top of page

KRÓL  ZACZĄŁ  KRÓLOWAĆ  !                                                           20.11.2016 r.

 

     Przez  publiczne  i  uroczyste  odczytanie   "Aktu  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana"  dołączyliśmy  do  parafii  i  wspólnot,  które  intronizowały  Chrystusa,  poddały  się Jego władzy,  zawierzyły Mu Państwo Polskie, Kościół, parafię, życie osobiste i rodzinne. Po każdej  Mszy  Świętej  przed  Najświętszym  Sakramentem wołaliśmy:  Króluj  nam  Chryste ! Dziękowaliśmy  i  przyrzekaliśmy.  Zdajemy  sobie  sprawę,  że  to dopiero początek, "mocne uderzenie  w  dzwon",  przed nami wielkie zadanie pogłębiania wiary, powrotu do Boga. Zrobiliśmy pierwszy krok. Otworzyliśmy szeroko drzwi Jezusowi, ugięliśmy kolana. Jezu, ratuj nas od wszelkich zagrożeń, przede wszystkim od utraty wiary i zbawienia.

Wszystkim parafianom dziękuję za dar wspólnej modlitwy. Dzisiaj frekwencja w kościele była większa niż zwykle. Oby tak dalej.  Do zobaczenia wkrótce.

                                                                                                Ks. Leszek 

KRÓLUJ  NAM  CHRYSTE  !

 

     Możemy  uznać,  że  figura  Chrystusa  w  głównym  ołtarzu  naszego  kościoła   parafialnego przedstawia  KRÓLA.  Wskazuje na to korona na głowie naszego Pana. Wprawdzie w rękach nie widzimy  berła – symbolu  najwyższej  władzy,  ale  te  ręce  są  wyciągnięte  do wiernych, jakby Chrystus Król chciał nas wszystkich przygarnąć i pobłogosławić.

     Moi  Parafianie  wysłuchali  wiele  kazań  o Chrystusie Królu i o Jego Królestwie. Wielokrotnie mówiłem i pisałem o Służebnicy Rozalii Celakównej i Ruchach Intronizacyjnych działających na  rzecz  uznania  Jezusa Chrystusa za Króla Polski. Działania te przez wiele lat napotykały na niechęć  czy  wręcz wrogość niektórych przedstawicieli  władz duchownych i świeckich.  Jeszcze cztery lata temu, po Liście Episkopatu, „O królowaniu Jezusa Chrystusa” z 2012 r.,  wydawało się,  że do  intronizacji  nigdy nie  dojdzie.  Tymczasem  stało  się  coś  niezwykłego. Misja Rózi Celakównej, modlitwa i praca wielu ludzi  nabrała  wymiernego  kształtu.  Już w 2013 r. Episkopat powołał  Zespół  ds.  Ruchów   Intronizacyjnych,  a  ostatecznym  owocem   jego  pracy   jest Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana .

    Wprawdzie jest jeszcze wiele wątpliwości, czy ten Akt zgodny jest z wolą samego Chrystusa,

bo w jego formule nie ma wprost użytego słowa „Jezus Król Polski”, nie pojawia się również samo słowo  „Intronizacja”, ale już w  treści  Aktu  wiele mówi się o Narodzie Polskim i o Polsce, o tym,

że Jezus zostaje uznany Królem  w  Polsce nad  Narodem Polskim.  Ogłoszono  konkretną  datę

i miejsce uroczystego odczytania Aktu, dokona się on 19 listopada 2016 r. w Krakowie - Łagiew- nikach, w przeddzień  liturgicznej  Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata. W  niedzielę 20 listopada w Uroczystość Chrystusa Króla  Akt będzie czytany w parafiach.

    Również w naszej parafii uroczyście przed Najświętszym Sakramentem uznamy Chrystusa za naszego Króla, za Króla Polski, Króla naszej parafii, naszych rodzin, naszych serc.

SERDECZNIE   ZAPRASZAM  DO  UDZIAŁU  W  TYM   WYDARZENIU.

                                                                                        Ks. Leszek Kołodziejczyk

Poświęcenie nowego wozu bojowego dla OSP  PODLIPIE                       03.09.2016 r.

      W  sobotę 3 września  wraz  z  proboszczem  parafii rzymskokatolickiej ks. Sylwestrem Kulką poświęciliśmy  nowy wóz bojowy dla OSP Podlipie.   Bardzo  dziękujemy  druhom  strażakom  za zaproszenie, życzliwe przyjęcie i wspólną modlitwę.  Niech  Bóg  błogosławi Wam i waszej służbie

a święty  Florian  niech  wyprasza  Wam odwagę i męstwo w walce z żywiołami.  Szczęść Boże !

                                                                                                                 Ks. Leszek K.

bottom of page