top of page

BOŻE NARODZENIE                                                         A.D.  2019 r.

    To  Uroczystość,  która  przypomina  nam   chrześcijanom  i  wszystkim ludziom

o Bogu, "który jest" w Jezusie Chrystusie dla nas.

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. (J 3,16-17).  

Boże Narodzenie niech będzie szczególnym świętem rodziny, również tej parafialnej i kościelnej. Tak jak Maryja i Józef w ręce Boga oddajmy naszą wspólną przyszłość. Wszelkie obawy, które rodzą się w naszych sercach, zostaną rozwiane  z  chwilą  przyjęcia  Jezusa.  Niech  On  będzie  źródłem  nowego życia.

Wszystkim życzymy odwagi przyjęcia Dzieciątka Jezus pod dach swojego domu.   

Przyjdź Panie Jezu i zostań z nami !

                                                                        

Przypominam, że Pasterka w naszej parafii sprawowana będzie w Wigilię

(wtorek) o g. 22.00.  Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy.

Msze Święte w Święta:

Środa – 25 grudnia Uroczystość Narodzenia Pańskiego

  7.30 Msza św. za śp. Lucję i Stefana Ostalak.

  9.30 Msza św. za śp. Adama Cabaja – im., Otylię i Franciszka Cabaj, Ignacego

                                    i Mariannę Puz, Stefanię Stanisławską.

12.00 Msza św. za śp. Przemysława, Czesława Marczewskich, Władysławę

                                  i Władysława Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

We Mszy Świętej chrzest Alicji

Czwartek – 26 grudnia Świętego Szczepana, pierwszego męczennika

  7.30 Msza św. za śp. Władysława Łaskawca – int. od mamy i siostry.

  9.30 Msza św. za śp. Tomasza Kolczyka – int. od rodziców i sióstr.

12.00 Msza św. za śp. Elżbietę i Stanisława Czerniak – int. od wnuczka Alana z żoną  

                               Kasią i synem Marcelem.

 BARBÓRKA   2019                                                                                                                                                     08.12.2019 r.

 

    Kolejna Barbórka za nami ! 

    W niedzielę 8 grudnia w naszej parafii modliliśmy się w intencji górników z Zakładów Górniczo - Hutniczych "Bolesław" S.A.  Po uciechach cielesnych - karczmach piwnych - przyszedł  czas  na  pokarm  dla duszy.  We  Mszy Świętej uczestniczyli:  Bogusław Ochab - Dyrektor Naczelny, Prezes Zarządu,

Paweł Grzebinoga - Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny, Dariusz Binkiewicz - Członek Rady Nadzorczej, Naczelny Inżynier Kopalni, Ryszard Sajkowski - Naczelny  Inżynier  Kopalni, sztygarzy,  kierownicy,  pracownicy,  górnicy, delegacje  Związków  Zawodowych  działających przy Zakładach.

Władze Powiatu Olkuskiego reprezentowała Wicestarosta p. Krystyna Kowalewska, Władze Gminy Bolesław p. Wójt Krzysztof Dudziński z małżonką oraz Zastępca Wójta p. Agata Borkiewicz. Obecnością zaszczycili nas również p. Tomasz Bargieł - radny powiatu, p. Stefania Pichlak - Sołtys Bolesławia.  Wierszyki i piosenkę dla górników wykonały dzieci z Przedszkola im. Barbórki w Bolesławiu pod opieką nauczycielek: Adrianny Imielskiej, Marceli Cieślik i katechetki Danuty Rzepki. Dzieci za występ otrzymały oklaski oraz okazałe torby ze słodyczami. Górnicy w procesji ofiarnej przynieśli do ołtarza chleb, wino, kosz pięknych biało - czerwonych kwiatów i rudę cynku. Orkiestra dęta pod batutą p. Jerzego Sojki wraz z prezesem Bogusławem Soleckim wykonywała stosowne utwory muzyczne. 

    Pod koniec Mszy Świętej głos zabrali: p. Wójt Gminy oraz Wicestarosta Krystyna Kowalewska. Pan Wójt nie tylko złożył górnikom życzenia, ale też podziękował Prezesowi Bogusławowi Ochabowi i Zarządowi Kopalni za to, że swoją wiedzą, doświadczeniem, ciężką pracą przyczyniają się do dobra całej gminy i powiatu. Zakłady Górniczo - Hutnicze Bolesław wraz z kopalnią i hutą to tysiące miejsc pracy, to możliwość rozwoju, awansu i działalności dla wielu mieszkańców naszej gminy. Kończąc przemowę, Pan Wójt wraz z Panią Wicestarostą Powiatu złożyli na moje ręce dar w postaci kosza upominkowego.  Ja, w imieniu własnym, parafian i Kościoła Polskokatolickiego podziękowałem wszystkim za kolejną Barbórkę w naszej parafii, za łaskę wspólnej modlitwy, za wszystkie dary i wszelką pomoc. Panu Prezesowi Zarządu, Członkom Zarządu, Dyrektorom dziękuję za utrzymanie tej tradycji Mszy Świętej w naszej parafii. Dla mnie to wielki zaszczyt gościć Was w naszej skromnej świątyni. Cieszę się Wami  wszystkimi i obiecuję pamięć w modlitwie, nie tylko podczas Barbórki.

   Górnikom i ich rodzinom życzę dużo zdrowia, sił, chęci do pracy. Niech święta Barbara wyprasza Wam potrzebne łaski, a Boże błogosławieństwo niech Wam stale towarzyszy. Życzę Wam tyle wyjazdów, ile zjazdów. Szczęść Wam Boże !

                                                                                                                                                                  Ks. Leszek Kołodziejczyk 

ŚLUB  ALEKSANDRY   I   MIŁOSZA                                              26.10.2019 r.

    Pogoda była piękna. Bezchmurne niebo, słońce, ciepło ... Nowożeńcy też wyglądali   pięknie.  Młodzi,  zakochani,  zdecydowani  na  sakramentalne  "TAK". 

      Kościelna ceremonia ślubna jest pełna symboli i znaków. Ręce zawiązane stułą kapłańską, obrączki, słowa przysięgi - wszystko to do głębi porusza nie tylko narzeczonych, rodziców, czy gości. Ja też się bardzo wzruszyłem.

       Droga Olu i Miłoszu !  Niech wasza miłość nigdy nie wygaśnie. Zawsze niech będzie z wami Chrystus. Ten sam, który w Kanie Galilejskiej przemienił wodę w wino. Niech On ciągle otacza was swoją miłością i opieką, abyście w zdrowiu i pomyślności przeżyli dobre i przetrwali złe dni.

                                                         Ks. L.K.

​​​​​​​​​

EKUMENICZNY  MARATON  BIBLIJNY - KRAKÓW 20 - 21.10.2019 r.

    Mały kościółek p.w. św. Wojciecha na Rynku Głównym w Krakowie jest szczególnym miejscem. Według tradycji głosił tu Ewangelię święty Wojciech.

Zwykle tylko nieliczni turyści zatrzymują się przy budynku, najczęściej odpoczywają, siedząc  na  okalającym  go wygodnym  murku.  Rzadko  kto  próbuje  zajrzeć  do  środka.

    W niedzielę i poniedziałek (20 - 21 października 2019 r.) była ku temu wyjątkowa okazja.

Tu właśnie jeszcze trwa XI Ekumeniczny Maraton Biblijny. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego JPII, rada ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej oraz Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej. Hasłem Maratonu jak i tegorocznych Ekumenicznych Dni Biblijnych, które trwają już od 8 października (do 24.X.) jest wezwanie z Ps 34,15: „(...) szukaj pokoju i dąż do niego”. Maraton polega na 24-godzinnym  publicznym  czytaniu  Pisma  Świętego.  (NT  w  przekładzie  ekumenicznym).

Lektorem  podczas  Maratonu  może być zarówno osoba świecka jak i duchowna, młodsza

i starsza, mężczyzna i kobieta.

    My, polskokatolicy, ci z Krakowa i ci z parafii leżących poza miastem, już od wielu lat włączamy się w tę akcję. Słuchając i czytając Pismo Święte, wchodzimy w niezwykłą relację z Bogiem. Dla mnie było to szczególne przeżycie.  Pogoda  piękna,  +23 stopnie C,

tłum turystów, stukot końskich kopyt ciągnących dorożki, rozmowy ludzi, śmiech, radość, co godzinę dźwięki hejnału mariackiego, wszystko to jakoś dziwnie "współgrało" ze Słowem Bożym odczytywanym w tym niezwykłym miejscu.

    Bóg zapłać wszystkim organizatorom, lektorom, gospodarzom miejsca, tym regularnym i przypadkowym słuchaczom. Niech ziarno Słowa Bożego wyda wielokrotny plon.

                                                                                Ks. Leszek Kołodziejczyk   

RÓŻANIEC - MY  TEŻ  CZCIMY  MARYJĘ TĄ  MODLITWĄ                   06.10.2019 r.

      W przeddzień Wspomnienia Matki Bożej Różańcowej przynieśliśmy do kościoła różańce wykonane z żołędzi, kasztanów, orzechów, makaronu i innych owoców, nasion i materiałów.

W prace zaangażowane były nieraz całe rodziny. Dziadek wiercił otwory, babcia nawlekała na sznurek, tatuś zrobił krzyżyk, a mama jeszcze wszystko przyozdobiła. 

     Mój różaniec był z ubiegłorocznych kasztanów zebranych przy szkole. Krzyżyk zrobiłem z wyschniętego patyka dębowego.  Filip  już pod koniec września zbierał żołędzie przy kościele.

Niewielki młody dąb wydał w tym roku wyjątkowo duże, zdrowe, dorodne owoce. Było ich tak dużo, że obdarowywaliśmy nimi ludzi idących na Mszę Świętą.

     Różańce poświęciliśmy podczas Eucharystii. Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej otrzymały też pierwsze pamiątki - różańce komunijne.

Były też obrazki z Matką Bożą Różańcową z opisem części i tajemnic różańca. Była też piosenka o różańcu i słodycze.

     Dziękuję rodzicom i dzieciom za obecność i wspólną modlitwę. Obiecuję, że mój różaniec nie będzie tylko przyozdabiał ściany, ale będę go odmawiał codziennie w Waszych i własnych intencjach.

     Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej zaplanowaliśmy na 10 listopada. Zapraszam wszystkich do udziału w coniedzielnej Eucharystii.

                                                                                       Ks. L. K.   

POLSKA  POD  KRZYŻEM                                                                       15.09.2019 r.

Poświęcenie krzyżyków i przyborów szkolnych.                                                               

    Sobota 14 września obfitowała w liczne wydarzenia. Przede wszystkim od rana w myślach, oczach i sercu miałem Krzyż i Chrystusa. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego jest mi szczególnie bliskie. W latach 1987 - 1989 byłem proboszczem parafii polskokatolickiej w Radomiu pod tym wezwaniem. Niestety, w krótkim czasie po przeniesieniu  mnie do Bażanówki parafia w Radomiu została zamknięta. Wielka szkoda, bo spotkałem tam niezwykle oddanych, ofiarnych i chętnych do współpracy ludzi. To nie pierwsza i pewnie nie ostatnia bolesna porażka Kościoła Polskokatolickiego.

    To tak na marginesie, sądzę, że warto byłoby zrobić listę parafii, które w ostatnich latach zamknęły swoją działalność i tych parafii, które do tego zmierzają, bo nie mają stałego duszpasterza, tylko dojeżdżającego, pomimo, że na miejscu jest plebania, możliwość podjęcia dodatkowej pracy, żeby nie obciążać wiernych dodatkowymi kosztami.

   Do południa byliśmy zajęci przygotowaniem kościoła do niedzieli. Dziękuję p. Ani, Bartkowi, p. Marii i Krystynie za wykonane prace i złożoną "ofiarę do ołtarza". Po południu uczestniczyliśmy w Dożynkach Gminnych w parku przydworskim w Krzykawce. Bóg zapłać Panu Wójtowi za zaproszenie i możliwość wspólnej modlitwy. Wieczorem sprawowałem Msze Święte intencyjne dziękując Chrystusowi za  za Jego śmierć na krzyżu, przez którą wciąż obdarza nas życiem i umacnia w wyznawaniu wiary.

     W sobotę na lotnisku w Kruszynie k. Włocławka rozpoczęła się akcja modlitewna "Polska pod krzyżem". Była ona odpowiedzią chrześcijan na ataki na Kościół, kapłanów, profanację krzyża, miejsc i wizerunków świętych. Dołączyliśmy do tej akcji na miarę naszych możliwości. W niedzielę 15 września dzieci przyniosły na Mszę Świętą wykonane przez siebie i rodziców krzyżyki z różnych materiałów. Zaśpiewaliśmy pieśń: "Rysuję krzyż...", poświęciliśmy krzyże i przybory szkolne pierwszoklasistom. Krzyż niech nadal będzie znakiem naszej wiary, znakiem naszego zjednoczenia z Chrystusem umarłym i zmartwychwstałym. Znakiem nadziei i zwycięstwa.  Bóg zapłać wszystkim za dar wspólnej modlitwy. 

       UWAGA ! Na kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej Komunii Świętej zapraszam w niedzielę 6 października na Mszę Świętą o g.12.00.  We Mszy Świętej poświęcimy pierwsze pamiątki - różańce.

                                                                                                       Ks. Leszek K. 

DOŻYNKI   PARAFIALNE                                                  15.08.2019 r.

 

    W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny dziękowaliśmy Bogu za dary natury, prosiliśmy, by nikomu nie zabrakło chleba, poświęciliśmy chleby (dar Wójta Gminy Bolesław), wieńce dożynkowe przygotowane przez parafian (2), Koła Gospodyń Wiejskich z Bolesławia i Podlipia (2), bukiety z kwiatów, warzyw i owoców. 

    Swoją obecnością zaszczycili nas p. Krzysztof Dudziński - Wójt Gminy Bolesław oraz p. Krystyna Kowalewska - Wicestarosta Powiatu Olkuskiego. Byli z nami radni gminy p. Iwona Skupińska oraz p. Mirosław Ćwięczek, druhowie strażacy, gospodynie z Kół w Bolesławiu, Podlipiu, Laskach. Na zakończenie Uroczystości zabrał głos Pan Wójt, który w ciepłych słowach pozdrowił wszystkich obecnych, złożył życzenia rolnikom, pszczelarzom, sadownikom, przypomniał o Święcie Wojska Polskiego, zwrócił uwagę na wartość pokoju, który jest warunkiem rozwoju i dobrobytu. Wraz z Panią Starostą poczęstowali nas chlebem z tegorocznych upraw.  

     Wszystkim modlącym się z nami bardzo dziękuję.  Niech wspólna modlitwa umocni naszą wiarę w niebo, niech nas zachęci do naśladowania Maryi Wniebowziętej.

                                                                    Ks. Leszek Kołodziejczyk

 

Błogosławieństwo kierowców i pojazdów                                 21.07.2019 r.

     W czwartek 25 lipca wypada liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa - patrona m.in. kierowców i podróżujących. Z tej okazji już dzisiaj błogosławiłem kierowców i ich pojazdy. Po Mszy Świętej przed ołtarzem odmówiliśmy modlitwę, w której prosiliśmy Boga o opiekę i bezpieczeństwo w podróżach i codziennym posługiwaniu się naszymi pojazdami. Następnie na parkingu pokropiłem kierowców i pojazdy wodą święconą.

     "Niech te pojazdy nigdy nie oddalają nas od Boga, od chrześcijańskiego przeżywania dnia Pańskiego".

Ślub Joanny i Dariusza                                                                                      29.06.2019 r.

    W czerwcu przeżywaliśmy w naszej parafii wiele różnych wydarzeń: chwalebnych, bolesnych i radosnych. Do tych ostatnich zaliczyć należy zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego przez Joasię i Dariusza.

    Niech sam Chrystus błogosławi ich miłości, niech umacnia ich przez sakrament małżeństwa, aby byli sobie zawsze wierni i umieli podjąć i wypełnić obowiązki małżeńskie.

    Zapewniam was o mojej modlitwie w intencji całej waszej rodziny.

    „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

W tym Chlebie jest siła  -  Boże Ciało                                   20.06.2019 r.

    W uroczystość patronalną naszej parafii - w Boże Ciało, szliśmy za Świętym Chlebem w uroczystej procesji. Zatrzymywaliśmy się przy czterech ołtarzach, aby słuchać Jezusa. On jest tym Chlebem, który daje siłę do życia. Cud Eucharystii wciąż się dzieje na naszych oczach. Zechciejmy tylko w nim uczestniczyć.

   Bardzo dziękuję wszystkim za łaskę wspólnej modlitwy. Bóg zapłać za przygotowanie ołtarzy, za wasz czas, wysiłek, środki. Dziękuję druhom strażakom, Kołu Gospodyń Wiejskich z Bolesławia i Lasek - Kolonii, Górniczemu Pocztowi Sztandarowemu, wszystkim, którzy pomagali podczas procesji i brali w niej udział. Niech radość Bożego Ciała trwa w nas zawsze. Dzielmy się nią ze wszystkimi ludźmi.

 

   Panie Jezu Chryste, Chlebie żywy, dający życie wieczne, + spraw, abyśmy często Ciebie przyjmowali * i zjednoczeni z Tobą przynosili owoc trwający na wieki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  

RADOŚĆ  Z  CHRZTU                                                                  

                               Niektóre z chrztów zostały udokumentowane. Radość z każdego                                            ochrzczonego jest wielka. Tak w niebie jak i na ziemi !

                                         ***                                                 ***                                                    ***

                                                                                                                                          26.10.2019 r.

            W ostatnią niedzielę października sakrament chrztu przyjął Jerzy Jacek - syn Marzeny i Zdzisława. Każde nowe życie jest darem Bożym. Każdego człowieka Bóg powołuje do istnienia w sposób indywidualny i osobisty. Gratuluję rodzicom tego dziecka i życzę wiele radości, sił i cudownych przeżyć związanych z jego wychowaniem. 

                                                                                                                                         08.09.2019 r.​

            Dzisiaj do grona ochrzczonych w ostatnich tygodniach w naszej parafii dołączyła Klara - córka Andrzeja i Ani. Dziecko było wyjątkowo grzeczne i bardzo zaciekawione wszystkim, co się działo wokół. Ziarno życia wiecznego zasiane w serduszku dziecka niech wzrasta i przynosi owoce. Z serca błogosławię to dziecko i polecam całą rodzinę świętej Klarze. ( W ostatnich dniach odwiedziłem klasztor sióstr klarysek w Starym Sączu). Niech dziewczynka wzrasta w atmosferze miłości i pobożności, niech zabłyśnie swym życiem jak Klara. ( Łacińskie "Clara" oznacza "jasna", "sławna", "czysta").  

                                                                                                                    28.07.2019 r.

           Chrzest Jana Krzysztofa sprawił mi szczególną radość. Bogu niech będą dzięki za to dziecko, modliliśmy się o jego poczęcie i szczęśliwe rozwiązanie. Ewie i Arturowi gratuluje, obiecuję pamięć w modlitwie. Dziękuję Małgorzacie i Waldemarowi za piękny wystrój kościoła oraz pyszny tort. Wszystkim uczestnikom tego radosnego wydarzenia Bóg zapłać za łaskę wspólnej modlitwy. Niech w nas wszystkich zostanie odnowiona łaska naszego chrztu.

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                            20.07.2019 r.

          Kolejnym dzieckiem Bożym została Pola. Jej chrzest był okazją do wspólnej modlitwy z rodzicami Magdaleną i Mateuszem oraz ich rodzinami i przyjaciółmi. Bóg obdarzył Polę nowym życiem z wody i z Ducha. Niech też błogosławi jej rodzicom, chrzestnym i wszystkim uczestniczącym w tym doniosłym wydarzeniu.

     -----------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                     30.06.2019 r.

      Franciszek Stanisław to kolejny sfotografowany bohater liturgii chrzcielnej. Gratuluję Marcie i Łukaszowi - rodzicom dziecka. Razem z wami dziękuję Bogu za wasze dzieci, dziękuję wam i waszym rodzinom za łaskę wspólnej modlitwy. Bóg, dawca życia i miłości  niechaj wejrzy na was i wam błogosławi. Niech was, wasze dzieci, wasze rodziny, krewnych i przyjaciół strzeże od złego i darzy obficie pokojem. Amen.

      ------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                           16.06.2019 r.

​     Dzisiaj w Uroczystość Trójcy Najświętszej przez chrzest święty do wspólnoty Kościoła została przyjęta Jagoda Agata. To trzecie dziecko Marioli i Radosława.

Bogu niech będą dzięki za waszą miłość i potomstwo. Wam kochani rodzice również  dziękuję za to, że mogę na Was liczyć, za to, że trwacie w naszej wspólnocie. Całą Waszą rodzinę polecam Bogu w Trójcy Najświętszej. Niech łaska Boża nigdy Was nie opuści. 

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                     19.05.2019 r.

     Po  Pierwszej  Komunii  Świętej  na  zakończenie  Białego  Tygodnia w  niedzielę

19 maja Bóg dał nam powód do kolejnej radości. Tym razem był to chrzest Alana. Paulince i Grzegorzowi - rodzicom gratulujemy syna i polecamy całą rodzinę Jezusowi Chrystusowi i Matce Najświętszej.

     Przy  okazji  przypomnijmy,  że 23 stycznia 2000 r.  Kościół Polskokatolicki wraz

z Kościołami należącymi do Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościołem Rzymsko- katolickim  podpisał Deklarację o uznaniu ważności chrztu udzielanego w tych Kościołach. Czytamy w niej między innymi takie słowa:

     1. Jezus  Chrystus,  nasz  Zbawiciel,  sam  ustanowił  sakrament  chrztu i polecił  go  udzielać  (Mt 28, 19; Mk 16, 16).  Chrzest  jest  wyjściem  z  niewoli

(1 Kor 10, 1-2), wciela w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, wprowadza w Nowe Przymierze, jest znakiem nowego życia w Chrystusie, obmyciem z grzechu (1 Kor 6, 11), oświeceniem przez Chrystusa (Ef 5, 14), nowymi narodzinami (J 3, 5), przyobleczeniem się w Chrystusa (Ga 3, 21), odnowieniem przez Ducha (Tt 3, 5), zwróconą do Boga prośbą o dobre sumienie (1 P 3, 21) i wyzwoleniem, które prowadzi "do jedności w Jezusie Chrystusie, gdzie zostają przezwyciężone podziały ze względu na stan społeczny, rasę czy płeć (Ga 3, 27-28; 1 Kor 12, 13).

                                                   

Chrzest Klary
Chrzest Poli
Franciszek Stanisław
Jagoda Agata
Chrzest Alana

Pierwsza Komunia Święta                                                                                                                                                                                      12.05.2019 r.

Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi...

 

   Po raz dwunasty w tej parafii z radością w sercu i z wielkim szczęściem sprawowałem pierwszokomunijną Eucharystię. Wszystkie dzieci zostały ochrzczone przeze mnie. Stałem więc dzisiaj przed wszystkimi jak kiedyś stał Anioł przed pasterzami, by ogłosić im wielką radość

o narodzeniu Jezusa w Betlejem. Stałem więc i ja i również ogłaszałem wielką radość, że w czasie tej Mszy św. w serduszku Filipa, Jana, Leny, Marcelinki, Michalinki, Michała, Nadii, Natalii, Piotra i Szymona narodził się Pan Jezus.

   Od września spotykaliśmy się w kościele. Wspólnie z dziećmi i rodzicami staraliśmy się stworzyć odpowiedni klimat oczekiwania na ten dzień, aby był on pełen radości i wdzięczności.  Była jesień, zima, wiosna, już jest maj. Dzisiaj zaczynamy zimnych ogrodników, pogoda ma prawo się nieco załamać. To jeszcze nie do końca wyjaśnione zjawisko klimatyczne związane ze słabnącym wyżem barycznym (obszar wysokiego ciśnienia), w wyniku czego napływa do nas zimne powietrze z obszarów polarnych. "Zimni ogrodnicy" to święci Kościoła: św. Pankracy jako kilkunastoletni chłopiec poniósł śmierć męczeńską w Rzymie (304 r.) w czasie prześladowania chrześcijan za rządów cesarza Dioklecjana. Drugi „zimny ogrodnik” to św. Serwacy – był on pierwszym biskupem Belgii, zmarł 13 maja 384 r. Jego grób jest w Maastricht – najstarszym mieście Holandii. Tu został w 1992 podpisany przez Radę Europejską traktat tworzący Unię Europejską; wszedł w życie w listopadzie 1993 roku. Tam szczególnie św. Serwacy jest czczony. Za życia bronił bóstwa Chrystusa i ortodoksyjnej wiary w Trójcę Świętą.
Ostatnim „zimnym ogrodnikiem" jest św. Bonifacy – męczennik. Został ścięty 14 maja 290 r. za wyrzeczenie się Chrystusa, tak jak św. Pankracy za czasów cesarza Dioklecjana. Przed śmiercią powiedział do wszystkich męczenników, że wielki jest Bóg chrześcijan, że tutaj męczą was kaci, a tam aniołowie będą wam służyli. Po ogrodnikach jest „zimna Zośka”. Również święta rzymska męczennica z czasów Dioklecjana. Przysłowia mówią, że święta Zofija kwiaty i ciepło rozwija, że dla świętej Zosi kłos się podnosi, że każda Zosia to dobra gosposia. Miejmy nadzieję, że wkrótce będzie ciepło, że Pan Bóg da nam doczekać i przeżyć piękne lato.

   Powiedziałem dzieciom o tych świętych zimnych ogrodnikach i o św. Zofii dlatego, żeby miały świadomość przynależności do wspaniałej wspólnoty świętych i błogosławionych, którzy w ciągu licznych wieków odważnie szli za Chrystusem Dobrym Pasterzem. Takich świętych nie brakuje i dzisiaj. Za nami jest dumna przeszłość, a przed nami zadania i wyzwania. Nie wszyscy chcą iść za Chrystusem. Wielu idzie własną drogą. Wielu występuje przeciwko Chrystusowi, Jego pasterzom, Kościołowi, przeciwko cywilizacji chrześcijańskiej. Dobry Pasterz ciągle przypomina: Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Podążajmy za Dobrym Pasterzem. Czasy, w których żyjemy nie są łatwe, coraz trudniej jest wierzyć, trudniej jest się przyznać do Chrystusa, dać o Nim świadectwo. Ale bywało gorzej.

   Uroczystość Pierwszej Komunii nie może być metą, końcem procesu wychowania, to tylko mały etap, meta - ten cel ostateczny jest dalej - jest nim NIEBO. Dobrym słowem, codzienną modlitwą, udziałem w coniedzielnej Eucharystii pomagajmy dzieciom i sobie wzajemnie w tej wędrówce do nieba. Im bardziej będzie atakowana wiara w Boga, sam Bóg, Kościół, wierzący, tym więcej potrzeba nam modlitwy, jednoczenia się z Chrystusem w Komunii św. , przeżywania Mszy św., które nas uświęcają.

   Bóg zapłać wszystkim obecnym na uroczystości za dar wspólnej modlitwy. Dziękuję dzieciom, rodzicom, katechetom, wychowawcom.

Niech Chrystus błogosławi wszystkim modlącym się z nami, niech podaruje im zdrowie, wynagrodzi trud i chroni od wszelkiego zła.

                                                                                                                                      Ks. Leszek Kołodziejczyk

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”.         27.04.2019 r.

 

    W Oktawie Wielkanocnej przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego obchodziliśmy  w naszej parafii wyjątkowe jubileusze małżeńskie: Diamentowy (60) Jubileusz Małżeństwa Państwa Wandy i Józefa Sośnierz oraz Rubinowy (40) Jubileusz Państwa Teresy i Mariana Mystek.  Podczas Mszy Świętej Jubilaci odnowili przyrzeczenia małżeńskie i wyrazili wolę trwania w tym związku na dobre i na złe. Wraz z Jubilatami otoczonymi dziećmi, wnukami, prawnukami i rodziną dziękowaliśmy i uwielbialiśmy Boga za wielkie rzeczy, jakie im uczynił.

    Dobre małżeństwa, trwałe rodziny to skarb dla parafii, Kościoła i narodu.

Jeszcze raz gratuluję Wam, Kochani Jubilaci, życzę kolejnych pięknych jubileuszów, błogosławię Was i Waszych bliskich. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy.

Błogosławieństwo:

Wysławiamy Ciebie, Boże, Stwórco wszechrzeczy. Ty na początku stworzyłeś mężczyznę i kobietę, aby stanowili wspólnotę życia i miłości. Dzięki Ci składamy za to, że raczyłeś błogosławić rodzinnej wspólnocie, którą założyli Twoi słudzy Wanda i Józef, oraz Teresa i Marian, aby była obrazem jedności Chrystusa i Kościoła. Wejrzyj na nich dzisiaj łaskawie i skoro podtrzymywałeś ich wspólnotę w radościach i trudach życia, nadal umacniaj ich małżeńskie przymierze, pomnażaj ich miłość, utrwalaj między nimi więź pokoju, aby razem z gronem swoich bliskich, którzy ich otaczają, cieszyli się zawsze Twoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

                                           Ks. Leszek Kołodziejczyk

WIELKANOC   2019                                                                                                                                      21.04.2019 r.

       Zmartwychwstał  Pan  i  żyje,  alleluja.   Wielkanoc  (Wielka Noc)  jest  największym  świętem  chrześcijan,  bo wspominamy i przeżywamy coś, co stanowi fundament naszej wiary i naszego życia. Pusty grób, do którego „idą i biegną” Apostołowie Jan i Piotr jest znakiem, że śmierć została pokonana, że Chrystus zmartwychwstał ! Na tym fundamencie należy oprzeć swoje życie.

      Radujmy  się zmartwychwstaniem  i obecnością Chrystusa nie tylko dzisiaj, ale codziennie. Chrystus jest z nami w Eucharystii. ON  JEST  żywy,  zwycięski,  uzdrawiający  i  uzdalniający  do przebaczenia,  pokoju, radości, wiary i miłości. Niech ON BĘDZIE odpowiedzią na nasze tęsknoty, pragnienia, potrzeby.

​     Bóg  zapłać  wszystkim,  którzy  przeżywali  z  nami  tę  tajemnicę  w  naszej świątyni i wspólnocie parafialnej. Dziękuję za dar wspólnej modlitwy, za wsparcie, wszelką pomoc.  Dziękuję  za  chrzty,  służbę  przy  ołtarzu, lektorom, druhom strażakom, paniom pomagającym przy dekoracji …

     Razem  podziękujmy  Bogu  za  wiarę, która uczyniła nas dziećmi Bożymi i dzięki której byliśmy uczestnikami tych wszystkich wydarzeń.

                                                                                                                                  Ks. Leszek Kołodziejczyk

NIEDZIELA  PALMOWA                                                                            14.04.2019 r.

     Dzisiaj w niedzielę Palmową rozpoczęliśmy Wielki Tydzień Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Poświęciliśmy palmy, szliśmy w procesji, wysłuchaliśmy opisu Męki Zbawiciela. Oczyma duszy widzieliśmy tłumy ludzi wołających radosne "Hosanna", ale też słyszeliśmy okrzyki nienawiści "Ukrzyżuj" ! Tacy jesteśmy. Kochamy i nienawidzimy, chwalimy i ganimy. Tamta niedziela Palmowa trwa także i dzisiaj. Widzimy to choćby i w strajku nauczycieli. Z jednej strony wsparcie młodzieży i rodziców,

a z drugiej strony pogarda i mowa nienawiści. Nie dajmy się podzielić. Uszanujmy prawo do wyboru według własnego sumienia. Nikim nie gardźmy, nikogo nie potępiajmy.  Módlmy się o pojednanie, o pomoc Ducha Świętego w zażegnaniu sporu. Ostateczne zwycięstwo jest po stronie prawdy. Szukajmy jej.  Wytrwajmy przy Chrystusie w radosnym "Hosanna". On wskaże nam tę jedyną właściwą drogę do zwycięstwa.

    Przyjdźmy do kościoła w Wielki Czwartek na g. 18.00, by doświadczyć niedostrzegalnego cudu przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa.  W Wielki Piątek o 18.00 rozpoczniemy Liturgię Męki. Ucałujemy krzyż na znak naszej wdzięczności za miłość, która nie zna miary ani granic. W Wielką Sobotę o 19.00 spalimy ciernie i poświęcimy ogień. Odnowimy przyrzeczenia chrztu i przyjmiemy krople poświęconej wody.  W poranek wielkanocny uderzymy w dzwony i obwieścimy światu radosną nowinę, że On zmartwychwstał. Pójdziemy za Chrystusem, który pozostaje z nami w Eucharystii. To Jego obecność  czyni nas zdolnymi  do przebaczania, pojednania i miłości.

 

    Życzę Wam wszystkim Bożego błogosławieństwa, niech w Wasze serca wstąpi nadzieja, niech Chrystus Zmartwychwstały uzdrowi Wasze dusze i ciała. Niech da Wam wolność i radość.

 

                                                                                                             Ks. Leszek Kołodziejczyk                 

Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej                   02.02.2019 r.

    Kończymy czas kolędowania, czas odwiedzin duszpasterskich i śpiewania kolęd. Dziękuję wszystkim, którzy mnie przyjmowali w swoich domach, modlili się ze mną, gościli mnie. Dziękuję za życzliwość, serdeczność, zatroskanie. Bóg zapłać za składane ofiary dla księdza i na potrzeby Kościoła.

    Chcę, abyście wiedzieli, że jestem wam wszystkim bardzo wdzięczny, że będę pamiętał o was w modlitwie, że w ciągu tego kolejnego roku wielokrotnie będę was polecał Bogu w różnych świętych miejscach, które będę odwiedzał. Ostatnio modliłem się za was przy grobie błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym. Znam wasze radości, troski i obawy. Niech dobry Bóg zaspokoi wszystkie wasze dobre pragnienia, niech Jego święci wypraszają wam potrzebne łaski. 

 

    Dzisiaj wraz z Maryją i świętym Józefem idziemy do naszej świątyni. Msze Święte są sprawowane o 9.30 i 17.00. Procesja ze świecami będzie na pierwszej Mszy, poświęcenie gromnic na pierwszej i wieczornej.

    W Ewangelii przeczytamy, że Święta Rodzina wypełniła wszystko według Prawa Pańskiego i, że Bóg  wypełnił obietnicę daną Symeonowi: jego oczy ujrzały zbawienie. Bóg zawsze wypełnia swoje obietnice, gdy ludzie wypełniają Boże Prawo. Niech Chrystus i Jego Ewangelia będzie światłem na drogach naszego życia.  Przyjmijmy Chrystusa do naszych serc.

                                                                                                       Ks. Leszek Kołodziejczyk

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,  Nowy Rok 2019                                01.01.2019 r.

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże"

 

    O północy,  stojąc  przed  kościołem  i  patrząc  w  niebo, żegnałem Stary i witałem Nowy Rok. Myślałem o tym, co już przeminęło i o tym, co może nadejść. Jak Maryja "zachowuje wszystkie te sprawy i rozważam je w swoim sercu". Cóż, trochę szkoda, że wszystko tak szybko przemija. Jeszcze nie rozumiem sensu tych wszystkich wydarzeń, jakie miały miejsce w moim życiu, w życiu parafii i Kościoła. Jestem wciąż w drodze, tak jak Wy wszyscy. Jeszcze idziemy. Niech to będzie nasza wspólna droga, droga wiary.

    Niech Bóg oświetla naszą drogę, niech podtrzymuje nasze życie ...

Z okazji Nowego Roku życzę Wam spełnienia wszystkich dobrych pragnień i błogosławię Was słowami z Biblii:

    „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,

     niech cię  obdarzy swą łaską.   Niech  zwróci  ku  tobie oblicze swoje i niech cię

     obdarzy pokojem”.     Lb 6, 24-26

                                                                           Ks. Leszek Kołodziejczyk

bottom of page