top of page

"Dziecię nam się narodziło..."                   Boże Narodzenie 2017

     Moi  Drodzy,  Święta  Narodzenia  Pańskiego  to  niezwykły  czas  dla wszystkich: bogatych i biednych, silnych i słabych, zdrowych i chorych ... Jezus  przychodzi  do  wszystkich,   przychodzi   powiedzieć   każdemu człowiekowi:  kocham cię  i  chcę  z  tobą  zamieszkać, chcę być z tobą w każdej chwili i sytuacji aż do końca dni. Tylko Mnie nie odrzucaj, przyjmij Mnie, a zobaczysz, że będzie ci lepiej.  Obdaruję  cię  miłością  i  radością istnienia. Jeśli Mnie przyjmiesz, to już nigdy nie będziesz  się  bał. Nawet wtedy, gdy będą rzucać w ciebie kamieniami, Ja pokażę ci niebo otwarte.

Pokochajcie Boże Narodzenie, niech to święto nadal trwa w Waszych sercach, domach, rodzinach.

     Dziękuję wszystkim, którzy przeżywali te dni w naszej świątyni, parafii. Bóg  zapłać  za  dar  wspólnej  modlitwy.  Niech  Dziecię  Jezus  Wam błogosławi, niech przywróci zdrowie chorym, niech da nadzieję, miłość, wiarę.

                                                    Ks. Leszek Kołodziejczyk 

BOŻE  NARODZENIE   2017

 

     Drodzy Parafianie i wszyscy Ludzie Dobrej Woli, w tym roku Wigilia Bożego Narodzenia wypada w 4 niedzielę Adwentu, to wyjątkowa sytuacja, która jednak zdarza się co pewien czas. Pewnie uczestnicząc w niedzielnej Eucharystii będziemy już myśleć o Wigilii, Pasterce i Bożym Narodzeniu. Pomimo tej nieco dziwnej sytuacji postarajmy się wypełnić nasz obowiązek udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej. Przypominam, że w naszej parafii Msze Święte w 4 niedzielę Adwentu odprawione będą w zwykłym porządku, tzn. o g. 7:30, 9:30, i 12:00.  Pasterka - Msza w nocy będzie odprawiona w niedzielę o 22:00. Msze Święte w Boże Narodzenie (poniedziałek) i w Świętego Szczepana (wtorek) o g. 7:30, 9:30 i 12:00.

     Szczegółowy kalendarz liturgiczny z intencjami mszalnymi znajdziecie w gazetce parafialnej "Nasza Parafia" Nr 19 roznoszonej wraz z opłatkami i dostępnej w kościele. Jest tam również program kolędy- odwiedzin duszpasterskich. 

     Wszystkich Was serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy w naszej świątyni. Boże Narodzenie, te najpiękniejsze rodzinne święta, to nasze najgłębsze spotkanie z Jezusem – wcielonym Miłosierdziem. Przyjdźmy wszyscy do tego naszego Betlejem, do Chrystusa.

Prośmy Go o błogosławieństwo, tak bardzo potrzebujemy Jego pomocy. 

     Wszystkim Wam życzę zdrowych i spokojnych świąt, niech Bóg zamieszka w Waszych domach, rodzinach, sercach. Do zobaczenia na Mszy Świętej. 

                                                                                                       Ks. Leszek Kołodziejczyk.

BARBÓRKA  2017                                                                                                                                                   03.12.2017 r.

    W tym roku uroczystość "Barbórki" obchodziliśmy w naszej parafii w pierwszą niedzielę Adwentu w dn. 3 grudnia. Rozpoczęliśmy przemarszem z parkingu do kościoła. Jak zwykle prowadziła nas orkiestra górnicza. W kościele zaczęliśmy od hymnu górniczego: "Górniczy Stan niech nam żyje. Niech żyje nam Górniczy Stan". Po hymnie rozpoczęliśmy liturgię Mszy Świętej znakiem krzyża, pozdrowieniem i przywitaniem gości. Wśród nich obecni byli: p. mgr inż. Bogusław Ochab - Dyrektor Naczelny, Prezes Zarządu, p. mgr inż. Paweł Grzebinoga - Dyrektor Techniczny, Członek Zarządu,  p. mgr inż.  Ryszard Sajkowski  - Naczelny Inżynier  Kopalni. Byli  Kierownicy, Sztygarzy,  Delegacje  Związków  Zawodowych,  Górnicy.   Obecnością   zaszczycili  nas: p. Krzysztof  Dudziński - Wójt  Gminy  Bolesław z małżonką, p.  Krystyna Kowalewska - Z-ca Wójta,  p. Ewa Dychtoń -  Przewodnicząca  Rady Gminy, p. Jacek Fałowski - W-ce Przewodniczący Rady i sołtys Ujkowa Nowego Kolonii z małżonką, Radny Powiatu Olkuskiego p.Mateusz Liszka, Radni Gminy Bolesław: p. Iwona Skupińska, p. Mirosław Ćwięczek z małżonką, p. Krzysztof Ciepluch, sołtysi: p. Stefania Pichlak i p. Andrzej Krzemiński z małżonką. Gościliśmy dzieci z Przedszkola im. "Barbórka" z Bolesławia wraz z p. dyrektor Ewą  Biergunow i wychowawczynią p. Adrianą Imielską, która przygotowała występ artystyczny. Modlili się z nami p. Anna Kruszak - Kołodziejczyk - Kierownik GOPS z małżonkiem oraz licznie przybyli parafianie.  

    Po Mszy Świętej oddaliśmy głos dzieciom, które po wierszykach i piosence otrzymały brawa i plecaki pełne prezentów. Zanim przeszliśmy na salę katechetyczną wysłuchaliśmy kilku utworów wykonanych przez orkiestrę, miłą niespodzianką było odegranie "Sto lat" dla mnie z okazji urodzin. 

    Jeszcze raz bardzo dziękuję za dar wspólnej modlitwy Zarządowi ZGH "Bolesław", Górnikom i wszystkim obecnym na Barbórce. Dziękuję p. Teresie Słupskiej za przygotowanie pysznego bigosu, p. Lucjanowi Wilkowi za pomoc w organizacji uroczystości, p. Wiesławie  Wilk, p. Anicie Kowalskiej, Paulinie Januszek i Klaudii Januszek za pomoc w kuchni. 

  

                                                                                                                                 Ks. Leszek Kołodziejczyk

Uroczystość Wszystkich Świętych,

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.                       1 - 2.11.2017 r.

     W  tych  szczególnych  dniach  przychodzimy do grobów naszych bliskich.  W ciszy opadających  liści  i  płonących zniczy chcemy ofiarować zmarłym modlitwę, chcemy wyrazić  wdzięczność, podziękować  za  dobro, za  miłość, za  wartości,  jakie  nam przekazali. Być może, że nie zdążyliśmy tego uczynić, kiedy oni  jeszcze żyli.  Może zabrakło nam czasu, może jakieś ludzkie słabości nam przeszkodziły, może brak szczerości, nieumiejętność przebaczenia i pojednania.  Wierzymy "w świętych obcowanie", w to, że "życie wierzących zmienia się, ale się nie kończy". Wierzymy w Chrystusa i Chrystusowi, a On zapewnia, że zmartwychwstaniemy, aby cieszyć się pełnią życia.  Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. 

                                                                        Ks. Leszek Kołodziejczyk

JUBILEUSZ  60-Lecia PARAFII                                                                              23.09.2017 r.

10-lecie mojej posługi duszpasterskiej w Bolesławiu

    "Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem." (Koh 3,1)   Myślą zaczerpniętą z Pisma Świętego rozpoczęliśmy Uroczystą Eucharystię z okazji 60 - lecia Parafii Polskokatolickiej w Bolesławiu oraz 10 rocznicy pełnienia przeze mnie urzędu proboszcza w tej wspólnocie. To dokładnie jedna trzecia mojej 30 letniej służby na tym urzędzie w Kościele Polskokatolickim. Przy okazji przypomnę, że przez pierwsze 2 lata pełniłem funkcję wikariusza w Kotłowie ( lata 1985 - 1987. Wówczas w lipcu 1986 r. we Wrocławiu podczas uroczystości kościelnych zostałem przedstawiony ks. Tadeuszowi Gotówce -  proboszczowi parafii w Bolesławiu. Wtedy zrobiliśmy na sobie "dobre wrażenie"). Przez kolejne 30 lat pełniłem już funkcje proboszcza. W Studziankach Pancernych i Radomiu, l. 1987 - 1989. W Bażanówce od 1989 do 2007 r.

W  Bolesławiu pracuję od września 2007 r. Wróćmy do Jubileuszu.

    Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. inf. Kazimierz Fonfara - wieloletni proboszcz tutejszej parafii. Do współcelebry zaprosiłem także znanego parafianom z rekolekcji ks. Jacka Zdrojewskiego – proboszcza parafii w Łodzi. Naszej modlitwie towarzyszył ks. dziekan Andrzej Pastuszek – proboszcz parafii w Bażanówce i Sanoku. Ks. Andrzejowi i jego rodzinie jestem szczególnie wdzięczny za obecność, ponieważ od miejsca zamieszkania do Bolesławia musieli pokonać 260 kilometrów w trudnych pogodowych warunkach.

    Na Uroczystość przybyli zaproszeni goście: Pan Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński, Zastępca p. Krystyna Kowalewska, Przewodnicząca Rady Gminy p. Ewa Dychtoń, Wiceprzewodniczący p. Jacek Fałowski, Kierownik GOPS p. Anna Kołodziejczyk, Radni, Sołtysi, Koła Gospodyń Wiejskich z Bolesławia- Hutek, Podlipia, Lasek – Kolonii, Druhowie Strażacy z Jednostek: Bolesław, Podlipie, Laski – Kolonia.  Przede wszystkim nie zawiedli licznie zgromadzeni kochani parafianie. W czasie Eucharystii 25 młodych osób przyjęło sakrament bierzmowania. Kandydaci przez szereg miesięcy przygotowywali się do tego dnia przez udział w niedzielnych Mszach Świętych i spotkaniach tematycznych. W piątek przed uroczystością młodzież pojednała się z Bogiem w sakramencie spowiedzi świętej usznej.

    Jubileusz to nie tylko wspominanie tego, co było. To przede wszystkim okazja do podziękowania Bogu za wszystkie otrzymane łaski. Za chrzty, śluby, Msze Święte, Pierwsze Komunie, bierzmowania, świątynię, duszpasterzy, dobroczyńców i ofiarodawców, za wszystkich parafian, którzy na przestrzeni tych 60 lat i 10 lat mojej posługi tworzyli i nadal tworzą żywą wspólnotę, żywą budowlę ludzkich serc, której fundamentem jest wiara w Chrystusa.

    Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się z nami modlili. Dziękuję kochanym parafiankom za upieczone ciasta, którymi mogliśmy wszystkich poczęstować. Dziękuję p. Adriannie Imielskiej za pyszne kotlety, Reni Zięba-Henzolt za sałatki, Joli Wyrzychowskiej, Eli Sioła, Irenie Dołhań, Wiesławie Wilk za pomoc w kuchni. Panom Marianowi Mystkowi, Lucjanowi Wilkowi, Markowi Imielskiemu za pomoc w ustawianiu stołów i inne czynności związane z przygotowaniem Uroczystości.

    Bóg zapłać wszystkim, którzy składają ofiary z okazji Jubileuszu. Za Was wszystkich modlę się, prosząc Boga o wszelkie potrzebne Wam dobro. Króluj nam Chryste ! Zawsze i wszędzie !

                                                                                       Ks. Leszek Kołodziejczyk. 

              

Ach, co to był za ślub !          Wedding  Milena & Colm                     26.08.2017 r. 

   To był dla mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie, ale też wyzwanie.  Przede wszystkim językowe.

Postanowiliśmy, że ślub ze względu na dużą ilość gości z Irlandii - ojczystego kraju Colma - Pana Młodego, będzie w języku angielskim. Rodzice Milenki oraz Wiktoria - siostra - Młodej Pani przylecieli z Wielkiej Brytanii. Narzeczeni mieszkają i pracują w Australii. Sądzę, że mimo tej przeszkody obecni w kościele goście czuli się dobrze i rozumieli słowa (przynajmniej niektóre - I do not speak english very well ). Na końcu Mszy Świętej po podziękowaniu za wspólną modlitwę, życzeniach dobrej podróży do Krakowa i dobrej zabawy rozległy się gromkie i długie brawa. Młoda Para i Goście przyjechali do nas z hotelu z Krakowa dwiema limuzynami i autokarem i tam wracali na wesele.

   Bardzo dziękujemy Milence i Colmowi za takie wyróżnienie mnie i naszej parafii. Wasz Ślub odbywał się w Święto Matki Bożej Częstochowskiej, dlatego polecamy Was Jej szczególnej opiece. Wasze małżeństwo oddaję Jezusowi Miłosiernemu, o którym mówiłem w kościele.

Jezu, ufam Tobie. Zaufanie do siebie jest jednym z warunków dobrego małżeństwa. Ufajcie też Jezusowi. On będzie Waszym najlepszym nauczycielem miłości i dobrego życia. Wszystkim Waszym Gościom, Rodzicom, Rodzeństwu, Przyjaciołom jeszcze raz bardzo dziękuję za piękne chwile. Obiecuję modlitwę i z serca błogosławię. Szczęśliwego lotu do Australii, Irlandii i Wielkiej Brytanii.                                                                               

                                                                               Ks. Leszek Kołodziejczyk

Dożynki Parafialne                                                                                                15.08.2017 r.

      W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny podczas Mszy Świętej o g. 9.30 poświęciliśmy chleby, wieńce dożynkowe, bukiety kwiatów, owoców, warzyw. Trzy bochenki chleba otrzymaliśmy  od Władz Gminy Pana Wójta Krzysztofa Dudzińskiego i Zastępcy Wójta Pani Krystyny Kowalewskiej. Jeden bochenek pięknie udekorowany z napisem „Dożynki 2017” został zamówiony przez Prezesa Rady Parafialnej Pana Lucjana Wilka. Pod koniec Mszy Świętej Pan Wójt pozdrowił wszystkich zebranych, przekazał serdeczne życzenia i wraz z Zastępcą poczęstowali uczestników poświęconym chlebem.

       We Mszy Świętej wzięli udział wierni parafii, radni Iwona Skupińska i Mirosław Ćwięczek,

Koła Gospodyń Wiejskich z Bolesławia, Podlipia, Lasek, druhowie z OSP w Bolesławiu

i Podlipiu. Mieliśmy Gości z Warszawy, Olkusza, Bukowna, Jaworzna i miejscowości leżących

na terenie Gminy i Powiatu. Dla mnie osobiście bardzo miłą niespodzianką była obecność narzeczonych Mileny i Colma z Australii, którzy wkrótce w naszej świątyni powiedzą sobie sakramentalne TAK. 

Wszystkim bardzo dziękuję za dar wspólnej modlitwy. Niech Maryja Wniebowzięta wyprasza

Wam potrzebne łaski, niech Bóg Wam wszystkim błogosławi.

                                                                                                              Ks. Leszek Kołodziejczyk.  

POŚWIĘCENIE  POJAZDÓW                                                                            23.07.2017 r.

 

     W niedzielę 23 lipca, przed liturgicznym wspomnieniem świętego Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących,  które wypada we wtorek 25 lipca, modliliśmy się za kierowców i poświęcaliśmy wszelkie pojazdy. Po każdej Mszy Świętej wychodziliśmy z kościoła na parking, gdzie czekały na nas samochody, motocykle i rowery. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy. Życzę bezpiecznej jazdy.

     Święty Krzysztofie módl się za nami.  

                                                                                             ks. L. K.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Boże, Ty mocą swojego Słowa stworzyłeś wszechświat, dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem i moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli. Spraw, aby te pojazdy, które są dziełami ludzkiej mądrości i pracy, dzięki Twojemu błogosławieństwu służyły dobru ludzi, ich pracy i wypoczynkowi. Za wstawiennictwem świętego Krzysztofa obdarz roztropnością wszystkich, którzy będą się posługiwać tymi pojazdami. Niech ostrożnie i bezpiecznie odbywają swoje podróże i troskliwie dbają o bezpieczeństwo innych ludzi. Gdy będą się udawać do pracy lub na odpoczynek, niech w drodze towarzyszy im zawsze Chrystus. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

BOŻE  CIAŁO                                                                                             15.06.2017 r.

   „ Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki ”. (J 6,51).

   W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wyszliśmy z naszym Panem na zewnątrz kościoła, by  publicznie wyznać wiarę w Jego obecność w Eucharystii. Wielbiliśmy Go śpiewając pieśni, słuchając Słowa Bożego, modląc się.  Dziękowaliśmy i prosiliśmy o pomnożenie naszej wiary. Przez przyjmowanie Komunii Świętej nawiązujemy z Chrystusem cudowną więź. O tym pokarmie nigdy nie zapominajmy.

   Dziękuję wszystkim, którzy budowali ołtarze, składali ofiary na kwiaty i dekoracje. Bóg zapłać bielankom i rodzicom, pocztom sztandarowym, Kołom Gospodyń, asyście przy baldachimie i Najświętszym Sakramencie.

   Zapraszam w czwartek na zakończenie Oktawy na g. 18.00. We Mszy Świętej poświęcę wianki, po procesji będzie błogosławieństwo dzieci.

                                                                            Ks. Leszek Kołodziejczyk    

   

PIERWSZA  KOMUNIA                                                                                   14.05.2017 r.

     "Chciałbym, abyście ten dzień zapamiętali na całe życie.  Wszyscy tego chcemy".   Ten dzień jest wyjątkowy, inny,

nawet liturgia zaczęła się na zewnątrz. W miejscu spotkania zrobiliśmy znak krzyża, odmówiliśmy modlitwę i szliśmy procesyjnie do naszej świątyni. Przed kościołem wasi rodzice powtarzali przejmujące słowa błogosławieństwa: "Błogosławieństwo twoich rodziców niech  ci  towarzyszy do ołtarza Pańskiego i na całe życie". W mojej "mowie" do dzieci i zebranych na Mszy Świętej skupiłem się na słowach Chrystusa z ewangelii św. Jana rozdział 6. Po cudownym rozmnożeniu 5 chlebów i 2 ryb Jezus przekonuje słuchaczy o tym, że On jest chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chleb, który dzieci dzisiaj przyjęły, który my przyjmujemy regularnie, jest Chlebem "najwyższej jakości", ma Boskie pochodzenie, ma najwyższą gwarancję jakości. Jak najczęściej korzystajmy z tego daru. Wracajmy do ołtarza, spożywajmy Ciało Jezusa, wzrastajmy w wierze, w miłości i w łasce.

      Wszystkim rodzicom, katechetkom bardzo dziękuję za współpracę w przygotowaniu dzieci, Elizie i Marcie za czytanie Słowa Bożego, Darii, Marlenie, Marcie, Kasi, Piotrowi, Agnieszce za Modlitwę Wiernych. Wspólnie tworzyliśmy odpowiedni klimat świętości, radości i wdzięczności. Nadal bądźmy dla naszych pociech świadkami wiary, udział w Eucharystii niech będzie przeżywany jako dar miłości Boga, a nie jak kłopotliwy obowiązek.

( Fotorelacja: Piotr Nidziński ).

                                                                                                                       Ks. Leszek Kołodziejczyk

NIEDZIELA  MIŁOSIERDZIA                                                                                        23.04.2017 r.

     W Święto Miłosierdzia pojednani z Bogiem w sakramencie pokuty kontemplowaliśmy Jego dobroć. Święta siostra Faustyna pisała w Dzienniczku: "Dziś ujrzałam chwałę Bożą, która płynie z tego obrazu. Wiele dusz doznaje łask, choć o nich głośno nie mówią." (Dz. 1789) W naszej świątyni również czcimy Jezusa w obrazie "Jezu, ufam Tobie", a parafia nasza doznaje wiele łask. Dzisiaj do wspólnoty Kościoła przez chrzest święty zostały przyjęte kolejne dzieci: Emilia Mia i Emilia Paulina. Niech miłosierdzie Boże triumfuje w ich życiu. 

    W dn. 6 maja sakrament chrztu przyjęły kolejne dzieci, tym razem bliźniaki: Aneta Marianna i Bartosz Adam. Gratuluję rodzicom i życzę całej rodzinie wiele łask Bożych.   

                                                                 Apostoł Bożego Miłosierdzia ks. Leszek Kołodziejczyk

NIEDZIELA PALMOWA, TRIDUUM PASCHALNE, WIELKANOC, Chrzty Hani i Eleny, Ślub Karoliny i Jakuba.                                  9-16.04.2017 r.

 

Moi Drodzy,

W Święta Wielkanocne w naszej parafii było wiele wydarzeń. Niektóre z nich utrwalił ministrant Szymon Kajda. Wszystkim bardzo dziękuję za dar wspólnej modlitwy. Życzę Wam błogosławieństwa naszego Pana Zmartwychwstałego. Niech Chrystus da Wam zdrowie, pokój, radość, pojednanie, nadzieję, niech pomnoży Wasze dobra i niech rozpali w Was miłość.

Czekam na Was w Niedzielę Miłosierdzia.

                                                                                Ks. Leszek Kołodziejczyk. 

REKOLEKCJE    27,28,29 marca 2017 r.

"Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie". J4,48

"Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą". (Iz 49,8a)

"Dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione". (Ez 47,9c)

     Piękne, wymowne fragmenty zaczerpnięte z czytań mszalnych były punktem wyjścia  do  obszernych rozważań rekolekcyjnych prowadzonych przez

ks. Janusza Świtalskiego w naszej parafii. Nauczanie, modlitwa, kontemplacja, śpiew. Bogu niech będą dzięki za ten piękny czas jaki mogliśmy razem spędzić w naszej świątyni. Dziękujemy za piękną słoneczną pogodę, frekwencję, odwagę i przygotowanie dzieci przy rozważaniu stacji Drogi Krzyżowej i niesieniu Krzyża. To nie koniec. Nasze przygotowanie do Wielkanocy ciągle trwa. Nie ustawajmy w drodze ...

bottom of page