top of page
Wesołych Świąt.jpg

Podnieś rękę Boże Dziecię błogosław ojczyznę miłą ...

Wszystkim czytającym te słowa życzę błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2022 Roku.  Niech nasz Zbawiciel, Książe Pokoju zjednoczy nas, niech błogosławi Was, Waszych bliskich, Wasze rodziny i domy. Narodziny Syna Bożego niech nas wszystkich uczynią jedną silną Bożą rodziną zdolną przezwyciężyć wszystkie trudności i zagrożenia.

                          Ks. Leszek Kołodziejczyk

          PROGRAM KOLĘDY - PATRZ W ZAKŁADCE:  OGŁOSZENIA - INTENCJE

POŚWIĘCENIE  SZOPEK  I  FIGUREK  DZIECIĄTKA  JEZUS                                 19.12.2021 r.

    Kończy się adwent, w piątek Wigilia Bożego Narodzenia. Przypominam, że Pasterka w naszej parafii będzie sprawowana o g. 22.00. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. Stańmy razem przed żłóbkiem, spójrzmy oczami wiary na Dziecię, które mówi: "Oto idę, aby spełnić wolę Twoją". Hbr 10,9.  To wielki dar przeżywać kolejne Boże Narodzenie w rodzinie parafialnej. Dzisiaj w 4 niedzielę adwentu wraz z dziećmi poświęciliśmy szopki, ozdoby i figurki. Prosiliśmy Dzieciątko Jezus, byśmy jak Maryja mieli odwagę powiedzieć Bogu "TAK"  i pozwolić Mu realizować Jego plan wobec każdego z nas.

BARBÓRKA  2021                  05.12.2021 r.

    Kończymy pewną epokę, piękną epokę wydobycia, epokę, która ukształtowała własną  obyczajowość   związaną  z  pracą, wypoczynkiem   i świętowaniem przez górnika, jego rodzinę i region. Likwidacja kopalni nie musi oznaczać porzucenia tego wszystkiego,  co  kształtowało  Wasze charaktery, dumę, godność, solidarność. Niech

ta Msza święta nie będzie pożegnalną.  Nadal pielęgnujcie to, co piękne. Przekazujcie to następnym pokoleniom. My zawsze będziemy o Was pamiętać, będziemy co roku polecać Was Bogu i Świętej Patronce Barbarze. 

    Dzisiaj dziękujmy Stwórcy za wszystko, co udało się wydobyć. Dziękujmy za wszelkie dobro, które było naszym udziałem. "Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas" (Ps 126) - śpiewaliśmy refren psalmu. Prośmy z psalmistą: "Odmień znowu nasz los,

o Panie..."   Ci, którzy tracą pracę, niech ją znajdą, emeryci niech nie przestają dziękować Bogu.   Wszyscy  postępujmy  drogą prostą, równą na spotkanie z Bogiem.

    Górnikom i wszystkim obecnym Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, Panu Wójtowi Krzysztofowi Dudzińskiemu i Pani Krystynie Kowalewskiej za słowa pocieszenia i dar do ołtarza.   Święta Barbaro, módl się za nami !                Ks. L.K.

Adwent, opłatki,

OPŁATKI  SĄ  JUŻ  POŚWIĘCONE

Nie czekaj, aż ktoś przyniesie ci je do domu. Sam przyjdź do kościoła. Pokłoń się Jezusowi Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, podziękuj Mu za Wcielenie i Zbawienie, poproś o potrzebne łaski. Ty zostań Jego apostołem.

          ADWENTOWE  -   dekanalne  -  międzyparafialne  -  REKOLEKCJE

   W porozumieniu z proboszczami parafii polskokatolickich należącymi do dekanatu warszawsko - łódzkiego z siedzibą w Bolesławiu podejmujemy wspólny duchowy wysiłek udziału w rekolekcjach adwentowych międzyparafialnych. Będą one polegały na udziale

w Eucharystii, wsłuchiwaniu się w Słowo Boże we własnej parafii oraz na  wzajemnej modlitwie za duszpasterzy i wiernych parafii

z dekanatu.

   W pierwszą niedzielę Adwentu  (28.XI.) modlitwę w intencji własnej wspólnoty i parafii należących do dekanatu podejmiemy my. Będziemy modlić się za wiernych parafii pw. Świętej Rodziny w Łodzi, za jej proboszcza ks. Jacka Zdrojewskiego oraz ks. Piotra Kowalczyka pomagającego w tejże parafii.

   W  drugą niedzielę Adwentu (5.XII.) szczególnie będą modlić się w intencji naszej parafii wierni z Łodzi.

   W trzecią niedzielę Adwentu (12.XII.) za parafię w Świeciechowie pw. Świętego Jana Chrzciciela oraz jej proboszcza ks. Marcina Dębskiego będą modlić się wierni i duszpasterze parafii katedralnej pw. Świętego Ducha w Warszawie oraz wierni parafii pw. Matki Bożej Wniebowziętej i Królowej Pokoju w Studziankach Pancernych z jej proboszczem ks. Henrykiem Dąbrowskim.

   W ostatnią czwartą niedzielę Adwentu (19.XII.) duszpasterz i wierni parafii w Świeciechowie będą polecać Bogu wspólnotę z Warszawy i ze Studzianek Pancernych: ks. bp Wiktora Wysoczańskiego, proboszcza tych parafii ks. Henryka Dąbrowskiego, księży współpracujących: ks. inf. Mariana Madziara i ks. Mariusza Łukaszewskiego. 

   Naturalnie, w każdą niedzielę Adwentu będziemy modlić się za wszystkie parafie i za duszpasterzy naszego dekanatu.

 

   Już teraz w łączności duchowej z współwyznawcami z naszego dekanatu prośmy Boga o ochronę granic naszej Ojczyzny,

o błogosławieństwo dla tych, którzy jej strzegą, o powrót do domu lub znalezienie odpowiedniego miejsca do życia dla wszystkich imigrantów.

   Módlmy się o dobre rozeznanie dla nas wszystkich słowami psalmu 25 z I Niedzieli Adwentu:

"Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,

naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń,

Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję."

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH -

                    Poświęcenie Krzyża                     01.11.2021 r.

   Po Mszy Świętej odprawionej w kaplicy cmentarnej przeszliśmy do nowego krzyża, który poświęciliśmy i przy którym odprawiliśmy stację za wszystkich wiernych zmarłych.

   Jeszcze raz dziękuję firmie "HENMAR" i wszystkim, którzy przyczynili się do postawienia Krzyża. Dziękuję wiernym, którzy wzięli udział w Eucharystii, procesji i wspólnej modlitwie.

Boże   Ojcze   Święty,  Ty    postanowiłeś,   aby   krzyż  Twojego
Syna stał się źródłem wszelkich błogosławieństw  i przyczyną wszelkich łask. Bądź z nami łaskawie, gdy wznosimy ten krzyż, na  znak  naszej  wiary,  i  spraw,  abyśmy  przez   zjednoczenie

z  Chrystusem  w   tajemnicy  Jego   męki,    dostąpili   wiecznej

radości zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

BIERZMOWANIE                                                                                                                                 23.10.2021 r.

   W sobotę 23 października  przeżywaliśmy Eucharystię podczas której 16 uczniów szkół ponadpodstawowych  przyjęło sakrament bierzmowania. Dziękujemy przede wszystkim Panu Bogu za dobrą, spokojną i słoneczną pogodę, o którą modliliśmy się. Dziękujemy Duchowi Świętemu za prowadzenie i dary. Bardzo dziękuję księżom, którzy do nas przyjechali z Warszawy: Ks. inf. kanclerzowi  Marianowi Madziarowi oraz ks. Mariuszowi Łukaszewskiemu. Dziękuję młodzieży za aktywny i świadomy udział we Mszy św., prowadzenie modlitwy wiernych i podziękowania po Mszy św., p. katechetce Danucie dziękuję za czytanie Słowa Bożego i pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości, rodzicom dziękuję za współudział w przygotowaniu dzieci do przyjęcia sakramentu i złożone ofiary, dziękuję p. organiście, kościelnemu, ministrantom i wszystkim, którzy modlili się z nami.

   Dzisiaj oraz w niedzielę za tydzień po Mszy Świętej o 12.00 młodzież, która przyjęła bierzmowanie będzie mogła odebrać dyplomiki – pamiątki bierzmowania.    

Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś

te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, 

ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności

i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dożynki Parafialne 2021

D O Ż Y N K I    2021                                                                        15.08.2021

     Uroczystość  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to dobra okazja

by podziękować Bogu za plony i prosić o urodzaj.

Przez ręce Maryi  będziemy prosić Stwórcę o wszelkie dobro dla naszych rodzin, parafii i Kościoła.

Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. Chleb już upieczony, wieńce przygotowane, niech nas nie zabraknie w gościnie u Boga - na Eucharystii.

 

Przypomnę, że Msze święte 15 sierpnia są tak jak w niedzielę (7.30, 9.30, 12.00)

Poświęcenie bukietów z kwiatów, ziół, zbóż, owoców, warzyw będzie podczas każdej Mszy a poświęcenie chleba, wieńców i procesja będzie na Mszy o 9.30.

"Panie, nasz Boże, Ty sprawiasz, że na ziemi rosną trawy, zioła i zboża na pożywienie i lekarstwo dla ludzi i zwierząt. (...)

Prosimy Cię, pobłogosław + przyniesione do Ciebie pierwociny zieleni tego roku ...

Zachowaj je od suszy, gradu, powodzi i wszelkiej szkody..."

BOŻE   CIAŁO                                                                                                                                                                               03.06.2021 r.

    Widziałem Chrystusa ukrytego w Chlebie.  Widziałem  radość  w  oczach  naszego  Pana, widziałem szczęście i radość w oczach dzieci, rodziców

i wszystkich, którzy znaleźli dzisiaj czas i przyszli uczcić obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Dzisiejsze święto to święto odwagi. Najpierw nasz Pan odważa się wyjść pomiędzy nas grzeszników, wychodząc naraża się na naszą obojętność, niewiarę, lekceważenie. Ale my tej odwagi Pana tak bardzo potrzebujemy. «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników».  Świadomi  naszej  słabości  mieliśmy  odwagę  przyjść do kościoła, uczestniczyć w Eucharystii, wyspowiadać

się i przyjąć jedyne skuteczne lekarstwo na wszelkie choroby.  "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje".  Dziękujemy  Ci,  Panie Jezu,  za  ten  dzień.

Był piękny, ciepły i słoneczny. Uzdrów w nas to, co chore, wskrześ to, co umarło, uświęć nasze życie swoją obecnością.  

DRUGA  PIERWSZA  KOMUNIA  W  PARAFII                                                                                           30.05.2021 r.

   Dzisiaj 30 maja  w  Uroczystość  Trójcy  Najświętszej  kolejne  dzieci przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej. Dla nich to była Pierwsza Komunia,

w parafii to druga w maju uroczystość komunijna. Prognozy meteorologiczne na dzień dzisiejszy były pesymistyczne, ale my wczoraj przed spowiedzią wraz z rodzicami prosiliśmy Jezusa o ładną pogodę. Przypomnieliśmy sobie zatrwożonych uczniów i to jak nasz Pan uciszył burzę na jeziorze: «Panie, ratuj, giniemy !»  A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary ?» Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza. (Mt 8, 25-26). I byliśmy świadkami cudu. Przed Mszą Świętą przestał padać deszcz, wiać wiatr, zrobiło się ciepło. Mogliśmy rozpocząć uroczystość zgodnie z planem - przed kościołem - obrzędem błogosławieństwa dzieci przez rodziców: "Błogosławieństwo twoich rodziców niech ci towarzyszy do ołtarza Pańskiego i na całe życie ...".  

   Takie chwile są zawsze wyjątkowe dla dzieci, rodziców, chrzestnych ... i dla mnie.  Rodzice  brali  czynny  udział  w  liturgii.  Czytania mszalne mieli

p. Martyna i p. Michał. Modlitwę wiernych: p. Marta, p. Ania, p. Grzegorz, p. Milena, p. Agnieszka, p. Sławomir, p. Ola.  Wierszyki - podziękowania dla Jezusa, księdza, rodziców, nauczycieli i modlących się z nami pięknie wyrecytowały dzieci: Emil, Gabrysia, Amelka,Mateusz, Gabrysia, Amelka.

   Po Mszy Świętej jak zwykle pozowaliśmy do zdjęć. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za dar wspólnej modlitwy. Niech nasza przyjaźń z Jezusem rozwija się i przynosi święte owoce.

DZWONY                                                          16.05.2021 r.

Pan Jakub Mucha ma wiele zainteresowań, między innymi fascynują go dzwony kościelne. We wtorek 11 maja 2021 r. odwiedził nas, wszedł na wieżę kościelną, nagrał i zarchiwizował dzwony naszej parafii. Teraz wiemy, jak mają na imię, ile ważą, kiedy powstały i w jakim tonie akustycznym dźwięczą oraz możemy ich posłuchać, nie wychodząc z domu.  Na końcu nagrania słychać suczkę Figę, która najwyraźniej nie przepada za tymi dźwiękami.

Wielu z parafian mieszka daleko od kościoła i może jeszcze w ogóle ich nie słyszeli. To zapraszamy do odsłuchania ...

Jakubowi dziękuję za odwiedziny i życzę pomyślności.   

PIERWSZA  KOMUNIA                                                                                                                                       09.05.2021 r.

   Dzisiaj nawet pogoda była dla nas łaskawa. Ta piękna słoneczna niedziela na zawsze pozostanie w pamięci dzieci, które po długim oczekiwaniu mogły wreszcie przyjąć Jezusa do swoich serc. Kolejna gromadka  dzieci  jeszcze  musi  poczekać do 30 maja.

Będziemy prosić Boga o dobrą pogodę również dla tych dzieci.

   Warto zaprzyjaźnić się z Chrystusem, zaprosić Go do swojego serca i zrobić wszystko, żeby było Mu w nim dobrze, bo Chrystus jest też naszą siłą i mocą, jest niewyczerpanym źródłem nowych sił. Dlatego św. Paweł powiedział, że w Chrystusie wszystko może, z Chrystusem nie ma rzeczy niemożliwych.

   W dzisiejszej Ewangelii przeczytaliśmy również bardzo ważne słowa Jezusa: „Trwajcie w miłości mojej ! /.../, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna” (J 15, 9-17). Słowo TRWAĆ w języku greckim oznacza też zamieszkiwanie. Trwałość jest cechą gwarantującą nienaruszalność oraz rozwój. Jezus prosi swych uczniów o trwanie w Nim, bo jedynie nieprzerwane zamieszkiwanie w Jego łasce powoduje owocowanie, czyli rozwój duchowy.  O ten duchowy rozwój naszych dzieci będziemy modlić się codziennie w Białym Tygodniu.

Dobry Pasterz.jpg

Czwarta niedziela wielkanocna nazywana  jest  Niedzielą  Dobrego  Pasterza.

Rozpoczyna ona tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.

Jezus, Syn Boży, przedstawia się jako Dobry Pasterz, który troszczy się o swoją owczarnię.

Troskę o owczarnię w sposób szczególny wypełniają w imieniu Jezusa kapłani.

Módlmy się również o powołania dla  Kościoła Polskokatolickiego.

Niech nie zabraknie w nim świętych, ofiarnych, pracowitych duchownych,

którzy zechcą naśladować Dobrego Pasterza, który daje życie swoje za owce.

Życzenia Wielkanoc.jpg

ŻYCZENIA   WIELKANOCNE

​                                              O dniu radosny, pełen chwał 

                                              Dziś Jezus Chrystus z grobu wstał,

                                              Nam z martwych wstania przykład dał. Alleluja !            

​Moi Drodzy,

już na początku Wielkiego Postu w obrzędzie posypania głów popiołem Bóg ukazał nam, czym jesteśmy bez Niego: popiołem, pyłem unoszonym i targanym przez powiew wiatru.

Teraz przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Bóg pokazuje nam jak bardzo nas kocha i troszczy się o nas, pokazuje nam, czym możemy być w Jego obecności, przyjmując Go i oddając się w Jego ręce stajemy się Jego dziećmi. 

Czas pandemii pokazuje nam jak kruche są nasze plany, życie, wszystko to, co posiadamy

i robimy. Jak słaba jest nasza wiara, jak wielki jest nasz lęk o zdrowie i życie.

Życzę wszystkim spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym. Niech Jego obecność opromienia wszystkie nasze dni i sprawy. Niech dodaje nam odwagi, pomnaża wiarę, niesie nadzieję i miłość. Życzę zdrowych, spokojnych, pogodnych, radosnych Świąt. 

                                                                                                                           Ks. L. K.

NAJNOWSZE:                          

                             Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę odbędzie się zgodnie z aktualnymi zasadami

                             i ograniczeniami.

                          -  W Bolesławiu przy kościele o g. 8.30, 9.00, 9.30 i 13.00.

                          -  Na Hutkach o g. 10.00,

                          -  na ul. Ponikowskiej (przy kapliczce) o 10.30

                          -  na Podlipiu o 11.00 przy krzyżu na posesji nr 48, o g.11.20 na posesji nr 183 ( przed

                             domem p. Taborek), o 11.40 przy krzyżu na posesji 308 (p. Poczęśni),

                          -  w Bukownie (ul. Sławkowska) o 12.00.

                     

               Uwaga ! Przy poświęceniu może być tylko 5 osób w maseczkach zachowując dystans 1,5 m.

                             Zatem przynosimy święconkę, zostawiamy, po poświęceniu odbieramy w dowolnym

                             czasie zachowując przepisy. 

W.Post.jpg

WIELKI   POST

   Popielcem rozpoczęliśmy Wielki Post. Ten święty czas ma posłużyć naszemu nawróceniu.    Wszyscy   go   potrzebujemy,   nawet     gdy     jesteśmy    ochrzczeni 

praktykujący, bo nawracanie się to nic innego, jak doskonalenie postępowania, usuwanie  wszystkiego,  co  utrudnia  nam  łączność  z  Chrystusem  czy też łączność

tę zrywa. Niech Wielki Post, jak modlimy się w prefacji na dzisiejszą niedzielę, będzie dla nas czasem przygotowującym nas do owocnego obchodzenia Świąt Wielkanocnych z czystym sercem tutaj na ziemi, a ostatecznie dojściem do Paschy wieczystej.

NIEDZIELA  SŁOWA  BOŻEGO                                                    24.01.2021 r.

 

   "Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie." 1 Tes 5,19-21

Zgodnie z powyższą radą św. Pawła włączyliśmy się w inicjatywę papieża Franciszka, który ustanowił III Niedzielę Zwykłą jako poświęconą krzewieniu Słowa Bożego.

W  naszej  parafii  po  Mszy św. o g. 12.00 wierni  losowali  karteczki zawierające cytaty

z   dzisiejszych  czytań.  Było  ich  około  30  i  pochodziły  z  księgi  proroka  Jonasza,

z psalmu, Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian i Ewangelii św. Marka.

Mam  nadzieję, że  parafianie, rozważając wylosowane cytaty, podejmą dialog z Bogiem

i właściwie odczytają skierowane do nich Słowo.

Aha, sarenka ze zdjęcia nie otrzymała karteczki, ale wolność. Weszła na teren przy kościele i nie mogła znaleźć wyjścia. Przy mojej pomocy bezpiecznie powróciła do lasu.

Spełniam  obietnicę  daną  dzieciom  klas 2 i 3, że zamieszczę jej zdjęcie na tej stronie.

KOLĘDA  " DO  PROGU " dobiega końca .

 

   Odwiedziny duszpasterskie dobiegają końca. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie przyjmowali w swoich domach, „w progach”, przychodzili z kolędą do kościoła czy wpłacali ofiary na konto parafii. Niech dobry Bóg wynagrodzi Waszą hojność. Imiennie dziękuję wszystkim w niedzielę po Mszy św. o 9.30.  Za  Was  wszystkich  dziękuję Bogu i proszę w Nowennie do Najświętszego Serca Pana Jezusa o potrzebne dla Was łaski.

  Kolęda w tym roku przebiegała nieco inaczej. Jestem wdzięczny Bogu i Wam wszystkim za możliwość spotkania się i wspólnej modlitwy. To dobra okazja do poznania naszych wspólnych problemów, modlitwy o uzdrowienie, podzielenia się  troskami i radościami życia. 

   Modlitwa na zakończenie nowenny

Boskie Serce Jezusa, racz przyjąć pokorny hołd czci, jaki starałem się złożyć Ci w tej nowennie. Niech moje serce,  oczyszczone z grzechów i wszelkich błędów w sakramencie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami, o które  prosiłem. Udziel mi także szczególnej łaski, o którą Cię przez te dni gorąco błagałem ( zdrowia i wszelkich łask dla moich parafian, którzy przyjmowali mnie w swoich domach, mieszkaniach, którzy składają ofiary i troszczą się o dobro parafii). A jeśli Twoja wola jest inna, daj mi ją zrozumieć i przyjąć bez buntu i szemrania. Ty, o Jezu,  jesteś moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi naprawdę potrzeba. Niech się zawsze spełnia Twoja święta wola w niebie i na ziemi. Amen.

TRZECH   KRÓLI - Uroczystość Objawienia Pańskiego        6 stycznia 2021

 

    Dzisiejsza uroczystość wpisuje się w dalszy ciąg radosnych obchodów Bożego Narodzenia. Jezus Chrystus zaraz po urodzeniu objawił się nie tylko prostym pasterzom, ale również Mędrcom i całemu światu.

    Pospieszmy i my do Dzieciątka Jezus i oddajmy Mu pokłon. Szczególnie  zapraszamy na Mszę Świętą o g. 12.00,  podczas  której  kolędy  śpiewać  będą  siostry  Rózia, Mania i Ania z Krakowa.

      ----------------------------------------------------------------------------

​     O godzinie 13.30 pożegnamy naszą drogą parafiankę

                      śp. Bronisławę Pietrzyk                           

      -----------------------------------------------------------------------------

     Kolędę na Krążku i ul. Polnej rozpocznę po pogrzebie.      

     ----------------------------------------------------------

swieto-trzech-kroli-ruchomy-obrazek-0088

NOWY  ROK  2021    Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

   Mamy nadzieję, spodziewamy się, że Nowy Rok będzie lepszy, bez epidemii, chorób, niepokoju ...  Szukajmy nadziei i pomocy w pewnym źródle - w Bogu. Ludzkie obietnice często zawodzą. Kto pokłada nadzieję w ludziach może przeżyć rozczarowanie, dlatego my szukamy nadziei w innym źródle, to źródło pokazuje nam Święta Boża Rodzicielka Maryja, od starożytnych czasów  nazywana  Hodigitrią, czyli "wskazującą drogę".

Jest nią Jezus. Idźcie do Jezusa ! Dzisiaj przyszliśmy do Niego, znaleźliśmy Go  w Eucharystii. W Nim jest pełnia życia.

   Święta Boża Rodzicielko, na progu Nowego Roku zawierzamy Tobie nasze życie, nasze rodziny, parafię, Kościół. Niech nie mdleje Twoja ręka wciąż wskazująca na Jezusa.

   Wszystkim życzę na Nowy Rok opieki Maryi, błogosławieństwa Bożego, nadziei płynącej z Eucharystii, komunii z Chrystusem w Mistycznym Ciele Kościoła.

                                                        Ks. Leszek Kołodziejczyk

Boża Rodzicielka.jpg
bottom of page