top of page
Image by Victoria Strukovskaya

BARBÓRKA  2022

    "Barbara   święta  o  górnikach   pamięta".   My   również    pamiętamy

o Górnikach, a oni pamiętają o swojej patronce. Dzisiaj razem dziękowa- liśmy  za  lata  pracy  w  likwidowanej już kopalni rudy cynku i ołowiu.    

     Kopalnia zamknięta, ale Górnicy żyją. Jedni przeszli na emerytury, inni pracują w kopalniach węgla, miedzi lub w innych zawodach. O wszystkich pamiętaliśmy, wszystkich  polecaliśmy świętej Barbarze i Bożej dobroci.  

     Modlitwie towarzyszyły dzieci przygotowujące się do Komunii. Przyniosły ze sobą lampy - symbole gotowości i oczekiwania na przyjście Oblubieńca - Jezusa.  Dzieciom  również wypraszaliśmy potrzebne łaski. 

     Wszystkim dziękuję za obecność i dar wspólnej modlitwy. Górnikom życzymy zdrowia, opieki św. Barbary i Bożego błogosławieństwa. 

     Szczęść Boże !           

                                                 Ks. Leszek Kołodziejczyk

UROCZYSTOŚĆ  WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH     2022 r.

   Pierwsze dni listopada przypominają nam o naszej przemijalności,  przemijalności tego świata. Tę prawdę ogłosił również św. Paweł: "Czas jest krótki. (…) Przemija bowiem postać tego świata"

                                                                                                 (1 Kor 7, 29. 31) 

​   Uroczystość Wszystkich Świętych wskazuje jednak na jeszcze coś innego, na to, że życie jest silniejsze od śmierci, że życie może trwać po śmierci.

 

   Dzisiaj jest uroczystość żyjących, którzy przeszli przez śmierć, ale żyją życiem wiecznym w Bogu, żyją we wspólnocie świętych.

 

   Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam jak my możemy osiągnąć takie życie. Mamy iść drogą błogosławieństw. To jest droga świętości.

   Bóg zapłać wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy Świętej i procesji żałobnej na cmentarzu. Niech pragnienie nieba i świętości nigdy w nas nie wygaśnie.

                                                Ks. Leszek K.    

PAŹDZIERNIK - MIESIĄC  RÓŻAŃCA  ŚWIĘTEGO.  Poświęcenie różańców komunijnych i wykonanych z różnych nasion i owoców.  

                                                                                                                                                                                          16.10.2022r.

    "Przynieśliście piękne różańce do kościoła. Są zrobione z kasztanów, koralików, jarzębiny a nawet z orzechów. Pamiętajcie, że nie są one tylko do ozdoby czy na dobrą ocenę. Różaniec jest do modlitwy. 

    Dzisiaj poświęcę również różańce komunijne, przyjmiecie je z rąk rodziców i ucałujecie. Modląc się na nich wypraszajcie łaski dla siebie, rodziców i dziadków. Od Maryi uczmy się miłości do Jezusa i Kościoła."     Ks. L.K.

DOŻYNKI  PARAFIALNE 2022      UROCZYSTOŚĆ  WNIEBOWZIĘCIA  NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI  PANNY,   15.08.2022 r.

    Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny była kolejną okazją, aby spojrzeć w niebo, gdzie już jest Maryja, Matka Jezusa i nasza najlepsza Matka. Tak jak Ona i my jesteśmy powołani, aby po zakończeniu ziemskiego życia pójść do nieba. Żeby tak się stało, powinniśmy Ją naśladować. Uroczystość Wniebowzięcia była dla nas wyjątkową okazją, aby przyjrzeć się Jej życiu, uwielbić Boga, dziękować za plony, prosić

o opiekę. Uczyniliśmy to w naszej wspólnocie parafialnej, pamiętając również o wszystkich nam bliskich, o ofiarodawcach parafii, wiernych,

o rolnikach. Prosiliśmy o sprawiedliwe zakończenie wojny na Ukrainie, o pokój w Polsce i na świecie.

 

    Wraz z nami modlił się Wójt Gminy Bolesław p. Krzysztof Dudziński z małżonką Joanną, któremu dziękujemy również za ofiarowane parafii okolicznościowe chleby, dziękujemy radnemu gminy p. Mirosławowi Ćwięczkowi z małżonką oraz Kołu Gospodyń Wiejskich z Podlipia.

Bardzo dziękuję za pomoc i przygotowanie parafialnego wieńca dożynkowego p. Elżbiecie Wiktor i p. Stanisławie Porębskiej.

    Dziękuję wszystkim modlącym się z nami.  Niech Maryja Wniebowzięta ma Was w swojej opiece.

                                                                                                                                                     Ks. Leszek Kołodziejczyk  

BOŻE  CIAŁO                16.06.2022 r.

    „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.  Uroczystość Bożego Ciała ma swoją piękną historię. Sam Pan Jezus zainicjował ustanowienie tego święta, objawiając się św. Juliannie z Cornillon (1192-1258) przełożonej klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege w 1245 r. Jezus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała - czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna. Jednak w tym samym roku biskup Robert zmarł. Wyższe duchowieństwo miasta, za namową teologów,  uznało  krok  zmarłego  ordynariusza za przedwczesny,

a wprowadzenie święta pod taką nazwą za wysoce niewłaściwe. Co więcej, omalże nie oskarżono św. Julianny o herezję. Karnie została przeniesiona z klasztoru w Mont Cornillon na prowincję (1247 r.). Po interwencji archidiakona katedry w Liege, Jakuba, kardynał Hugo zlecił ponowne zbadanie sprawy i zatwierdził święto. W roku 1251 po raz drugi archidiakon Jakub poprowadził ulicami Liege procesję eucharystyczną. Pan Jezus hojnie wynagrodził za to gorliwego kapłana. Ten syn szewca z Troyes (Szampania) został wkrótce biskupem w Verdun, patriarchą Jerozolimy i ostatecznie papieżem (1261-1264). Panował jako Urban IV. On też w roku 1264 wprowadził w Rzymie uroczystość Bożego Ciała. (www.brewiarz.pl).

Dzisiaj dziękowaliśmy Jezusowi za obecność w Najświętszym Sakramencie, niech to dziękczynienie trwa nieustannie. Pamiętajmy, że w każdej Mszy Świętej Nasz Pan umiera i zmartwychwstaje, że jest obecny i karmi nas swoim Ciałem.

PIERWSZA   KOMUNIA   ŚWIĘTA                             08.05.2022 r.

    Poczucie bezpieczeństwa to jedna z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka. Szukamy bezpiecznego miejsca, kupujemy drogą broń, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom naszej Ojczyzny. Mimo licznych zapewnień nie czujemy się bezpiecznie. Przez dwa lata straszono nas niewidocznym wirusem, teraz boimy się wojny. Sami nie jesteśmy w stanie zagwarantować sobie pokoju, wyzbyć się lęku o przyszłość. Może prawdziwego pokoju, bezpieczeństwa należy szukać gdzie indziej ? Dzisiaj jest Niedziela Dobrego Pasterza. Jezus mówi do każdego z nas: Ja jestem dobrym pasterzem ..., życie moje oddaję za owce. Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.  Czy już domyślacie się, Kto jest gwarantem naszego bezpieczeństwa ? Jezus, który mówi: Ja i Ojciec jedno jesteśmy.  Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne ? - Pytali zdumieni ludzie po uciszeniu burzy na jeziorze. My już wiemy, kim jest Jezus. To Pan mój i Bóg mój - powtarzamy za Tomaszem. Dzisiaj Jezus daje Wam siebie. Bierzcie i jedzcie to jest Ciało moje ..., Ciało moje jest prawdziwym pokarmem..., Kto spożywa moje ciało ma życie wieczne.

    Dzisiaj macie wielu gości, każdemu z nich dziękujemy za obecność, za dar wspólnej modlitwy, każdy jest ważny i kochany ...

Niech Jezus będzie najważniejszym Gościem, najcenniejszym prezentem, skarbem. Nie tylko dzisiaj, zawsze. Dzisiaj Mu powiedzmy: kochamy Cię Jezu, dziękujemy Ci, nigdy nas nie opuszczaj i nam nie pozwól zapomnieć o Tobie.

    Jeszcze raz dziękuję Wam, Rodzicom, Wychowawcom, Nauczycielom, Katechetom za wszelką pomoc i współpracę. Wszystkim obecnym za troskę i modlitwę. Zapraszam w Białym Tygodniu na codzienną Mszę Świętą o g. 18.00. Pełni wesela i Ducha Świętego szczęśliwie przeżywajcie ten dzień i bezpiecznie wracajcie do swoich domów.      

                                                                                   Ks. Leszek Kołodziejczyk                      

Wielka  Sobota,  błogosławieństwo pokarmów   na   stół   wielkanocny,

Wigilia Paschalna, Rezurekcja 2022

POMOC   DLA   UKRAINY

   Na wiele sposobów możemy pomagać uchodźcom wojennym z Ukrainy. Wiele uwierzytelnionych organizacji prowadzi zbiórkę darów i pieniędzy. Ich adresy i numery kont bankowych możemy znaleźć między innymi na  stronie: pomagamukrainie.gov.pl

  Można również zgłosić swoją chęć pomocy w Urzędzie Gminy lub w innej jednostce samorządu terytorialnego.

 

Możesz również pomóc poprzez złożenie ofiary pieniężnej do specjalnie przygotowanej puszki stojącej w naszym kościele parafialnym, wpłacając pieniądze  na konto bankowe naszej parafii z dopiskiem "Pomoc dla Ukrainy"  lub przynosząc do kościoła produkty spożywcze (suche) takie jak makarony, kasze, ryż, konserwy, czekolady, batony, kawę ...

  Ofiary pieniężne przekażemy uwierzytelnionej organizacji charytatywnej lub prosto do parafii leżącej na terenie Ukrainy.  Dary żywnościowe przewieziemy do punktu dystrybucyjnego. 

               Nazwa i nr konta bankowego naszej parafii: Bank Pekao SA Oddział w Olkuszu

                                      nr konta: 95 1240 4940 1111 0010 3546 6339  

Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II
  Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi  wszystkich ras i pokoleń.

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.
  Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

   Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

POŚWIĘCENIE    ŚWIEC   KOMUNIJNYCH                                                                   6.02.2022 r.

 

     W niedzielę 6 lutego podczas Mszy św. o 12.00 poświęciłem świece do Pierwszej Komunii św.  Do uroczystości przygotowuje się dziesięcioro dzieci. W środę w Święto Ofiarowania Pańskiego poświęcaliśmy gromnice. Dziękowaliśmy Bogu za przyjście Chrystusa, za Jego ofiarę i za Jego światło, które nas oświeca, prowadzi i ocala od smutku, zwątpienia i śmierci.

     Dzisiaj dzieci przyjęły zapalone świece z rąk swoich rodziców.   Kiedyś z ich woli dzieci przyjęły chrzest,

stały się dziećmi Bożymi i członkami Kościoła.  W  czasie  chrztu  rodzice obiecali Panu Bogu i Kościołowi,

że dołożą starań, aby rozwijać w sercach dzieci  wiarę  w  Boga  i świadomość przynależności do Chrystusa

i Jego Kościoła.

     Rodzice przekazując zapalone świece swoim dzieciom nawiązali do słów kapłana wypowiedzianych podczas chrztu: „Przyjmijcie światło Chrystusa” oraz: „Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości... ”.

     To przede wszystkim rodzice dla swoich dzieci mają być takim światłem. Światłem, czyli przykładem życia religijnego, światłem, które sprawia, że dzieci odmawiają pacierz, przychodzą z rodzicami na Msze świętą w niedziele.

     W Ewangelii usłyszeliśmy słowa Chrystusa skierowane do Szymona: „Wypłyń na głębię ...”. To wołanie Bóg kieruje również do nas. Wszyscy jesteśmy powołani do bycia chrześcijaninem nie byle jakim, nie przeciętnym, ale odważnym i zaangażowanym.

     Dziękuję Wam za dar obecności i wspólnej modlitwy. Do kolejnego spotkania :)             Ks. L.K.

NIEDZIELA  SŁOWA  BOŻEGO                             23.01.2022 r.

       Po raz drugi w naszej parafii obchodziliśmy Niedzielę Słowa Bożego.  Została ona ustanowiona przez Papieża Franciszka Listem Apostolskim 30 września 2019 r. w 1600 rocznicę śmierci św. Hieronima, który przetłumaczył Pismo święte z greki na łacinę. Niedziela Słowa Bożego obchodzona jest w III niedzielę okresu zwykłego. W tym roku było to 23 stycznia.

 

       Podczas   każdej   Mszy   Świętej   zachęcałem   do   uważnego  słuchania czytań mszalnych a po Eucharystii losowo wybieraliśmy karteczki

z fragmentami czytań do ponownego rozważenia w domu.

       Według Papieża   „Celebrowanie  Niedzieli  Słowa  Bożego  wyraża charakter ekumeniczny, ponieważ  Pismo Święte wskazuje tym,  którzy  się  w  nie  wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść do trwalej i autentycznej jedności”.

       Sięgajmy po ten wielki dar Słowa jak najczęściej. Przy tej okazji może odkryjemy w domu Pismo Święte, do którego już dawno nie zaglądaliśmy ?

       Ja najczęściej korzystam z aplikacji w telefonie, ale dzisiaj z radością czytałem Pismo Święte otrzymane wiele lat temu przez wdzięcznych rodziców dzieci, które nauczałem.

                                                                                        Ks. Leszek Kołodziejczyk

  

bottom of page