Godyń Danuta, Ryszard. Gdula Zenobia, Tadeusz. Łaskawiec Janina, Edward. Wilk Kazimierz, Wadas

    Mirosława, Bogu znana osoba.

3. Dziękuję wszystkim za dar wspólnej modlitwy, solenizantom, jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i świętych

   patronów. Wszystkim życzę błogosławionej niedzieli, dobrego wypoczynku.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E   9 - 16.07.2023 r.

 

N I E D Z I E L A – 14 Zwykła,    9.07.2023 r.

 

  7.30 + Józefę Olesińską – od wnuczka Marcina z Angeliką.

 

  9.30: 1/+ Janinę i Jerzego Lubaszków.

          2/+ Stefana, Martę i Wiesława Wilk

          3/+ Marka Rudawskiego – od Doroty i Fabiana Czapla.

 

12.00 : 1/+ Zofię Topolską – od małżonka, córek i syna z rodzinami.

           2/+ Stefanię Lekką – od wnuka Krzysztofa z małżonką Beatą.

=====================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Sobota – 15 lipca.

16.30 + Stefanię Lekką – miesiąc po pogrzebie

17.00 + Grażynę Cebo – 68 ur., od małżonka i syna.

 

======================================================================================

N I E D Z I E L A – 15 Zwykła,   16.07.2023 r.

 

  7.30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla dzieci: Mai, Maksymiliana, Mikołaja,

         o szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki.

 

  9.30 + Józefę i Andrzeja Wójcików.

 

12.00 : 1/+ Józefa Łaskawca – 5 r. śm., od córki Barbary z rodz.

           2/+ Annę Wilk – od Marii i Zbigniewa Dziedziny.

=======================================================================================

 

1. W kościele nadal trwa remont, przepraszamy za utrudnienia w sprawowaniu Mszy Świętych w tygodniu, kiedy musieliśmy przerywać 

    prace i przygotować kościół do użytku.

    Przez cały drugi już tydzień od rana do późnych godzin nocnych trwały prace w kościele.

    W tym tygodniu kontynuowaliśmy malowanie ścian, drzwi, tabernacula na bocznych ołtarzach, układanie w korytku kabli nagłośnienia 

    kościoła, zostały wyprane obrusy i bielizna kielichowa – ołtarzowa …

 

    Wcześniej zostały zdemontowane piece elektryczne stojące wzdłuż ścian bocznych, w minionym tygodniu została przebudowana

    instalacja elektryczna po piecach. Zdemontowano wszystkie gniazda, z których zasilane były piece, założono nowe gniazda

    elektryczne na chórze, po trzy na bocznych ścianach. Przerobiono oświetlenie i założono nowe gniazdo w bocznym wejściu do

    kościoła służące do oświetlenia figury Matki Bożej na zewnątrz kościoła. Wszystkie kinkiety w kościele (18 sztuk) zostały najpierw

    zdemontowane, wyczyszczone, naprawione, przerobione i na nowo założone. Wszystkie żarówki ( 50 szt.) zostały wymienione na

    nowe i jednakowe. Zakupiliśmy 100 m. tunelu – osłony na kable elektryczne i część już zostało ułożonych. Ściany do wysokości okien

    zostały poreperowane, zaszpachlowane, zagruntowane i pomalowane farbą ceramiczną. Pomalowany jest również cokolik przy

    podłodze, drzwi wewnętrzne boczne.

    Wszystkie te prace w czynie społecznym, dokładając jeszcze własne środki finansowe, wykonują małżonkowie p. inż. Jarosław

    Hejzner i p. Alicja Gruszczak oraz p. kościelny Marian Mystek. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ogromny wysiłek i fachową pracę.    

    Ponieważ mamy duże wydatki związane z zakupem najlepszych i trwałych materiałów, bardzo proszę o pomoc ze strony parafian.

    Kto może niech dołoży się do tych prac, składając dobrowolną ofiarę, pamiętając, że „radosnego dawcę miłuje Bóg”. (2Kor 9,7). Z góry

    składam serdeczne Bóg zapłać za zrozumienie i ofiary.

    Ofiarodawcy minionego tygodnia:  Sowula Magdalena, Rafał.  Jędrzejewscy Eliza, Jarosław. Musiałek Maria, Zygmunt.

    Godyń Danuta, Ryszard. Gdula Zenobia, Tadeusz. Łaskawiec Janina, Edward. Wilk Kazimierz, Wadas Mirosława, Bogu

    znana osoba.

2. Dziękuję wszystkim za dar wspólnej modlitwy, solenizantom, jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i świętych

    patronów. Wszystkim życzę błogosławionej niedzieli, dobrego wypoczynku.  

 

      Zapowiedzi:

      Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć Katarzyna Bondyra, córka Włodzimierza i Bożeny, zam. w Olkuszu     

      (Krakowie), panna z tutejszej parafii oraz Aleksy Zaleński, syn Andrzeja i Haliny, kawaler z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Brata 

      Alberta w Mnikowie, zam. w Mnikowie (Krakowie).  Zap. 3 ostatnia. Ślub odbędzie się 22 lipca 2023 r.

      O ewentualnych przeszkodach kanonicznych do zawarcia związku sakramentalnego należy powiadomić proboszcza parafii.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E    02 - 09.07.2023 r.

==================================================================================================

 

N I E D Z I E L A – 13 Zwykła 2.07.2023 r.

 

   7.30 + Grażynę Cebo – od rodz. Łuszczów ze Skały.

 

   9.30: 1/+ Lucję i Stefana Ostalak.

           2/+ Jerzego i Mariana Kalecińskich.

 

12.00 : 1/+ Mariana Olesińskiego - im.

           2/+ Józefę Olesińską – od r. Krawczyków.

=================================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Poniedziałek – 3 lipca, św. Tomasza, apostoła, święto

 

Sobota – 8 lipca, św. Jana z Dukli, wspomnienie

17.00 + Bogdana Kwiecińskiego – od syna Adama z małżonką Martą i dziećmi

17.30 + Janinę Pietrzyk – od kuzynki Janiny Kalempki z mamą śp. Stefanią.

 

=================================================================================================

N I E D Z I E L A – 14 Zwykła, 9.07.2023 r.

 

   7.30 + Józefę Olesińską – od wnuczka Marcina z Angeliką.

 

   9.30: 1/+ Janinę i Jerzego Lubaszków.

           2/+ Marka Rudawskiego – od Doroty i Fabiana Czapla.

 

12.00 : 1/+ Zofię Topolską – od małżonka, córek i syna z rodzinami.

           2/+ Stefanię Lekką – od wnuka Krzysztofa z małżonką Beatą.

 

======================================================================

 

1.  W kościele trwa remont, przepraszamy za utrudnienia w sprawowaniu Mszy Świętych w tygodniu, kiedy musieliśmy przerywać prace

    i przygotować kościół do użytku. Przez cały miniony tydzień od rana do późnych godzin nocnych (22.00) trwały prace w kościele.

    Wcześniej zostały zdemontowane piece elektryczne stojące wzdłuż ścian bocznych, w minionym tygodniu została przebudowana  

    instalacja elektryczna po piecach. Zdemontowano wszystkie gniazda, z których zasilane były piece, założono nowe gniazda       

    elektryczne na chórze, po trzy na bocznych ścianach. Przerobiono oświetlenie i założono nowe gniazdo w bocznym wejściu

    do kościoła służące do oświetlenia figury Matki Bożej na zewnątrz kościoła. Wszystkie kinkiety w kościele (18 sztuk) zostały 

    najpierw  zdemontowane, wyczyszczone, naprawione, przerobione i na nowo założone. Wszystkie żarówki ( 50 szt.) zostały    

    wymienione na nowe i jednakowe. Zakupiliśmy 100 m. tunelu – osłony na kable elektryczne i część już zostało ułożonych.

    Ściany do wysokości okien zostały poreperowane, zaszpachlowane, zagruntowane i pomalowane farbą ceramiczną. Pomalowany jest 

    również cokolik przy podłodze, drzwi wewnętrzne boczne.

    Wszystkie te prace w czynie społecznym, dokładając jeszcze własne środki finansowe, wykonują małżonkowie p. inż. Jarosław

    Hejzner i p. inż. Alicja Gruszczak oraz p. kościelny Marian Mystek.  Jesteśmy bardzo wdzięczni za ogromny wysiłek i fachową pracę.

 

    Ponieważ mamy duże wydatki związane z zakupem najlepszych i trwałych materiałów, bardzo proszę o pomoc ze strony parafian.

    Kto może niech dołoży się do tych prac, składając dobrowolną ofiarę, pamiętając, że „radosnego dawcę miłuje Bóg”. (2Kor 9,7).

    Z góry składam serdeczne Bóg zapłać za zrozumienie i ofiary.

2. Dziękuję wszystkim za dar wspólnej modlitwy, solenizantom, jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej

   i świętych patronów. Wszystkim życzę błogosławionej niedzieli, dobrego wypoczynku.

      Zapowiedzi:

      Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć Katarzyna Bondyra, córka Włodzimierza i Bożeny, zam. w Olkuszu     

      (Krakowie), panna z tutejszej parafii oraz Aleksy Zaleński, syn Andrzeja i Haliny, kawaler z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Brata 

      Alberta w Mnikowie, zam. w Mnikowie (Krakowie).  Zap. 2. Ślub odbędzie się 22 lipca 2023 r.

      O ewentualnych przeszkodach kanonicznych do zawarcia związku sakramentalnego należy powiadomić proboszcza parafii.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E       25.06. - 02.07.2023 r.

 

N I E D Z I E L A – 12  Zwykła,    25.06.2023 r.        

 

  7.30: 1/+ Zofię, Władysława Babczyk. Stanisława, Władysława, Halinę Łaskawiec.

            2/+ Janusza Łaskawca – miesiąc po śmierci, od sąsiadów z ul. Chmielnej w Bolesławiu.

 

  9.30: 1/+ Stefana Obarę, Kazimierza Dąbka, zm. z r. Dąbek i Obara.

            2/+ Jana, Janinę Jańczyk, Mariana Filipka, Mariana Kaliwodę.

            3/+ Jana Szymczyka, Eleonorę, Antoniego Kopa, Andrzeja Szota.

 

12.00 : 1/+ Barbarę, Kazimierza, Bogumiłę i Czesława Straszak.

             2/+ Elżbietę i Stanisława Czerniak – od córek z rodzinami.

             3/ Dziękczynna za rok szkolny i katechetyczny, z prośbą o błogosławiony, radosny,  bezpieczny czas wakacji.

==========================================================================================

 

W tym tygodniu:

Środa – 28 czerwca

18.00 + Stefanię Lekką – od Barbary Lipskiej

 

Czwartek – 29 czerwca,  Świętych Apostołów Piotra i Pawła, uroczystość

17.30 + Grażynę Cebo – od rodziny Królów i Odrobińskich ze Skały.

18.00 + Piotra Mitkę – im., Pawła Turskiego – im., + Marka Turskiego, Helenę, Teresę Mitka, Annę Imielską.

 

Piątek – 30 czerwca          

17.30 + Janinę Pietrzyk – od Moniki z rodziną

18.00 + Janinę Łaskawiec – 2 r. śm.

 

Sobota – 1 lipca

17.00 + Ewę Lewandowską – 2 r. śm. – od męża i syna z rodziną

17.30 + Bogdana Kwiecińskiego – od rodziny Gieszczyków

18.00 + Mirosława, Mariana Wójcików, Józefę i Władysława  Kulanty.

==========================================================================================

 

N I E D Z I E L A – 13  Zwykła                  2.07.2023 r.        

 

  7.30 + Grażynę Cebo  – od rodz. Łuszczów  ze Skały.

 

  9.30: 1/+ Lucję i Stefana  Ostalak.

            2/+ Jerzego i  Mariana  Kalecińskich. 

 

12.00 : 1/+ Mariana Olesińskiego - im.

             2/+ Józefę Olesińską – od r. Krawczyków.

==========================================================================================

1.  Rozpoczęliśmy wakacje, uczniom, nauczycielom i wszystkim planującym urlopy życzę dobrego, bezpiecznego wypoczynku.

 

2.  W minionym tygodniu pożegnaliśmy we wtorek w Krakowie śp. Krystynę Siepetowską (82 l.), w piątek w  Bolesławiu śp. Marka

     Rudawskiego (54 l.).  Niech odpoczywają w pokoju.

3.  Ofiary na potrzeby parafii w minionym tygodniu złożyli:

     Bogu znana osoba,  Mrówka Maria i Henryk,  Mastalerz  Elżbieta.  Bóg zapłać.

 

4.   Dziękuję wszystkim za dar wspólnej modlitwy, solenizantom, jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa,  opieki Matki Bożej

      i świętych patronów. Wszystkim życzę błogosławionej niedzieli.

      Zapowiedzi:

      Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć Katarzyna Bondyra, córka Włodzimierza i Bożeny, zam. w Olkuszu (Krakowie), panna z tutejszej parafii oraz Aleksy Zaleński, syn Andrzeja i Haliny, kawaler z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Brata Alberta w Mnikowie, zam. w Mnikowie (Krakowie).  Zap. 1. Ślub odbędzie się 22 lipca 2023 r.

O ewentualnych przeszkodach kanonicznych do zawarcia związku sakramentalnego należy powiadomić proboszcza parafii.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     18 - 25.06.2023 r.     

 

N I E D Z I E L A - 11 Zwykła                18.06.2023 r.

 

  7.30 + Józefę Olesińską – od syna Mieczysława z małżonką Mirosławą

 

  9.30 + Kamilę Moń – 6 r. śm.

 

12.00 1/+ Rafała Liszkę – 8 r. śm.

         2/+ Marka Mastalerza – im., Stefanię i Józefa Kolczyków.

=======================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Czwartek – 22 czerwca

18.00 + Stefanię Lekką – od córki Janiny

18.30 + Stefanię Wilczak – 14 r. śm., Stanisława i Józefa Wilczak

 

Piątek – 23 czerwca, Dzień Ojca

17.30 + Janinę Pietrzyk – od córki z mężem

18.00 + Bogdana Kwiecińskiego – od Karoliny i Dominika Czechowskich

 

Sobota – 24 czerwca, Narodzenie św. Jana Chrzciciela, uroczystość

17.30 +Jana Żertkę – imien., od synów i córek z rodzinami.

18.00 +Władysława, Jana, Anastazję Krawczyk, +Andrzeja i Marię Wójcickich.

=======================================================================================

N I E D Z I E L A - 12 Zwykła                  25.06.2023 r.

  7.30: 1/+ Zofię, Władysława Babczyk, Stanisława, Władysława, Halinę Łaskawiec.

          2/+ Janusza Łaskawca – miesiąc po śmierci, od sąsiadów z ul. Chmielnej w Bolesławiu

 

  9.30: 1/+ Stefana Obarę, Kazimierza Dąbka, zm. z r. Dąbek i Obara.

          2/+ Jana, Janinę Jończyk, Mariana Filipka, Mariana Kaliwodę.

          3/+ Jana Szymczyka, Eleonorę, Antoniego Kopów, Andrzeja Szota.

 

12.00: 1/+ Barbarę, Kazimierza, Bogumiłę, Czesława Straszak, Mariannę, Antoniego, Adama Sikorów.

          2/+ Elżbietę i Stanisława Czerniak – od córek z rodzinami.

          3/ Dziękczynna za rok szkolny, z prośbą o szczęśliwy, radosny i bezpieczny czas wakacyjny.

======================================================================================

1. We wtorek 13 czerwca w Warszawie obradował Synod Kościoła Polskokatolickiego. Dokonano wyboru nowych biskupów. Zostali nimi: 

    Ks. dr Andrzej Gontarek (53 lata), ks. Henryk Dąbrowski ( 68 lat), ks. inf. Antoni Norman (72 lata), ks. inf. Stanisław Bosy (75 lat). 

    Funkcję Zwierzchnika  Kościoła i Ordynariusza Diecezji Warszawskiej  będzie pełnił ks. Andrzej Gontarek. Ks. Henryk Dąbrowski

    będzie biskupem pomocniczym diecezji warszawskiej. Ks. Antoni Norman i ks. Stanisław Bosy pozostaną w swoich diecezjach już 

    jako biskupi ordynariusze diecezji krakowsko – częstochowskiej i diecezji wrocławskiej.

    Biskupom elektom gratulujemy i życzymy zdrowia, sił, darów Ducha Świętego do podjęcia nowych zadań dla dobra Kościoła.

 

2. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za dar wspólnej modlitwy w Uroczystość Bożego Ciała. Bóg zapłać za udział we Mszy św. i procesji 

    eucharystycznej na zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Dziękuję za przygotowanie ołtarzy, zakup kwiatów, za pomoc liturgiczną.

 

3. W czwartek 15 czerwca pożegnaliśmy śp. Stafanię Lekką (93 l.) Niech odpoczywa w pokoju.

 

4. Za sprzątanie kościoła dziękuję p. Annie i Jerzemu Opala, Andrzejowi i Tomaszowi Cebo.

5. W tym tygodniu w piątek kończymy rok szkolny i katechetyczny. Zapraszam dzieci i młodzież do udziału we Mszy św. w niedzielę za 

    tydzień o g. 12.00. Razem podziękujmy Jezusowi za miniony rok i prośmy o szczęśliwy czas wakacyjny.

6. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów. Wszystkim 

   dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę błogosławionej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E    11 -18.06.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 10 Zwykła                  11.06.2023 r.

 

  7.30 + Ks. Bp. Wiktora Wysoczańskiego.

 

  9.30 + Józefę Olesińską – od wnuczki Oli z mężem Jakubem i dziećmi.

 

12.00 + Józefa Łaskawca, + Eugeniusza i zm. z r. Ślusarczyk.

=======================================================================================

 

W tym tygodniu:

Wtorek – 13 czerwca, W Warszawie będzie obradował  Ogólnopolski Synod Kościoła Polskokatolickiego

 

Czwartek – 15 czerwca, Zakończenie Oktawy Bożego Ciała, Procesja do czterech ołtarzy, poświęcenie wianków z ziół,    

                                      błogosławieństwo dzieci.

18.00 + Bogdana Kwiecińskiego – od Iwony, Andrzeja i Ignacego Skupińskich.

 

Piątek – 16 czerwca, Najświętszego Serca Pana Jezusa, uroczystość

18.00 + Grażynę Ślusarczyk, Zygfryda Todora

 

Sobota – 17 czerwca, Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, wspomnienie

16.00 +Leszka Piszczka – 4 r. śm., int. od małżonki z dziećmi i od najbliższej rodziny.

16.30 +Annę Wilk – od rodziny Daneckich i Stenclów.

=============================================================================================

 

N I E D Z I E L A - 11 Zwykła                18.06.2023 r.

 

  7.30 + Józefę Olesińską – od syna Mieczysława z małżonką Mirosławą

 

  9.30 + Kamilę Moń – 6 r. śm.

 

12.00 1/+ Rafała Liszkę – 8 r. śm.

         2/+ Marka Mastalerza – im., Stefanię i Józefa Kolczyków.

==============================================================================================

 

 

1. Dziękuję wszystkim za dar wspólnej modlitwy w Uroczystość Bożego Ciała. Bóg zapłać za udział w Eucharystii, procesji,

    za przygotowanie ołtarzy, zakup kwiatów, za pomoc liturgiczną.

    Dziękuję za ofiarę od drugiego i trzeciego ołtarza z Hutek i Olkusza, Podlipia i Bukowna.

    Ofiary na potrzeby parafii złożyli również p. Imielscy Ada i Marek, Kajda Janina, Jędrzejewscy Eliza i Jarosław, Todor Euzebia.

    Dziękujemy p. Januszowi Kosno – Firmie Inter Kruk za wymianę drewnianych balików na ławkach przed kościołem.

 

2. Za sprzątanie kościoła dziękuję p. Joasi i Kevinowi Tomczyk.

 

3. W czwartek zapraszam na Mszę św. o g. 18.00 na zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Po Mszy św. będzie procesja

    eucharystyczna,   poświęcenie wianków z ziół, błogosławieństwo dzieci. Zapraszam małe dzieci, komunijne i starsze.

4. Przypominam, że trwa przygotowanie kandydatów do bierzmowania. Kandydaci uczestniczą w niedzielnych i świątecznych Mszach   

   Świętych o g. 12.00. Bierzmowanie będzie 16 września 2023 r. (sobota, g. 11.00).

 

5. Prośmy Ducha Świętego, by On sam pokierował umysłami i sercami obradujących na Synodzie, prośmy Chrystusa, który jest Głową

   Kościoła, by upomniał się o odrzuconych, by „rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich” (Łk 1,51)

 

6. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów. Wszystkim  

   dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę błogosławionej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E         04 - 111.06.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - Najświętszej Trójcy, Uroczystość     04.06.2023 r.

 

  7.30 + Halinę Lipską – 3 r. śm.

 

  9.30 + Adama Cabaja – 11 r. śm., + Otylię, Franciszka Cabaj, Marię, Ignacego Puz, Stefanię Stanisławską .

 

12.00. 1/+ Stefana Kępkę – 23 r. śm., od małżonki z rodziną.

          2/+ Annę Wilk – miesiąc po śmierci.

========================================================================================

 

W tym tygodniu:

Wtorek – 6 czerwca, 15.00 Chrzest Matvii

 

Czwartek – 8 czerwca, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało

 

  7.30 + Irenę Kika – od syna Jerzego.

 

  9.30 + Bogdana Kwiecińskiego – od Ireny Perek z rodziną.  

            Procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy

12.00 + Danutę – ur., Marię, Andrzeja Wójcickich, +Janinę, Eugeniusza Bigaj, Zygmunta Mączkę.

 

Sobota – 10 czerwca

16.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i świętych patronów dla Zofii Wadas z okazji 18 urodzin,

                                                                                                                                                                           zam. rodzice.

16.30 +Janinę Pietrzyk – od wnuczek Edyty i Agnieszki z rodzinami.

17.00 +Grażynę Cebo – od p. Sołtys Steni Pichlak.

=====================================================================================

N I E D Z I E L A - 10 Zwykła                            11.06.2023 r.

 

  7.30 + Ks. Bp. Wiktora Wysoczańskiego.

  9.30 + Józefę Olesińską – od wnuczki Oli z mężem Jakubem i dziećmi.

12.00 + Józefa Łaskawca, + Eugeniusza i zm. z r. Ślusarczyk.

 

==================================================================================

 

1. Za pomoc, prace w kościele i przy kościele dziękuję p. Jadwidze, Anecie, Krzysztofowi, Kamilowi,  ( 'Nicoli' ) Łaskawiec, Krystynie   

    Kopczyk, Włodzimierzowi Gomółce, Sebastianowi Domuratowi.  Bóg zapłać za złożone ofiary do ołtarza przy sprzątaniu kościoła.

 

    Ofiarę na potrzeby parafii złożyli również: Anna i Martyna Małeccy, Grażyna Gołąb.

 

    Za prace porządkowe w minionym tygodniu dziękuję p. Mirosławie i Józefowi Bargieł, Bożenie Bondyra, Paniom Bożenie, Teresie

    i Teresie Mystek dziękuję za pranie szat liturgicznych.

 

2. W czwartek będziemy obchodzić Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało. To dla naszej parafii Uroczystość

    Patronalna. Zapraszam wszystkich parafian do wspólnej modlitwy. W tym dniu dzieci mają rocznicę Pierwszej Komunii Świętej.

    Zapraszam tegoroczne dzieci komunijne i rocznicowe w strojach komunijnych na Mszę Świętą i procesję eucharystyczną na g. 9.30.

    Prosimy również o pomoc w budowie i przygotowaniu 4 ołtarzy przy kościele.

 

3. Trwa przygotowanie kandydatów do bierzmowania. Do przyjęcia sakramentu mogą zacząć przygotowanie uczniowie Szkół 

    Podstawowych z klas 7 i 8 oraz młodzież Szkół Ponadpodstawowych. Kandydaci uczestniczą w niedzielnych i świątecznych Mszach 

    Świętych o g. 12.00. Bierzmowanie zaplanowałem na 16 września 2023 r. (sobota, g. 11.00) lub niedziela 17 września o g. 12.00.

4. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę błogosławionej niedzieli.  

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     28.05.2023 r.  -  04.06.2023 r.

 

 

N I E D Z I E L A - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO            28.05.2023 r.

 

  7.30 + Józefę Olesińską – od wnuczki Anny z małż. Bartoszem i dziećmi.

 

  9.30 + Krystynę, Kazimierza Filipek, Jadwigę Gomółkę, Franciszka Jędrzejewskiego, +Stefanię i Władysława Podyma.

 

12.00 + Edwarda Czarnotę – od małżonki z rodziną.

=====================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Poniedziałek – 29 maja, Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, święto

 

Środa – 31 maja, Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny, święto

 

Czwartek – 1 czerwca, Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, święto

 

Piątek – 2 czerwca, Świętych Męczenników Marcelina i Piotra

18.00 + Janinę Pietrzyk – miesiąc po śmierci

 

Sobota – 3 czerwca

16.00 + Grażynę Cebo – od rodziny Jabłońskich

16.30 + Bogdana Nidzińskiego – r. śm., + Bronisławę, Antoniego Nidzińskich.

=====================================================================================

 

N I E D Z I E L A - Najświętszej Trójcy, Uroczystość                                   04.06.2023 r.

 

  7.30 + Halinę Lipską – 3 r. śm.

 

  9.30 + Adama Cabaja – 11 r. śm., + Otylię, Franciszka Cabaj, Marię, Ignacego Puz, Stefanię Stanisławską .

 

12.00. 1/+ Stefana Kępkę – 23 r. śm., od małżonki z rodziną.

          2/+ Annę Wilk – miesiąc po śmierci.

=====================================================================================

 

 

1. W czwartek 8 czerwca będziemy obchodzić Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało. To dla naszej parafii

    Uroczystość Patronalna. Już dzisiaj zapraszam wszystkich parafian do wspólnej modlitwy. W tym dniu dzieci mają rocznicę Pierwszej

    Komunii Świętej.  Zapraszam tegoroczne dzieci komunijne i rocznicowe w strojach komunijnych na Mszę Świętą i procesję

    eucharystyczną na g. 9.30.

    Prosimy również o pomoc w budowie i przygotowaniu 4 ołtarzy przy kościele.

 

2. Trwa przygotowanie kandydatów do bierzmowania. Do przyjęcia sakramentu mogą zacząć przygotowanie uczniowie Szkół

    Podstawowych z klas 7 i 8 oraz młodzież Szkół Ponadpodstawowych. Kandydaci uczestniczą w niedzielnych i świątecznych Mszach

    Świętych o g. 12.00.

    Bierzmowanie zaplanowałem na 16 września 2023 r. (sobota, g. 11.00) lub niedziela 17 września o g. 12.00.

 

3. Ofiarę na potrzeby parafii złożyła p. Wacława Pieróg,   Bóg zapłać.

 

4. Wczoraj pożegnaliśmy śp. Janusza Łaskawca (87 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

 

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę dobrze przeżytej niedzieli, darów Ducha Świętego.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E          21 - 28.05.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - Wniebowstąpienie Pańskie, Uroczystość 21.05.2023 r.

 

  7.30 + Władysławę, Mirosławę, Zdzisława, Jana Mrzygłód, + Halinę Spyrka.

 

  9.30 + Zofię – im., Leona Olesińskich.

 

12.00 + Zofię Topolską – im., od małżonka, córek i syna z rodzinami.

===========================================================================================

 

 

W tym tygodniu:

 

Poniedziałek – 22 maja, św. Rity z Cascii

 

Środa – 24 maja, Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych

 

Piątek – 26 maja, Dzień Matki, św. Filipa Neri

17.30 + Helenę Mitkę – w Dniu Matki, +Piotra Mitkę, Annę Imielską, Marka i Pawła Turskich.

18.00 + Bogusławę Perek w Dniu Matki, int. od córki Ani z rodziną.

 

Sobota – 27 maja

16.00 + Grażynę Cebo – od Darka z rodziną.

16.30 + Bogdana Kwiecińskiego – od Tomasza i Pawła Cholewki.

=============================================================================================

 

N I E D Z I E L A - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO                            28.05.2023 r.

 

  7.30 + Józefę Olesińską – od wnuczki Anny z małż. Bartoszem i dziećmi.

 

  9.30 + Krystynę, Kazimierza Filipek, Jadwigę Gomółkę, Franciszka Jędrzejewskiego, +Stefanię i Władysława Podyma.

 

12.00 + Edwarda Czarnotę – od małżonki z rodziną.

 

======================================================================================

 

​​

1. Dziękuję dzieciom komunijnym oraz rodzicom za udział we Mszach św. w Białym Tygodniu. Niech udział w niedzielnej i świątecznej 

    Eucharystii będzie stałą praktyką w waszym życiu.    

    Za ofiarę złożoną na potrzeby parafii dziękuję p. Jolancie i Krzysztofowi Wadas. Bóg zapłać.

 

2. Za tydzień na Mszę św. o 12.00 zapraszam kandydatów do bierzmowania. Do przyjęcia sakramentu mogą zacząć przygotowanie

    uczniowie Szkół Podstawowych z klas 7 i 8 oraz młodzież Szkół Ponadpodstawowych.

 

3. Ósmoklasistom życzę darów Ducha Świętego, zapewniam o modlitwie.

 

4. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów. Wszystkim

    dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę dobrze przeżytej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    14 - 21.05.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 6 Wielkanocy    14.05.2023 r.

 

  7.30 + Zofię, Stefana, Barbarę, zm. z r. Sikorów. +Mariannę, Mariana, Kazimierza, zm. z r. Ozioro, Zykubków, Cieślików.

                                                                         +Zbigniewa Stojewskiego, Teresę Młynek.

  9.30 + Stanisławę, Tadeusza Zięba, Alfreda i Kazimierę Zięba, zm. z r. Wójcik i Szyguła. +Alfredę i Pawła Lekston.

12.00 Dziękczynna w intencji dzieci przystępujących do I Komunii, rodziców i gości.

         +Stanisławę, Juliana Porębskich.

 

========================================================================================

 

W tym tygodniu: BIAŁY TYDZIEŃ

 

Poniedziałek – 15 maja, Zofii

18.00 + Bogdana Kwiecińskiego – od swata Janusza

Wtorek – 16 maja, św. Andrzeja Boboli, męczennika, patrona Polski

18.00 + Janinę Pietrzyk – od wnuków i prawnuków ze Sławkowa

Środa – 17 maja

18.00 + Annę Wilk – od syna Leszka z rodziną

Czwartek – 18 maja

18.00 + Bogdana Kwiecińskiego – od rodziny Luks

Piątek – 19 maja

18.00 + śp. Rodziców: Barbarę i Eugeniusza.

Sobota – 20 maja, św. Bernardyna ze Sieny

17.30 + Annę Wilk – od wnuczki Magdaleny Dziedziny z mężem i dziećmi.

18.00 + Mariana, Mirosława Wójcików, +Andrzeja, Mariannę, Wiktorię Wójcickich.

========================================================================================

 

N I E D Z I E L A - Wniebowstąpienie Pańskie,  Uroczystość     21.05.2023 r.

 

  7.30 + Władysławę, Mirosławę, Zdzisława, Jana Mrzygłód, + Halinę Spyrka.

 

  9.30 + Zofię – im., Leona Olesińskich.

 

12.00 + Zofię Topolską – im., od małżonka, córek i syna z rodzinami.

 

=======================================================================================

 

 

1. We wtorek, 9 maja pożegnaliśmy śp. ks. bp Wiktora Wysoczańskiego - Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego (1995 – 2023).

    Pogrzeb odbył się w Warszawie, w katedrze Kościoła Polskokatolickiego przy ul. Szwoleżerów, ciało zmarłego spoczęło

    na Cmentarzu Powązkowskim. Niech odpoczywa w pokoju.

 

    Wszechmogący Boże, spraw, aby Twój sługa, nasz biskup Wiktor, któremu powierzyłeś troskę o Kościół Polskokatolicki,     

    wszedł do radości swojego Mistrza i otrzymał nagrodę za apostolskie trudy.  Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

2. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła do niedzieli rodzicom dzieci komunijnych, dziękujemy za wykoszenie trawy, za prace

    porządkowe przy kościele.

    Za ofiary złożone na potrzeby parafii dziękuję p. Janinie Gołąb, Adriannie i Tomaszowi Wasińskim, Agnieszce i Grzegorzowi Nurskim

    oraz pozostałym ofiarodawcom. Bóg zapłać.

 

3. Dzieci komunijne, rodziców, babcie i dziadków, rodzeństwo zapraszam do udziału w Eucharystii w Białym Tygodniu. Msze Święte

    będą odprawiane codziennie o g. 18.00.

 

4. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę błogosławionej niedzieli. 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E     7 -14.05.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 5 Wielkanocy 7.05.2023 r.

 

  7.30 + Stefana, Martę i Wiesława Wilk.

 

  9.30 1/ + Zofię, Mariana, Mariannę, Władysława, Włodzimierza Sroków. +Stanisławę, Jana Kurowskich.

         2/ + Stanisławę Zięba – im., od syna Zbigniewa z rodziną, +Stanisławę Skupień.

 

12.00 + Stanisławę – im., Tadeusza Probierz, + Sławomira Gadomskiego, + Mieczysława Ślusarczyka.

 

=================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Piątek – 12 maja, św. Pankracego, męczennika

18.00 + Janinę Pietrzyk – od córki Basi.

 

Sobota – 13 maja, Najświętszej Maryi Panny z Fatimy

16.00 + Stanisławę, Edwarda, Wiesława, Stanisława Kopa.

16.30 + Grażynę Cebo – in. od chrześnicy Elżbiety z rodziną.

Od g. 16.40 Pierwsza spowiedź dzieci komunijnych.

==================================================================================

 

N I E D Z I E L A - 6 Wielkanocy 14.05.2023 r.

 

  7.30 + Zofię, Stefana, Barbarę, zm. z r. Sikorów. +Mariannę, Mariana, Kazimierza, zm. z r. Ozioro, Zykubków, Cieślików. +Zbigniewa

            Stojewskiego, Teresę Młynek.

  9.30 + Stanisławę, Tadeusza Zięba, Alfreda i Kazimierę Zięba, zm. z r. Wójcik i Szyguła. +Alfredę i Pawła Lekston.

 

12.00   Dziękczynna w intencji dzieci przystępujących do I Komunii, rodziców i gości.

          +Stanisławę, Juliana Porębskich.

==================================================================================

 

1. W dniu czwartek, 27 kwietnia 2023 r. w wieku 84 lat odszedł do Pana ks. bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański -  

    Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego (1995 – 2023). 

    Pogrzeb odbędzie się 9 maja (wtorek) w Warszawie, o g. 12.00 w katedrze Kościoła przy ul. Szwoleżerów, o 14.00 na Cmentarzu   

    Powązkowskim. Niech odpoczywa w pokoju.

 

    Wszechmogący   Boże,   spraw,  aby Twój sługa,  nasz   biskup   Wiktor,    któremu powierzyłeś troskę

    o Kościół  Polskokatolicki, wszedł do radości swojego Mistrza i otrzymał nagrodę za apostolskie trudy.

    Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

2. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła do niedzieli p. Halinie Ślusarczyk, Ewelinie, Filipowi Julii   Walczyńskim.

    Za wpłatę ofiary na potrzeby parafii dziękuję p. Mariuszowi Kita. Bóg zapłać.

    Do kolejnej niedzieli kościół przygotują rodzice dzieci komunijnych.

 

3. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w rodzinie parafialnej śp. Janinę Pietrzyk (88 l.) oraz Annę Wilk 102 l.)

    Niech odpoczywają w pokoju.

 

4. Dzisiaj na Msze św. o 12.00 zapraszam rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej. Po Mszy św. będzie spotkanie

    i próba.

 

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę błogosławionej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     30.04. - 07.05.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 4 Wielkanocy,       30.04.2023 r.

 

  7.30 + Zygmunta, Stefanię, Konstantego, Zofię Czerniak. +Mariana, Genowefę Kocjan.

 

  9.30 + Mariana Perka – 6 r. śm., Anielę, Jana Perek. +Martę i Stanisława Wcisło, zm. z rodziny.

 

12.00+ Zofię Topolską – od małżonka, córek i syna z rodzinami.

           Chrzest Szymona

======================================================================================

 

W tym tygodniu:

Poniedziałek – 1 maja, Święto Pracy, św. Józefa, rzemieślnika

9.30 + Józefę Olesińską – int. od córki Aliny z małżonkiem Grzegorzem.

Wtorek – 2 maja, Dzień Flagi RP

 

Środa – 3 maja, Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

  7.30 + Bogdana Kwiecińskiego - od rodziny Nidzińskich

  9.30 + Kazimierę i Janusza Ziębów – r. śm.

12.00 + Romana Gołębia, Bronisławę i Józefa Gołąb. +Marię i Jana Wilk

 

Czwartek – 4 maja, św. Floriana, męczennika, wspomnienie.

Piątek – 5 maja, św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera

17.00 + Mieczysława Wilka – 37 r. śm., Lidię Wilk. +Teofilę, Stanisława Kaczmarzyk – od syna Józefa z rodz.

 

Sobota – 6 maja, Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, święto

17.30 + Stanisława Żurka – im.

18.00 + Stanisława Bargieła – im., Stanisława – im. i Martę Wcisło. +Mariana, Bogusławę Perek.

===================================================================================

 

N I E D Z I E L A - 5 Wielkanocy                             7.05.2023 r.

 

  7.30 + Stefana, Martę i Wiesława Wilk.

 

  9.30 1/ + Zofię, Mariana, Mariannę, Władysława, Włodzimierza Sroków. +Stanisławę, Jana Kurowskich.

         2/ + Stanisławę Zięba – im., od syna Zbigniewa z rodziną, +Stanisławę Skupień.

 

12.00 + Stanisławę – im., Tadeusza Probierz, + Sławomira Gadomskiego, + Mieczysława Ślusarczyka.

 

===================================================================================

 

 

1. W czwartek, 27 kwietnia 2023 r., w wieku 84 lat odszedł do Pana ks. bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański - Zwierzchnik  

    Kościoła    Polskokatolickiego (1995 – 2023).

    Pogrzeb Księdza Biskupa odbędzie się 9 maja (wtorek) w Warszawie, o g. 12.00 w katedrze Kościoła przy ul. Szwoleżerów, o 14.00  

    na Cmentarzu Powązkowskim.

    Wszechmogący Boże, spraw, aby Twój sługa, nasz biskup Wiktor, któremu powierzyłeś troskę o Kościół Polskokatolicki,

    wszedł do radości swojego Mistrza i otrzymał nagrodę za apostolskie trudy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

2. We wtorek 25 kwietnia pożegnaliśmy w rodzinie parafialnej śp. Irenę Kikę (86 l.)  Niech odpoczywa w pokoju.

 

3. W sobotę 6 maja na Polanie Nullo w Krzykawce oraz przy Dworku odbędą się uroczyste obchody 160 rocznicy Bitwy pod Krzykawką,

    na które zaprasza nas p. Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński.

 

4. W niedzielę za tydzień na Msze św. o 12.00 zapraszam rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej. Po Mszy św.

    będzie spotkanie i próba.

 

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów. Wszystkim

    dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę błogosławionej niedzieli i wolnych dni majowych.

O G Ł O S Z E N I A         P A R A F I A L N E     23 - 30.04.2023 r.

 

N I E D Z I E L A  -  3 Wielkanocy         23.04.2023 r.

 

  7.30 + Katarzynę i Stanisława Kulanty.

 

  9.30 + Krystyę, Pawła, Janinę, Krzysztofa Lorków. +Stanisławę, Władysława, Jerzego Leś. +Jana Czułę

 

12.00 1/+ Lidię Tomsię – 1 r. śm., Stefana, Jana, Franciszkę Tomsiów. + Mariannę i Stanisława Kolczyk.

         2/+ Liliannę Gołąb – 2 r. śm., Andrzeja i Norberta Gołąb – int. od syna Irka z rodziną.

 

======================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Poniedziałek – 24 kwietnia, św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, urocz.

Wtorek – 25 kwietnia, św. Marka, ewangelisty, święto.

 

Sobota – 29 kwietnia, św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy

17.00 + Elżbietę Czerniak – 1/ miesiąc po pogrzebie.

                                         2/ od sąsiadów z bloku nr 20 przy ul. Legionów Polskich w Olkuszu,

                                         3/ od koleżanek i kolegów córki Edyty z pracy, z PGK w Olkuszu.

======================================================================================

 

N I E D Z I E L A - 4 Wielkanocy           30.04.2023 r.

 

  7.30 + Zygmunta, Stefanię, Konstantego, Zofię Czerniak. +Mariana, Genowefę Kocjan.

 

  9.30 + Mariana Perka – 6 r. śm., Anielę, Jana Perek. +Martę i Stanisława Wcisło, zm. z rodziny.

 

12.00+ Zofię Topolską – od małżonka, córek i syna z rodzinami.

 

           Chrzest Szymona

 

======================================================================================

​​​​

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękujemy p. Marcie, Przemysławowi, Zosi i Mateuszowi Mystek.

    Bóg zapłać za złożoną ofiarę do ołtarza.

    Do sprzątania kościoła w sobotę 29 kwietnia zapraszam p. Martę Łaskawiec z ul. Kopalnianej.

2. Dzisiaj na 12.00 zapraszam rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej. Po Mszy św. będzie spotkanie i próba.

3. Bóg zapłać ofiarodawcom minionego tygodnia p. Monice i Januszowi Kosno, Zbigniewowi Ziębie, Janinie i Edwardowi Łaskawcom.  

    Szczególnie dziękujemy p. Alicji i Jarosławowi za wykonane prace w kościele, za witraże w oknach, zakup i wymianę doniczek dla

    ozdobnych krzewów, pranie i prasowanie obrusów i za inne prace.

4. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów. Wszystkim

    dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę błogosławionej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     16 - 23.04.2023 r.

N I E D Z I E L A - 2 Wielkanocy, czyli Miłosierdzia Bożego       16.04.2023 r.

 

  7.30 + Janusza Kulantego – od chrzestnej.

 

  9.30 1/ +Lucynę, Mieczysława, zm. z r. Sikorów i Sroków, +Krystynę i Eugeniusza Strzałków.

         2/ Dziękczynna z okazji 4 urodzin Jasia, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla dziecka, rodziców, babci i dziadków.

 

12.00 + Mieczysława Łaskawca – ur.

=======================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Piątek – 21 kwietnia, św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła

17.30 +Stanisława Kikę – miesiąc po pogrzebie/śmierci

 

Sobota – 22 kwietnia

16.00 + Grażynę Cebo – od Jadwigi z rodziną.

16.30 + Bogdana Kwiecińskiego – od Urszuli i Tadeusza Fajfer z rodziną.

==================================================================================

 

N I E D Z I E L A - 3 Wielkanocy                        23.04.2023 r.

 

  7.30 + Katarzynę i Stanisława Kulanty.

 

  9.30 + Krystyę, Pawła, Janinę, Krzysztofa Lorków. +Stanisławę, Władysława, Jerzego Leś. +Jana Czułę

 

12.00 1/+ Lidię Tomsię – 1 r. śm., Stefana, Jana, Franciszkę Tomsiów. + Mariannę i Stanisława Kolczyk.

 

         2/+ Liliannę Gołąb – 2 r. śm., Andrzeja i Norberta Gołąb – int. od syna Irka z rodziną.

==========================================================================================

 

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękujemy p. Monice i Dominice Probierz. Bóg zapłać za złożoną ofiarę do ołtarza.

    Do sprzątania kościoła w sobotę 22 kwietnia zapraszam r. p. Mystek z ul. Browarnej.

 

2. Dzisiaj na 12.00 zapraszam rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej. Po Mszy św. będzie spotkanie i próba.

 

3. Dziękuję wszystkim, którzy podpisali listy zgłaszające mnie na kandydata na biskupa na Synod Kościoła. Na 10 stronach papieru 

    formatu A4 złożono łącznie 201 podpisów.

 

4. Bóg zapłać za dar wspólnego świętowania, wspólnej modlitwy w Wielkim Tygodniu oraz w Święta Zmartwychwstania Pańskiego.   

    Dziękuję za wszelką pomoc przy organizacji liturgii, procesji rezurekcyjnej, dziękujemy Druhom Strażakom, Pocztom Sztandarowym.

    Niech Chrystus Zmartwychwstały udzieli wszystkim błogosławieństwa, zdrowia, pokoju, odwagi i radości w wyznawaniu wiary.

 

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów.

    Wszystkim   dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę błogosławionej niedzieli.

 

    „Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka    

     ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga” (św. Jan Paweł 2).

 

     Jezu, ufam Tobie ! „Dziękujmy Panu, bo jest miłosierny”. Niech wszyscy dostąpią darowania wszystkich grzechów nawet

     tych najcięższych.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    9 - 16.04.2023 r.

 

Wielkanoc – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 9 kwietnia

 

   6.00 REZUREKCJA - Msza św. za parafian, +Marka, Pawła, Stefana, Barbarę Turskich, Piotra, Helenę, Teresę Mitków,

                                                                    Józefa i Zofię Kopczyk, Annę Imielską.

 

   9.30 + Przemysława, Czesława Marczewskich, Władysławę i Władysława Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

 

12.00 + Zofię Topolską – int. od małżonka, córek i syna z rodzinami.

            Chrzest Adriana Adama

 

Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia

 

7.30 + Antoninę, Annę, Teresę, Marię, Mieczysławę, Annę, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

 

9.30 1/+ Sabinę Mizera – Jałowiec – ur., +Stanisława Jałowca.

       2/ +Adama Muchę, Ryszarda Kopczyka.

 

12.00 + Apolonię i Mariana Żmuda, +Celinę i Stefana Leś.

===========================================================================================

W tym tygodniu: OKTAWA WIELKANOCY

 

Piątek – 14 kwietnia Święto Chrztu Polski

Sobota – 15 kwietnia

16.00 +Józefę Olesińską – int. od Władzi Gołąź, r. Pakosz, r. Byczki.

16.30 + Grażynę Cebo – od bratowej Stasi

===========================================================================================

 

N I E D Z I E L A - 2 Wielkanocy,   czyli Miłosierdzia Bożego             16.04.2023 r.

   7.30 + Janusza Kulantego – od chrzestnej.

 

   9.30 1/ +Lucynę, Mieczysława, zm. z r. Sikorów i Sroków, +Krystynę i Eugeniusza Strzałków.

          2/ Dziękczynna z okazji 4 urodzin Jasia, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla dziecka, rodziców, babci i dziadków.

 

12.00 + Mieczysława Łaskawca – ur.

===========================================================================================

 

1. Za przygotowanie kościoła do Świąt dziękujemy p. Annie Turskie, Marii Łaskawiec, Krystynie Lorek. Bóg zapłać za złożoną ofiarę do 

    ołtarza. Do sprzątania kościoła w sobotę 15 kwietnia zapraszam r. p. Probierz z ul. Wyzwolenia.

    Za ofiary złożone na potrzeby parafii oraz dary w innej postaci dziękuję r. Alfredzie Gadomskiej, Bogu znanej osobie z ul. Browarnej, 

    Barbarze i Władysławowi Filipkom, Zofii Dołhań, Markowi i Irenie Izdebskim, Marzenie i Waldemarowi Jankowskim, Mariuszowi Kita  

    oraz pozostałym ofiarodawcom. Bóg zapłać.

 

2. Dziękujemy Alicji i Jarosławowi Hejzner za pomysł i wykonanie witraży w oknach kościelnych. Zostały wykonane również prace

    planowane w czasie po świątecznym. Zdemontowaliśmy piece. W najbliższym czasie będzie przerobiona instalacja elektryczna na

    ścianach bocznych i zostaną odnowione same ściany. Za pomoc przy demontażu i wywozie pieców dziękujemy p. Marianowi

    Mystkowi i Aleksandrowi Moniowi.

 

3. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii świętej będzie w niedzielę 16 kwietnia o 12.00.

 

4. Minęło 5 lat od ostatniego Synodu naszego Kościoła. Zgromadzenie to winno według prawa kościelnego odbywać się co 5 lat. Rada

    Kościoła wyznaczyła datę Synodu na 13 czerwca 2023 r. Jednym z punktów obrad będzie wybór biskupów. Kandydatów należy

    zgłosić do 17 kwietnia. Bardzo proszę o poparcie mojej kandydatury. Listy do podpisania są wyłożone przy wyjściu z kościoła.

 

5. Bóg zapłać wszystkim, którzy już złożyli lub złożą ofiary na kwiaty do Grobu Bożego.

 

6. Z Okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim życzę zdrowia, pokoju, odwagi i radości w wyznawaniu wiary w Tego, który

    za nas umarł i zmartwychwstał. Alleluja !!!

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę błogosławionej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A         P A R A F I A L N E    2 - 10.04.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - PALMOWA,   Męki Pańskiej      2.04.2023 r.

 

  7.30 + Barbarę i Jana Kula.

 

  9.30 + Lidię i Czesława Mrówka, int. od dzieci z rodzinami.

 

12.00 + Józefę Olesińską – int., od córki Elżbiety z małżonkiem Robertem.

========================================================================

 

WIELKI TYDZIEŃ

 

Wielki Czwartek – 6 kwietnia

18.00 1/ Dziękczynna za dar kapłaństwa i Eucharystii. 2/ + Grażynę Cebo – miesiąc po pogrzebie.

 

Wielki Piątek – 7 kwietnia

18.00 Liturgia Męki Pańskiej

Wielka Sobota – 8 kwietnia                                                       Święcenie Pokarmów → → →

19.00 Liturgia Wielkiej Soboty, Msza św. + Bogdana Kwiecińskiego – miesiąc po śmierci/pogrzebie

==========================================================================

 

Wielkanoc – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 9 kwietnia

 

  6.00 REZUREKCJA - 1/ Msza św. za parafian, 2/+Marka, Pawła, Stefana, Barbarę Turskich, Piotra, Helenę, Teresę Mitków, Józefa i

                                                                           Zofię Kopczyk, Annę Imielską.

  9.30 + Przemysława, Czesława Marczewskich, Władysławę i Władysława Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

12.00 + Zofię Topolską – int. od małżonka, córek i syna z rodzinami.

Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia

 

  7.30 + Antoninę, Annę, Teresę, Marię, Mieczysławę, Annę, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

 

  9.30 1/+ Sabinę Mizera – Jałowiec – ur., +Stanisława Jałowca.

         2/ +Adama Muchę, Ryszarda Kopczyka.

 

12.00 + Apolonię i Mariana Żmuda, +Celinę i Stefana Leś.

 

===================================================================

 

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję p. Katarzynie i Tadeuszowi Cabaj. Bóg zapłać za złożoną ofiarę do ołtarza.

   Do sprzątania kościoła w tym tygodniu (poniedziałek) zapraszam r. p. Turskich, Lorek, Łaskawiec z ul. Kopalnianej.

   Za ofiary złożone na potrzeby parafii oraz dary w innej postaci dziękuję r. p. Kucharek Janinie, Stefanowi i Arkadiuszowi. Bóg zapłać.

2. Bóg zapłać Alicji i Jarosławowi Hejzner za pomysł i wykonanie witraży w czterech oknach kościelnych. Sądzę, że wszystkim się 

   podobają ? Jeśli tak, to Ala i Jarek są gotowi przyozdobić nam pozostałe okna.

3. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii świętej będzie w niedzielę 16 kwietnia o 12.00.

4. Dziękuję wszystkim rodzicom i dzieciom, którzy uczestniczyli w rekolekcjach w niedzielę 19 i 26 marca. Dziękuję za aktywny udział

    w śpiewie, czytaniu Słowa Bożego. Ponadto dziękujemy Zosi, Nikoli, Erice, Wiktorowi i Emilce za udział i prowadzenie Drogi

    Krzyżowej w 2 kolejne piątki.

    Dzieci i młodzież zapraszam do spowiedzi w konfesjonale przed każdą Mszą św.

    Dorośli mogą dzisiaj i w święta przystąpić do spowiedzi „ogólnej”. Proszę przyjść przygotowanym, z pogłębionym rachunkiem

    sumienia dokonanym przed liturgią.

5. We wtorek 28 marca pożegnaliśmy śp. Elżbietę Czerniak (73 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

6. Minęło 5 lat od ostatniego Synodu naszego Kościoła. Zgromadzenie to winno według prawa kościelnego odbywać się co 5 lat. Rada 

    Kościoła wyznaczyła datę Synodu na 13 czerwca 2023 r.  Jednym z punktów obrad będzie wybór biskupów. Kandydatów należy   

    zgłosić do 17 kwietnia. Bardzo proszę o poparcie mojej kandydatury. Listy do podpisania są wyłożone przy wyjściu z kościoła.

7. Bóg zapłać wszystkim, którzy już złożyli lub złożą ofiary na kwiaty do Grobu Bożego.

8. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów. Wszystkim

    dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę błogosławionej niedzieli.

 

------------------------- ---------------------------------------

 

ŚWIĘCENIE POKARMÓW

 

W kościele w Bolesławiu o g. 9.oo i 13.oo.

Poza kościołem: Hutki – g. 9.45.

Ponikowska – g. 10.00.

Podlipie od 10.30: 1/ początek przy krzyżu na posesji p. Zofii Januszek,

                           2/ u p. Taborek,

                           3/ przy krzyżu u p. Poczęsnych

Bukowno,  ul. Sławkowska      g. 11.45

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E   26.03. - 02.04.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 5 Wielkiego Postu / przejście na czas letni /    26.03.2023 r.

 

  7.30 + Zofię, Jakuba Molęda, +Franciszkę i Stanisława Pęgiel, +Marię, Mariannę, Adama Cebo.

  9.30 + Stanisławę i Władysława Czyż, Danutę i Andrzeja Skrzypiciel.

12.00 REKOLEKCJE /kl. 1 – 4 /

         1/+ Edwarda, Anielę, Wacława Sikora, +Kazimierza i Mieczysławę Zygmunt.

         2/ W intencji dzieci i rodziców o potrzebne dary Ducha Świętego.

=================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Piątek – 31 marca

16.00 Droga Krzyżowa

16.30 + Bogdana Kwiecińskiego – int. od Dyrekcji, koleżanek i kolegów córki i wnuczki zmarłego ze Szkoły Podstawowej w Bolesławiu.

 

====================================================================================

N I E D Z I E L A - PALMOWA, Męki Pańskiej                       2.04.2023 r.

 

  7.30 + Barbarę i Jana Kula.

 

  9.30 + Lidię i Czesława Mrówka, int. od dzieci z rodzinami.

12.00 + Józefę Olesińską – int., od córki Elżbiety z małżonkiem Robertem.

 

====================================================================================

 

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję p. Zbigniewowi Pacuń. Bóg zapłać za złożoną ofiarę do ołtarza.

   Dziękuję p. Elżbiecie Wiktor, Stanisławie Porębskiej i p. Lucjanowi Wilkowi za prace porządkowe przy kościele.

   Do sprzątania kościoła w najbliższą sobotę zapraszam r. p. Cabaj z ul. Wyzwolenia.

   Za ofiary złożone na potrzeby parafii oraz dary w innej postaci dziękuję r. p. Bargieł Mirosławie i Józefowi. Bóg zapłać.

 

2. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii świętej będzie dzisiaj po Mszy św. o 12.00.

 

3. Dzisiaj na Mszę św. o 12.00 serdecznie zapraszam na Rekolekcje dzieci z klas 1 – 3 szkół podstawowych oraz pozostałe,

    które nie  mogły uczestniczyć w rekolekcjach tydzień temu.  Spowiedź dla dzieci i młodzieży w konfesjonale przed Mszą św.

    Dziękujemy Mai Kaczmarczyk oraz uczennicom klasy 8 i 7 za śpiew, czytanie Słowa Bożego podczas Eucharystii. Dzisiaj Maja

    z koleżankami również będzie nam pomagać podczas Mszy św. o 12.00.

    Uczniowie klas 7 i 8 prowadzili Drogę Krzyżową w miniony piątek. Bardzo dziękujemy Zosi, Nikoli, Erice, Wiktorowi za rozważania

    przy stacjach i zapraszamy ponownie w kolejny piątek.

 

REKOLEKCJE:

Niedziela 19 marca g. 12.00: klasy 5 – 8 +młodzież, „Idź, obmyj się ...” J 9,7

Niedziela 26 marca g. 12.00: klasy 1 – 4 + dzieci młodsze „Wyjdź z grobu !” J 11,43

Niedziela Palmowa 2 kwietnia g. 12.00: dla wszystkich „Prawdziwie, Ten był Synem Bożym”.Mt 27,54

 

4. W czwartek 23 marca pożegnaliśmy śp. Stanisława Kikę (91 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

 

5. Za tydzień w niedzielę poświęcenie palm będzie w czasie każdej Mszy św. Procesja z palmami o 9.30.

 

6. Bóg zapłać wszystkim, którzy składają ofiary na kwiaty do Grobu Bożego.

 

7. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę błogosławionej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     19 - 26.03.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 4 Wielkiego Postu 19.03.2023 r.

 

  7.30 + Antoninę, Annę, Teresę, Marię, Mieczysławę, Annę, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

 

  9.30 1/+ Henryka Jędrzejewskiego, Kazimierę i Władysława Podyma.

         2/+ Sabinę i Mariana Walczak.

         3/ W Bogu znanej intencji.

 

12.00 REKOLEKCJE / kl. 5 – 8 / Spowiedź w konfesjonale od 11.30

         1/+ Józefa Łaskawca – im., od małżonki z rodziną.

         2/ W intencji dzieci i młodzieży o dary Ducha Świętego.

====================================================================================

W tym tygodniu:

Poniedziałek – 20 marca, św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

 

Piątek – 24 marca, Narodowy Dzień Życia

16.00 Droga Krzyżowa

16.30 + Grażynę Cebo – int. od sąsiadów z ul. Chmielnej i Browarnej.

17.00 + Dorotę i Krzysztofa Probierz.

 

Sobota – 25 marca, Zwiastowanie Pańskie, Dzień Świętości Życia

16.00 + Jadwigę Weryńską – 18 r. śm., int. od małżonka, syna i córki z rodzinami.

16.30 + Józefę Olesińską – im., – od Adeli i Stanisława Kłapcińskich z córką Ewą.

===================================================================================

N I E D Z I E L A - 5 Wielkiego Postu / przejście na czas letni / 26.03.2023 r.

 

  7.30 + Zofię, Jakuba Molęda, +Franciszkę i Stanisława Pęgiel, +Marię, Mariannę, Adama Cebo.

 

  9.30 + Stanisławę i Władysława Czyż, Danutę i Andrzeja Skrzypiciel.

 

12.00 REKOLEKCJE /kl. 1 – 4 /

        1/+ Edwarda, Anielę, Wacława Sikora, +Kazimierza i Mieczysławę Zygmunt.

        2/ W intencj