top of page

Aktualności

Pierwsza Komunia Święta, Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa.                                                        12.05.2024 r.

   Wczoraj padał deszcz, noc była zimna, ale dzisiaj od samego rana było bezchmurne niebo pomimo "zimnych ogrodników": Pankracego, Serwacego i Bonifacego. Przecież to "święci ogrodnicy", pewnie słyszeli naszą modlitwę i prośbę o dobrą pogodę. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za ten słoneczny dzień.

   Dziękujemy dzieciom, rodzicom i wszystkim, którzy przeżywali z nami Uroczystość Pierwszej Komunii. Dzisiaj Kościół obchodzi Uroczystość Wniebowstąpienia Jezusa. Te dwie uroczystości nałożyły się na siebie w naszej parafii. To nawet dobrze, bo niebo jest dla tych, którzy są Teofilami - kochającymi Boga i których Bóg miłuje. Święty Łukasz w czytanym dzisiaj fragmencie Dziejów Apostolskich zwraca się do Teofila: "Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, ..." Dz 1,1. Podobnie pisze w swojej Ewangelii: "Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko ... i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, ..." Łk 1,3 

   TEOFIL - gr. Theofilos = Przyjaciel Boga, człowiek miły Bogu. Teofilami stajemy się przez wiarę w Jezusa.  Pan Jezus nazywa nas swoimi przyjaciółmi i pokazuje nam drogę do nieba, pokazuje nam, gdzie jest nasze ostateczne miejsce zamieszkania i zachęca nas, abyśmy pielgrzymując do nieba, nie zapominali o chlebie, który daje życie wieczne. "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało..." J 6,51

Dziękuję wszystkim za pomoc w przygotowaniu uroczystości, rodzicom za prace w kościele i na terenie przy świątyni, za czytanie Słowa Bożego i prowadzenie modlitwy wiernych, za piękne kwiaty i ofiarę. Dziękujemy p. kościelnemu Marianowi,  Natalce Gomółce za śpiew, Alicji Kupiec za dobre zdjęcia, Gabrysi Hałat za pomoc księdzu podczas liturgii.  Do zobaczenie w Białym Tygodniu.

                                                                                                                                                      Ks. Leszek Kołodziejczyk

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY                                                                 01.04.2024 r.

 

Jubileusze  Urodzin:  90 urodziny p. Janiny Sośnierz

i 80 urodziny p. Ryszarda Godynia.

   Poniedziałek Wielkanocny to drugi dzień trwania w wielkiej radości  z powodu zmartwych- wstania naszego Pana. Dzisiaj ta radość została pomnożona z powodu  obecności na Mszy Świętej   p. Wandy Sośnierz i   p. Ryszarda Godynia.  Jubilaci  otoczeni  najbliższą  rodziną

i wiernymi naszej parafii dziękowali Bogu za otrzymane łaski. Razem prosiliśmy Chrystusa Zmartwychwstałego o zdrowie i długie lata życia dla Jubilatów.

"Jestem bardzo szczęśliwy, że znowu mogę uczestniczyć w Waszych rodzinnych uroczystościach, ofiarować  Wam  Eucharystię  i  modlitwę serca.   Zarówno   p. Wanda  jak

i  p. Ryszard  ze  swoimi  rodzinami  są  bardzo  oddani  naszej  parafii,  bardzo  pomocni

i zatroskani o jej dobro ".

Na koniec zaśpiewaliśmy Jubilatom "sto lat" po łacinie: Plurimos annos... 

90 urodziny p. Janiny Sośnierz i 80 urodziny p. Ryszarda Godynia

Triduum  Paschalne,   Święcenie  Pokarmów, Zmartwychwstanie  Jezusa  2024  / 28 - 31.03.2024 r.                                              

   Bardzo  dziękuję  wszystkim  za  obecność,  wspólną modlitwę, wszelką pomoc podczas sprawowanie liturgii.

Chrystus Pan zmartwychwstał i żyje na wieki ! Niech ta prawda  zawsze  nam  towarzyszy,  niech będzie naszą nadzieją,  że  my również  powstaniemy z martwych po przeminięciu  tego  świata,  niech  wydarzenie  Wielkiej Nocy   będzie   fundamentem   całego  naszego   życia

i źródłem radości.

NIEDZIELA   PALMOWA                                                                              24.03.2024 r.

     Wraz z Jezusem i jego uczniami udaliśmy się w podróż do Jerozolimy, gdzie dokona się   męka,    śmierć i  zmartwychwstanie   Chrystusa.   Głos   powitań,  które   wówczas rozbrzmiewały  na  przedmurzach  Jerozolimy,  nieprzerwanie podejmuje Kościół Święty sprawując Eucharystię, wówczas gdy w Sanctus wyśpiewuje: „Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie” (Mt 21, 9).  Niech  Bóg  obdarzy nas łaską wiernego trwania przy naszym Panu, bez względu na okoliczności. 

     Dziękuję   wszystkim   za   modlitewną  obecność   i  czekam  na  Was  w kolejne dni Wielkiego Tygodnia. 

R E K O L E K C J E 

"Za ten krzyż i Twoje łzy, za serdeczne krople krwi
Jezu dziękuję Ci.
Za otwarte nieba drzwi, dróżkę, którą szedłeś Ty
Jezu dziękuję Ci."

Zapraszamy jeszcze w Niedzielę Palmową o g. 12.00

PORZĄDKI   PRZY  KOŚCIELE

    Wielkie  Bóg zapłać  parafianom,  którzy  odpowiedzieli   na  mój  apel

i   w   sobotę   9   marca    uporządkowali   część   terenu   przy   kościele. 

Dziękujemy   p. Wiesławie i Lucjanowi Wilk,  Teresie Słupskiej,  Elżbiecie

i Bartłomiejowi Chrostkom.

20240221_105933[1]_edited.jpg

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię –

te słowa słyszeliśmy w Środę Popielcową podczas posypywania głów popiołem. Te słowa zostały również wypisane i wywieszone na ołtarzu Eucharystii i ołtarzu Słowa Bożego w naszej świątyni. 

Słowa te będą nam towarzyszyły przez cały Wielki Post.   Niech  nie pozostaną tylko dekoracją wielkopostną ! Niech zachęcają nas do nawrócenia, do poprawy życia, do pogłębienia naszej religijności.

     Wiara  w  Ewangelię  to  napełnianie  się  nowym  życiem, nadzieją, miłością, bliskością  Boga.  To  podwójne   wezwanie trzeba  przełożyć  na  konkret życia.

              Jak to zrobić ?  Może udziałem w naszych rekolekcjach ?

Proponuję, podobnie jak w ubiegłych latach, przeżycie ich w formie niedzielnych spotkań:   

"NIEDZIELNA  MSZA  ŚWIĘTA I SŁOWO BOŻE  -  drogowskazem   do   Nieba"

10 marca - 4 Niedziela Wielkiego Postu: uczniowie kl. 5 - 8 + młodzież

17 marca - 5 Niedziela Wielkiego Postu: kl. 1 - 4

24 marca - Niedziela Palmowa: wszyscy     

Spowiedź w konfesjonale w każdą niedzielę,  spowiedź "ogólna" dla dojrzałych

w Niedzielę Palmową.

                                                            Z  A  P  R  A  S  Z  A  M

Niech Boże Narodzenie rozpromieni swym światłem

wszelkie ciemności jakie zalegają nad naszym życiem

i całym światem.

Niech Boże Dziecię będzie dla wszystkich źródłem

pokoju, nadziei i radości.


Wszystkim życzę dobrze przeżytych Świąt Bożego Narodzenia i całego Nowego Roku 2024.


Niech dobry Bóg błogosławi Wam i Waszym bliskim.

 

Ks. Leszek Kołodziejczyk.

bottom of page