top of page

  Galeria

Ekumeniczna Droga Krzyżowa  -  Pierwsze lody przełamane -

Pierwsze w powiecie olkuskim ekumeniczne spotkanie tego typu.                                                                                          27.03.2015 r.

 

     Witając gości powiedziałem m.in.:  Słowa  Jezusa  Chrystusa z Ew. św. Łukasza z rozdziału 9 wiersz  23:  "Mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! ”  "Mówił  do wszystkich" - świadomie powtarzam słowa zapisane w Biblii.  Pochodzimy  z  różnych środowisk,  należymy  do  różnych wspólnot kościelnych, łączy nas wiara w Jezusa Chrystusa, którego uznajemy za Syna Bożego, który przyszedł na świat dla naszego zbawienia. „Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest” –  stwierdza św. Paweł Apostoł w liście do Efezjan (Ef 4,5), te słowa najlepiej oddają  głęboki sens i ekumeniczną wymowę naszego spotkania.

Gromadzimy się , by wspólnie rozważać  to, co Jezus wycierpiał  dla naszego zbawienia, by uczyć się od Niego  posłuszeństwa  Ojcu Niebieskiemu,  by naśladować Chrystusa w całym naszym życiu, by żyć Ewangelią.

    Serdecznie witam przybyłych na nabożeństwo Ekumenicznej Drogi Krzyżowej gości:

Ks. prof. dr hab. Łukasza  Kamykowskiego - Dyrektora Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Duszpasterza ekumenicznego Archidiecezji Krakowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego.

Ks. Superintendenta Józefa Bartosa - Przewodniczącego Krakowskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, Zwierzchnika Okręgu Południowego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego,

Ks. Dawida Barona – wikariusza parafii ewangelicko-augsburskiej w Krakowie,

Ks. Andrzeja Langa – kamilianina,  kapelana w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Hutkach.

    Z racji ważnych zajęć duszpasterskich nie mogą dzisiaj być z nami fizycznie  ale  łączą się z nami duchowo  i  serdecznie wszystkich pozdrawiają   księża: Ks. Dziek. Sylwester Kulka – proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Bolesławiu, Kapłan Henryk Staroszyński z parafii p.w. MB Różańcowej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Sosnowcu, Ks. dr Mikołaj  Dziewiatowski - wikariusz parafii prawosławnej p.w. Śww. : Wiery , Nadziei, Luby i ich Matki Zofii w  Sosnowcu. Ks. Jarosław Antosiuk – proboszcz parafii prawosławnej  p.w. Zaśnięcia NMP  w  Krakowie, Ks. inf. Czesław Siepetowski – proboszcz parafii polskokatolickiej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Krakowie. Serdecznie witam wszystkich obecnych w kościele, wszystkich zapraszam do wspólnej modlitwy. Módlmy się o zjednoczenie chrześcijan,  prośmy też Boga o pokój na świecie.

    Stacje Drogi Krzyżowej rozważaliśmy zamiennie. Po 14 stacji Ewangelię (Mk 14, 26-52) odczytał i Słowo Boże wygłosił ks. Józef Bartos. Wstęp - rozważanie i Modlitwę Pańską poprowadził ks. Dawid Baron. Spotkanie podsumował ks. prof. Łukasz Kamykowski, który akurat dzisiaj obchodzi swoje 64 urodziny. Jubilatowi złożyliśmy życzenia i poprosiliśmy o przewodniczenie obrzędowi wspólnego błogosławieństwa. Po odśpiewaniu pieśni udaliśmy się na agapę. Kochane parafianki przygotowały wiele sałatek, potraw rybnych i ciast, chcieliśmy bowiem przyjąć gości w piątkowej tradycji katolickiej bez wędlin i mięsa. Wszystkim składam serdeczne Bóg zapłać.

Wkrótce spotkamy się znowu, tym razem w Krakowie na Maratonie Biblijnym.

​                                                                                                                                               Ks. Leszek Kołodziejczyk

Pierwsza Niedziela Wielkiego  Postu,                           9 marca 2014 r.

Chór  Kantare  inauguruje Wielki Post w naszej parafii

Uroczystość    Objawienia   Pańskiego -

Matki Bożej Gromnicznej,  02.02.2014 r.

 

Jak  Symeon i Anna  przybyliśmy do naszej świą-tyni,  by  rozpoznać  Chrystusa  w  Eucharystii i z radością wyznać w Niego wiarę. Z poświęconymi świecami   szliśmy   w  procesji, niech  Chrystus - Światło, które   nie  zna zmierzchu, prowadzi nas przez całe życie.

bottom of page