top of page
Przechwytywanie.JPG

HISTORIA  PARAFII

Historia
Parafia  powstała  w 1957 r. w wyniku konfliktu  w  parafii rzymskokatolickiej  p.w.  Michała Archanioła w Bolesławiu, pomiędzy wikariuszem  ks. Władysławem  Zachariaszem  a  proboszczem ks. Janem Kornobisem.  Wierni  parafii żądali, by ks. Kornobis odszedł z parafii a na  jego miejsce  został  mianowany ks. Zachariasz. Zawiedzeni  odmowną decyzją bpa kieleckiego Czes
ła-

wa Kaczmarka,  w 1957 r. postanowili  przejść  pod  jurysdykcję Polskiego  Narodowego Kościoła Katolickiego, który od 1918 r. rozpoczął swą działalność na terenie Krakowa i calej Polski. Od roku 1951 Kościół posługuje się nazwą: Kościół Polskokatolicki. Kościół  ten  wyznaje katolickie prawdy wiary i moralności. Należy do Polskiej Rady Ekumenicznej, Światowej Rady Kościołów,

Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich. Prowadzi zaawansowany dialog z Kościołem Rzymskokatolickim i innymi Kościoła-

mi chrześcijańskimi. Do parafii w Bolesławiu należą wierni mieszkający w Bolesławiu, Podlipiu, Laskach, Kolonii, Hutkach, żyją-

cy  w  diasporze  w  Olkuszu,  Bukownie, Krążku, Krzu, Małobądzu-Krzykawie i wielu innych miejscach. Od roku 2007 probosz-

czem parafii jest ks. Leszek Kołodziejczyk.  Funkcje  katechetów  od września 2016 r.  pełnią: ks. mgr Leszek Kołodziejczyk

p. mgr Magdalena Kajda, p. mgr Danuta Rzepka.

Pierwszym proboszczem parafii był ks. Tadeusz Gotówka (ur. 08.02.1920 r. w Inowrocławiu,  zm. 13.06.1993 r. w Warszawie).

Funkcje te pełnił dwukrotnie w l.:   od 14.09.1957 r. do 31.05.1961 r.  oraz od 03.12.1973 r. do stycznia (?) 1987 r.

Pochowny jest w Warszawie na Powązkach, na cmentarzu w Bolesławiu znajduje się symboliczny mały nagrobek.

​​

bottom of page